Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyrsiau o driniaeth gyda thriniaethau corfforol a chyngor ataliol, yn ôl band triniaeth a math o gleifion
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Band triniaeth[Hidlwyd]
-
Band triniaeth 1[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gleifion[Hidlo]
-
Math o gleifion 1
[Lleihau]Eitem glinigol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Eitem glinigol 1
-
-
Eitem glinigol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliOedolynCliciwch yma i ddidoliPlentyn
[Lleihau]Cyfanswm nifer y cyrsiau triniaethMae\'r ffigwr hwn yn gyfrif o Gyrsiau Triniaeth unigryw ac nid swm y triniaethau sydd wedi\'u rhestru o fewn y band.GwallGwallGwall
Cyfanswm nifer y cyrsiau triniaethMae\'r ffigwr hwn yn gyfrif o Gyrsiau Triniaeth unigryw ac nid swm y triniaethau sydd wedi\'u rhestru o fewn y band.[Lleihau]Triniaeth gorfforolDigennu a llathruGwallGwallGwall
Farnais fflworidGwallGwallGwall
Selio rhychauGwallGwallGwall
Cymryd radiograffauGwallGwallGwall
Triniaeth EndotontegGwallGwallGwall
Llenwadau parhaol ac adferiadau selyddGwallGwallGwall
EchdyniadauGwallGwallGwall
Coronau wedi'u darparuGwallGwallGwall
Dannedd gosod uchaf - acryligGwallGwallGwall
Dannedd gosod gwaelod - acryligGwallGwallGwall
Dannedd gosod uchaf - metelGwallGwallGwall
Dannedd gosod gwaelod - metelGwallGwallGwall
Dannedd gosodGwallGwallGwall
Argaenau wedi'u gosodGwallGwallGwall
MewnosodiadauGwallGwallGwall
Pontydd wedi'u gosodGwallGwallGwall
ArchwiliadGwallGwallGwall
Triniaeth arallGwallGwallGwall
Gweithdrefn sy'n cynhyrchu aerosolGwallGwallGwall
Troshaenu gyda cwmpas cwspGwallGwallGwall
Coronau a ffurfiwyd ymlaen llawGwallGwallGwall
Atal a sefydlogiGwallGwallGwall
DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig)GwallGwallGwall
Offer achludiol wedi'u gwneud yn arbennig brathiad caledGwallGwallGwall
Offer achludiol wedi'u gwneud yn arbennig brathiad meddalGwallGwallGwall
Caries Treatment Offered but Further Self Care Improvement requiredGwallGwallGwall
Cynnig Triniaeth Perio ond Mae Angen Gwella Hunanofal PellachGwallGwallGwall
Ychwanegiadau/ail-llinelli/ailsylfaenu dannedd gosodGwallGwallGwall
Asesiad o Risgiau ac Anghenion Llafar Clinigol (ACORN)GwallGwallGwall
Endodonteg - di-gilddantGwallGwallGwall
Endodonteg - cilddantGwallGwallGwall
Echdyniadau - di-lawfeddygolGwallGwallGwall
Echdyniadau - llawfeddygolGwallGwallGwall
[Lleihau]Cyngor ataliolGlanhau a chyfarwyddyd: Tynnu ffactorau cadw placGwallGwallGwall
Glanhau a chyfarwyddyd: Cyngor ar frwsio danneddGwallGwallGwall
Glanhau a chyfarwyddyd: cymhorthion glanhau rhyng-ddeintyddolGwallGwallGwall
Glanhau a chyfarwyddyd: Cynllun gwella hylendid y gegGwallGwallGwall
Arferion atal gorau: Cytunwyd ar newidiadau dietegolGwallGwallGwall
Arferion atal gorau: Ymyrraeth Fer mewn Ysmygu/Defnyddio Tybaco ac AtgyfeiriadGwallGwallGwall
Arferion atal gorau: Ymyrraeth Fer mewn Defnydd Alcohol ac AtgyfeiriadGwallGwallGwall
Arferion atal gorau: Cyngor ar Bast Dannedd Fflworid a Phoeri Dim RinsioGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Cyrsiau o driniaeth gyda thriniaethau corfforol a chyngor ataliol, yn ôl band triniaeth a math o gleifion

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn dangos nifer (a chanran) y cyrsiau o driniaeth gyda thriniaethau corfforol a chyngor ataliol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae'r eitemau data clinigol yn y ffurflen FP17W yn cynnwys triniaethau corfforol yn ogystal â chyngor ataliol ac eitemau a roddir ar bresgripsiwn. Er enghraifft, gallai un cwrs o driniaeth gynnwys gweithgarwch deintyddol clinigol fel llenwad parhaol, cyngor ar frwsio dannedd, a phresgripsiwn am wrthfiotig.

Weithiau gwneir newidiadau i'r rhan data clinigol o'r ffurflen FP17W. Fel arfer, mae eitemau set data clinigol blaenorol yn cael eu diddymu'n raddol ac ychwanegir eitemau newydd; bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y data dros amser.

Oherwydd y gallai cwrs o driniaeth fod wedi dechrau cyn y flwyddyn ariannol y mae'n berthnasol iddi, gall data ymddangos ar gyfer eitemau clinigol sydd wedi dod i ben. Er enghraifft, daeth graddfa a sglein i ben ym mis Ebrill 2020, ond mae yna gyrsiau o driniaeth â graddfa a sglein sy'n ymwneud â blynyddoedd dilynol a ddechreuodd cyn Ebrill 2020.

Mae data ar gyfer yr holl eitemau cyngor ataliol ar gael o 2022-23 ymlaen.

Mae'r data hwn yn disodli ciwbiau blaenorol StatsCymru yn ymwneud â gweithgarwch clinigol. Roedd data mewn ciwbiau StatsCymru blaenorol yn seiliedig ar fandiau triniaeth 1 i 3 a brys yn unig; mae'r data hwn yn cynnwys pob band triniaeth.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2019-20 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Canrannau wedi'u talgrynnu i 1 lle degol

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Courses of Treatment