Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
[Lleihau]Band TriniaethO fis Mehefin 2014 ymlaen, ni chaiff Unedau Gweithgarwch Deintyddol eu neilltuo i\’r contract os bydd deintyddion yn cyflwyno eu data gweithgarwch fwy na dau fis ar ôl dyddiad cwblhau\’r cwrs o driniaeth. Mae\’r cyrsiau triniaeth yn dal i gael eu cofnodi. Mae hyn yn berthnasol i bob Band triniaeth. Mae\’r Cyfanswm yn cynnwys y categori ‘ymweliad â\’r cartref\’ ac mae\’n bosibl nad dyma fydd cyfanswm y categorïau a ddangosir (band 1, Band 2, band 3, Am ddim, Brys). Mae\’r cyfanswm ‘Am ddim\’ yn cynnwys y categori ‘anhysbys\’ ac mae\’n bosibl nad dyma fydd cyfanswm y categorïau Am ddim a ddangosir. [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Band Triniaeth 1[Hidlo]
-
Band Triniaeth 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]dyddiad[Hidlwyd]
-
dyddiad 1
[Lleihau]ArdalMae Aneurin Bevan, Cwm Taf, a Hywel Dda bellach yn Fyrddau Iechyd Lleol Prifysgol. Daeth y newid enw i rym ar 12 Rhagfyr 2013.<br />[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]2018-2019Cliciwch yma i ddidoli2018-2019[Lleihau]2019-2020Cliciwch yma i ddidoli2019-2020[Lleihau]2020-2021Cliciwch yma i ddidoli2020-2021
Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2019Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf - Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf - Medi 2020
[Lleihau]CymruCymru586,390589,527597,723652,9712,426,611586,520603,897583,406563,3202,337,14318,191124,093142,284
CymruCymruBetsi CadwaladrBetsi Cadwaladr117,798117,499118,256124,100477,653119,278120,754119,419110,797470,2485,43823,76629,204
PowysPowys24,78224,22624,26525,27098,54323,45924,76224,18123,01095,4126425,0295,671
Hywel DdaHywel Dda58,37856,28158,55964,483237,70156,75858,21653,89753,534222,4052,22911,81714,046
Abertawe Bro MorgannwgAbertawe Bro Morgannwg110,438113,778115,142127,045466,403.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae AbertaweBae Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78,89883,62177,63776,397316,5533,46716,44119,908
Cwm TafCwm Taf60,74861,30463,09670,072255,220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm Taf MorgannwgCwm Taf Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92,40594,15793,16690,226369,9541,83518,63620,471
Aneurin BevanAneurin Bevan119,819119,509121,378133,052493,758119,383122,843119,718115,859477,8033,24329,21232,455
Caerdydd a'r FroCaerdydd a\'r Fro94,42796,93097,027108,949397,33396,33999,54495,38893,497384,7681,33719,19220,529

Metadata

Teitl

Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter

Diweddariad diwethaf

25 Chwefror 2021 25 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

Mai 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos gweithgaredd y GIG fesul chwarter

Cyrsiau Triniaeth: Y gwahaniaeth rhwng y ffigurau blynyddol a chwarterol yw bod y ffigurau blynyddol yn ystyried ffurflenni FP17 a gyflwynwyd yn hwyr gan ddeintyddion i Wasanaethau Deintyddol y GIG, ond nid yw'r ffigurau chwarterol yn ystyried hynny. Cyflwynir gwybodaeth am unrhyw waith deintyddol y GIG a wneir gan ddeintydd y GIG i Wasanaethau Deintyddol y GIG er mwyn trefnu taliadau ar ffurflen FP17, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflwyno'n electronig. Hefyd, disodlwyd y term Hawliadau am Driniaeth" gan "Cyrsiau Triniaeth" yn y datganiad deintyddol blynyddol ym mis Awst. Gellir defnyddio'r ddau derm fel ei gilydd ac maent yn cyfeirio at yr un cysyniad


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae lefelau gweithgarwch wedi gostwng yn sylweddol ers dechrau’r pandemig COVID-19 ddiwedd mis Mawrth 2020. Er nad oedd practisau yng Nghymru wedi cau yn ystod y pandemig, roeddent yn gyfyngedig o ran y mathau o driniaethau y gallent ymgymryd â nhw. Arweiniodd hyn at sefydlu Canolfannau Deintyddol Brys yn ystod y cyfnod rhybudd deintyddol coch, na chofnododd eu gweithgarwch ar FP17Ws i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG yn y ffordd arferol. Cyfeiriwyd unrhyw driniaeth a oedd yn gofyn am weithdrefn cynhyrchu aerosol at Ganolfannau Deintyddol Brys. Ni chafwyd data am ffyrdd newydd o weithio megis defnyddio ymgynghoriadau o bell ychwaith.

Fel rhan o'r cynllun adfer, mae targedau Unedau Gweithgarwch Deintyddol (UDA) hefyd wedi'u hatal a gwelwyd gostyngiad yn nifer yr FP17Ws sy'n cael eu cyflwyno. Effeithiwyd ar y gweithgarwch hefyd gan faint o offer diogelu personol oedd ar gael a phrinder staff.

Mae gwasanaethau deintyddol bellach yn y cam isgyfeirio Oren ac mae deintyddion yn gweld ac yn trin mwy o'u cleifion, gan gynnwys darparu llenwadau er bod nifer y cleifion a dderbynnir yn llai. Rhaid iddynt gadw at y Broses Weithredu Safonol (SOP) a gallant weithredu mesurau i ailgyflwyno gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosolau yn ddiogel.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill - Mehefin 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data'n cael ei ddiwygio ar ddiwedd y flwyddyn.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld gwybodaeth ychwanegol yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Cyrsiau Triniaeth; Band Triniaeth