Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y contractau a phractisau deintyddol yn ôl bwrdd iechyd lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
CodArdal[Hidlwyd]
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y contractau deintyddolCliciwch yma i ddidoliNifer y practisau deintyddol
[Lleihau]W92000004Cymru552432
[Lleihau]W11000023Betsi Cadwaladr13288
[Lleihau]W11000024Powys3429
[Lleihau]W11000025 Hywel Dda6653
[Lleihau]W11000031Bae Abertawe7463
[Lleihau]W11000028Aneurin Bevan11177
[Lleihau]W11000029Caerdydd a'r Fro7668
[Lleihau]W11000030Cwm Taf Morgannwg5956

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn dangos nifer y contractau a phractisau deintyddol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae hyn yn seiliedig ar o leiaf un ffurflen FP17W neu FP17OW yn cael ei chyflwyno drwy gontract mewn practis deintyddol.

Contract deintyddol: ymarferydd deintyddol neu grwp o ymarferwyr deintyddol sy'n ymrwymo i gontract â Bwrdd Iechyd Lleol i ddarparu gwasanaethau deintyddol y GIG. Gall mwy nag un ymarferydd deintyddol gyflawni gwaith deintyddol y GIG o dan yr un contract (er enghraifft, gall yr ymarferydd sy’n ymrwymo i’r contract is-gontractio i ymarferwyr deintyddol eraill i wneud gwaith o dan yr un contract).

Practis deintyddol: y lleoliad daearyddol lle cynhaliwyd triniaeth ddeintyddol. Mae’n bosibl y bydd gwahanol ymarferwyr deintyddol yn gwneud gwaith yno os ydynt wedi ymrwymo i gontractau deintyddol ar wahân â’r Bwrdd Iechyd Lleol.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2022-23 ymlaen

Teitl

Nifer y contractau a phractisau deintyddol yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld gwybodaeth ychwanegol yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.