Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion deintyddol newydd y GIG sy'n cael eu trin yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o gleifion
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
CodArdal[Hidlwyd]
Bwrdd iechyd lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion newydd a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoli Nifer yr oedolion newydd a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliNifer y plant newydd a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y plant a gafodd driniaeth
[Lleihau]W92000004Cymru182,78217.2112,45714.870,32523.2
[Lleihau]W11000023Betsi Cadwaladr35,27018.521,67815.913,59224.9
[Lleihau]W11000024Powys4,88612.52,8349.52,05222.3
[Lleihau]W11000025 Hywel Dda17,97217.510,49114.97,48122.8
[Lleihau]W11000031Bae Abertawe26,73818.117,26116.39,47722.8
[Lleihau]W11000028Aneurin Bevan32,24114.119,80512.012,43619.5
[Lleihau]W11000029Caerdydd a'r Fro32,49117.518,96314.813,52823.5
[Lleihau]W11000030Cwm Taf Morgannwg33,18418.921,42516.611,75925.1

Metadata

Teitl

Cleifion deintyddol newydd y GIG sy'n cael eu trin yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o gleifion

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn dangos nifer y cleifion deintyddol GIG newydd a gafodd eu trin.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

'Cleifion newydd' yw'r rhai sy'n cael triniaeth a chanddynt Asesiad o Risgiau ac Anghenion Clinigol y Geg (ACORN) wedi'i nodi ar y ffurflen FP17W yn y cyfnod presennol, nad oeddent wedi cwblhau cwrs o driniaeth Band 1, 2, neu 3 yn y pedair blynedd cyn y dyddiad y cawsant eu derbyn i gael y driniaeth bresennol.

Gan mai dim ond o fis Ebrill 2022 y mae data cleifion newydd ar gael, mae'r enwadur ar gyfer cyfrifo'r ganran yn cynnwys nifer y cleifion a gafodd eu trin yn y cyfnod o 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 yn unig.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2022-23 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Canrannau wedi'u talgrynnu i 1 lle degol

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol