Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwasanaethau deintyddol cyffredinol

Mae'r ystadegau hyn yn disgrifio'r gwasanaethau a ddarperir gan 'ddeintyddion ar y stryd fawr' ac yn cynnwys data ar y triniaethau a ddarparwyd, nifer y cleifion a gafodd eu trin a'r ffioedd a godwyd. I weld ystadegau ar y gwasanaethau a ddarperir gan ddeintyddion cymunedol a gyflogir gan Fyrddau Iechyd Lleol, gweler 'Gwasanaethau deintyddol cymunedol'.