Neidio i'r cynnwys

Gwasanaethau deintyddol cyffredinol

Mae'r ystadegau hyn yn disgrifio'r gwasanaethau a ddarperir gan 'ddeintyddion ar y stryd fawr' ac yn cynnwys data ar y triniaethau a ddarparwyd, nifer y cleifion a gafodd eu trin a'r ffioedd a godwyd. I weld ystadegau ar y gwasanaethau a ddarperir gan ddeintyddion cymunedol a gyflogir gan Fyrddau Iechyd Lleol, gweler 'Gwasanaethau deintyddol cymunedol'.