Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
[Lleihau]Band Triniaeth[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Band Triniaeth 1[Hidlo]
-
Band Triniaeth 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]dyddiad[Hidlwyd]
-
dyddiad 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]2017-2018Cliciwch yma i ddidoli2017-2018[Lleihau]2018-2019Cliciwch yma i ddidoli2018-2019[Lleihau]2019-2020Cliciwch yma i ddidoli2019-2020
Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2018Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2019
[Lleihau]Cymru565,248589,681581,070638,5722,374,571586,390589,527597,723652,9712,426,611581,972598,9901,180,962
CymruBetsi Cadwaladr113,797118,784118,367127,531478,479117,798117,499118,256124,100477,653117,102118,282235,384
Powys25,17623,71623,99926,11299,00324,78224,22624,26525,27098,54323,37924,66748,046
Hywel Dda57,76259,30756,28660,152233,50758,37856,28158,55964,483237,70156,21758,060114,277
Abertawe Bro Morgannwg106,079113,241109,669122,278451,267110,438113,778115,142127,045466,403...
Bae Abertawe..........78,49183,198161,689
Cwm Taf57,11260,88661,62867,857247,48360,74861,30463,09670,072255,220...
Cwm Taf Morgannwg..........91,87093,647185,517
Aneurin Bevan115,258118,024115,470129,061477,813119,819119,509121,378133,052493,758119,016122,150241,166
Caerdydd a'r Fro90,06495,72395,651105,581387,01994,42796,93097,027108,949397,33395,89798,986194,883

Metadata

Teitl
Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter

Diweddariad diwethaf
12 Chwefror 2020 12 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos gweithgaredd y GIG fesul chwarter

Cyrsiau Triniaeth: Y gwahaniaeth rhwng y ffigurau blynyddol a chwarterol yw bod y ffigurau blynyddol yn ystyried ffurflenni FP17 a gyflwynwyd yn hwyr gan ddeintyddion i Wasanaethau Deintyddol y GIG, ond nid yw'r ffigurau chwarterol yn ystyried hynny. Cyflwynir gwybodaeth am unrhyw waith deintyddol y GIG a wneir gan ddeintydd y GIG i Wasanaethau Deintyddol y GIG er mwyn trefnu taliadau ar ffurflen FP17, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflwyno'n electronig. Hefyd, disodlwyd y term Hawliadau am Driniaeth" gan "Cyrsiau Triniaeth" yn y datganiad deintyddol blynyddol ym mis Awst. Gellir defnyddio'r ddau derm fel ei gilydd ac maent yn cyfeirio at yr un cysyniad


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o Ebrill - Mehefin 2009 i Gorffennaf - Medi 2020.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data'n cael ei ddiwygio ar ddiwedd y flwyddyn.

Ansawdd ystadegol
Mae'r cyfanswm yn cynnwys deintyddion sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Brys a rhai o’r Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol sy'n gweithio ar contract Gwasanaethau Deintyddol Personol. Mae perfformwyr yn cael eu cyfrif ym mhob Bwrdd Iechyd Lleol lle mae ganddynt gontract ac felly gellir ei gyfrif fwy nag unwaith. Nid yw'r ffigurau rhanbarth newydd o reidrwydd felly yr un ffigwr a chyfanswm y Byrddau Iechyd Lleol cyfansoddol. Nid oes unrhyw ddyblygu yn y ffigurau ar gyfer Cymru.

Gallwch chi weld gwybodaeth ychwanegol yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Dolenni'r we
Gwasanaethau deintyddol GIG:
https://llyw.cymru/gwasanaethau-deintyddol-gig

Allweddeiriau
Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Cyrsiau Triniaeth; Band Triniaeth