Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrsiau o driniaeth gyda gweithgaredd clinigol arall yn ôl band triniaeth a math o gleifion
None
[Lleihau]Band triniaeth[Hidlwyd]
-
Band triniaeth 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gleifion[Hidlo]
-
Math o gleifion 1
[Lleihau]Gweithgaredd clinigol arall[Hidlo]
-
-
Gweithgaredd clinigol arall 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliOedolynCliciwch yma i ddidoliPlentyn
[Lleihau]Cyfanswm nifer y cyrsiau triniaethGall ffurflen FP17W gael mwy nag un eitem glinigol wedi\'i chofnodi. Felly ni fydd swm yr eitemau clinigol yn cyfateb i nifer y cyrsiau triniaeth976,961380,0131,356,974
Cyfanswm nifer y cyrsiau triniaethGall ffurflen FP17W gael mwy nag un eitem glinigol wedi\'i chofnodi. Felly ni fydd swm yr eitemau clinigol yn cyfateb i nifer y cyrsiau triniaethAtgyfeiriad ar gyfer uwch-wasanaethau gorfodol4,2101,3805,590
Ymweliad cartref1,906111,917
Gwasanaethau tawelu5235821,105
Ymgynghoriad rhithwir a ddarperir fel rhan o'r cwrs triniaeth9821081,090

Metadata

Teitl

Cyrsiau o driniaeth gyda gweithgaredd clinigol arall yn ôl band triniaeth a math o gleifion

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Courses of Treatment

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn dangos nifer y cyrsiau o driniaeth gyda gweithgaredd clinigol arall.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae'r eitemau data clinigol yn y ffurflen FP17W yn cynnwys triniaethau corfforol yn ogystal â chyngor ataliol ac eitemau a roddir ar bresgripsiwn. Er enghraifft, gallai un cwrs o driniaeth gynnwys gweithgarwch deintyddol clinigol fel llenwad parhaol, cyngor ar frwsio dannedd, a phresgripsiwn am wrthfiotig.

Weithiau gwneir newidiadau i'r rhan data clinigol o'r ffurflen FP17W. Fel arfer, caiff eitemau setiau data clinigol blaenorol eu dirwyn i ben yn raddol ac ychwanegir eitemau newydd; bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y data dros amser.

Mae'r data hwn yn disodli ciwbiau blaenorol StatsCymru yn ymwneud â gweithgarwch clinigol. Roedd data mewn ciwbiau StatsCymru blaenorol yn seiliedig ar fandiau triniaeth 1 i 3 a brys yn unig; mae'r data hwn yn cynnwys pob band triniaeth.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2019-20 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.