Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data gweithlu yn ôl rhif perfformiwr, grŵp oedran, math o gontract, rhyw y perfformiwr a math o ddeintydd
None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o Gontract[Hidlo]
-
Math o Gontract 1
[Lleihau]Math o DdeintyddYn sgil newidiadau i\’r system gasglu yn Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG, sylwch fod methodoleg newydd wedi\’i defnyddio i nodi trefniadau gweithio deintyddion (hy math o ddeintydd) o 2018-19 ymlaen. Mae\’r newid yn y fethodoleg wedi arwain at nifer mawr o ddeintyddion yn cael eu hailddosbarthu fel darparwr-gyflawnydd a gostyngiad canlyniadol yn nifer y deintyddion cyswllt (cyflawnydd yn unig) yn nata 2018-19 a 2019-20, gan nodi toriad mawr yn y gyfres amser. Nid yw hyn wedi effeithio ar gyfanswm y deintyddion ond dylid bod yn ofalus wrth wneud unrhyw gymhariaeth â math o ddeintydd yn y data a gyhoeddwyd yn flaenorol ar gyfer 2017-18 ac ynghynt. Er y newid hwn, nid yw\’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer deintyddion darparwr yn unig gan nad oes gweithgarwch GIG wedi\’i gofnodi ar eu cyfer.[Hidlo]
-
Math o Ddeintydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys deintyddion sy\'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Brys a rhai o staff y gwasanaeth Deintyddol Cymunedol sy\'n gweithio dan gontract Gwasanaeth Deintyddol Personol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys deintyddion sy\'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Brys a rhai o staff y gwasanaeth Deintyddol Cymunedol sy\'n gweithio dan gontract Gwasanaeth Deintyddol Personol.
[Lleihau]Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol[Lleihau]Gwasanaeth Deintyddol Personol[Lleihau]Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth[Lleihau]Cymysg
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru2,781756113,548149471197184251210294118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4124,367
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr6461407793323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35374.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol417220.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92961
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys10027.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12766.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12437.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50163.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19208
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda3417514172212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33320.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol53507
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.34797.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4441510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25225.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2733.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6502
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.21864.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14151117131.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14327
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.36785.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45241.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5486.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol541.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1512
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.12824.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2558.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol631.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1218
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan5251743702631017462.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol810344.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol147931
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro590144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol734329.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41467.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol533619.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55883

Metadata

Teitl

Data gweithlu yn ôl rhif perfformiwr, grwp oedran, math o gontract, rhyw y perfformiwr a math o ddeintydd

Diweddariad diwethaf

30 Medi 2021 30 Medi 2021

Diweddariad nesaf

Medi 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos perfformwyr y GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a'r math o ddeintydd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21. Lle mae gostyngiad bach mewn lefelau gweithgarwch yn 2019-20 a gostyngiadau mawr yn 2020-21, mae’n debygol o fod o ganlyniad i’r pandemig.

Mae'r tablau'n ymwneud â thriniaeth ddeintyddol y GIG a gyflawnir gan 'ddeintyddion stryd fawr'. Nid yw'n cwmpasu gwaith preifat a gyflawnir gan ddeintyddion na deintyddion sy'n gweithio yn yr ysbyty neu mewn gwasanaeth deintyddol cymunedol.
Nid oes modd cymharu'r data â data blaenorol o dan yr hen drefniadau cytundebol.

Yn sgil newidiadau i’r system gasglu yn Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG, sylwch fod methodoleg newydd wedi’i defnyddio i nodi trefniadau gweithio deintyddion (hy math o ddeintydd) o 2018-19 ymlaen. Mae’r newid yn y fethodoleg wedi arwain at nifer mawr o ddeintyddion yn cael eu hailddosbarthu fel darparwr-gyflawnydd a gostyngiad canlyniadol yn nifer y deintyddion cyswllt ((cyflawnydd yn unig) yn nata 2018-19 a 2019-20, gan nodi toriad mawr yn y gyfres amser. Nid yw hyn wedi effeithio ar gyfanswm y deintyddion ond dylid bod yn ofalus wrth wneud unrhyw gymhariaeth â math o ddeintydd yn y data a gyhoeddwyd yn flaenorol ar gyfer 2017-18 ac ynghynt. Er y newid hwn, nid yw’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer deintyddion darparwr yn unig gan nad oes gweithgarwch GIG wedi’i gofnodi ar eu cyfer.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2010-11 ymlaen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Dentist; Dental Performers