Neidio i'r cynnwys

Contract presennol

Mae'n cynnwys data ar y math o driniaeth, nifer y cleifion a gafodd eu trin a'r ffioedd a godwyd.