Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data gweithlu yn ôl rhif perfformiwr, grŵp oedran, math o gontract, rhyw y perfformiwr a math o ddeintydd
None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o Gontract[Hidlo]
-
Math o Gontract 1
[Lleihau]Math o DdeintyddYn sgil newidiadau i\’r system gasglu yn Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG, sylwch fod methodoleg newydd wedi\’i defnyddio i nodi trefniadau gweithio deintyddion (hy math o ddeintydd) o 2018-19 ymlaen. Mae\’r newid yn y fethodoleg wedi arwain at nifer mawr o ddeintyddion yn cael eu hailddosbarthu fel darparwr-gyflawnydd a gostyngiad canlyniadol yn nifer y deintyddion cyswllt (cyflawnydd yn unig) yn nata 2018-19 a 2019-20, gan nodi toriad mawr yn y gyfres amser. Nid yw hyn wedi effeithio ar gyfanswm y deintyddion ond dylid bod yn ofalus wrth wneud unrhyw gymhariaeth â math o ddeintydd yn y data a gyhoeddwyd yn flaenorol ar gyfer 2017-18 ac ynghynt. Er y newid hwn, nid yw\’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer deintyddion darparwr yn unig gan nad oes gweithgarwch GIG wedi\’i gofnodi ar eu cyfer.[Hidlo]
-
Math o Ddeintydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys deintyddion sy\'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Brys a rhai o staff y gwasanaeth Deintyddol Cymunedol sy\'n gweithio dan gontract Gwasanaeth Deintyddol Personol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae\'r cyfanswm yn cynnwys deintyddion sy\'n gweithio yn y Gwasanaeth Deintyddol Brys a rhai o staff y gwasanaeth Deintyddol Cymunedol sy\'n gweithio dan gontract Gwasanaeth Deintyddol Personol.
[Lleihau]Gwasanaeth Deintyddol CyffredinolRhaid i ddarparwyr Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol ddarparu ystod lawn o wasanaethau gorfodol.[Lleihau]Gwasanaeth Deintyddol PersonolNid oes gorfodaeth ar ddarparwyr Gwasanaeth Deintyddol Personol i ddarparu\'r ystod lawn o wasanaethau gorfodol. Os yw darparwr yn darparu gwasanaethau arbenigol yn unig, fel gwaith orthodonteg, mae\'n rhaid i hyn fod o dan gytundeb Gwasanaeth Deintyddol Pe[Lleihau]Contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad YmddiriedolaethGall contractau Gwasanaethau Deintyddol dan Arweiniad Ymddiriedolaeth ddarparu gwasanaethau o dan gytundebau Gwasanaeth Deintyddol Personol ac yna talu deintyddion yn uniongyrchol yn hytrach na thrwy\'r system safonol a weithredir gan Wasanaethau Deintyddo[Lleihau]Cymysg
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd yn unigCyflawnydd yw deintydd a enwir ar gontract a fydd neu a allai fod yn gwneud y gwaith y cytunwyd arno yn y contract. Mae hyn yn dangos nifer y cyflawnwyr deintyddol y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurflenni hawlio FP17 ar unrCliciwch yma i ddidoliCyflawnydd DarparuDarparwr sydd â chontract ag Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol/Bwrdd Iechyd Lleol ac sydd hefyd yn gwneud gwaith deintyddol y GIG o dan y contract. Mae’n dangos nifer y cyflawnwyr darparu y mae unrhyw weithgaredd GIG wedi ei gofnodi ar eu cyfer trwy ffurfleCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru1,794454102,2581083511448317.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10026686.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3522,854
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr342624408221213572.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol913234.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol166618
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys6817.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85104.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14322.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34174.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21154
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda23245.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2772010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21513.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28337
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.322963421186.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24244.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2475
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.35177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4283.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3354.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3922.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4474
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan3851171503448.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25820.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78635
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro385932480206.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2644.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8287.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35549

Metadata

Teitl

Data gweithlu yn ôl rhif perfformiwr, grwp oedran, math o gontract, rhyw y perfformiwr a math o ddeintydd

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos perfformwyr y GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a'r math o ddeintydd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21. Lle mae gostyngiad bach mewn lefelau gweithgarwch yn 2019-20 a gostyngiadau mawr yn 2020-21, mae’n debygol o fod o ganlyniad i’r pandemig.

Mae'r tablau'n ymwneud â thriniaeth ddeintyddol y GIG a gyflawnir gan 'ddeintyddion stryd fawr'. Nid yw'n cwmpasu gwaith preifat a gyflawnir gan ddeintyddion na deintyddion sy'n gweithio yn yr ysbyty neu mewn gwasanaeth deintyddol cymunedol.
Nid oes modd cymharu'r data â data blaenorol o dan yr hen drefniadau cytundebol.

Yn sgil newidiadau i’r system gasglu yn Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG, sylwch fod methodoleg newydd wedi’i defnyddio i nodi trefniadau gweithio deintyddion (hy math o ddeintydd) o 2018-19 ymlaen. Mae’r newid yn y fethodoleg wedi arwain at nifer mawr o ddeintyddion yn cael eu hailddosbarthu fel darparwr-gyflawnydd a gostyngiad canlyniadol yn nifer y deintyddion cyswllt ((cyflawnydd yn unig) yn nata 2018-19 a 2019-20, gan nodi toriad mawr yn y gyfres amser. Nid yw hyn wedi effeithio ar gyfanswm y deintyddion ond dylid bod yn ofalus wrth wneud unrhyw gymhariaeth â math o ddeintydd yn y data a gyhoeddwyd yn flaenorol ar gyfer 2017-18 ac ynghynt. Er y newid hwn, nid yw’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys data ar gyfer deintyddion darparwr yn unig gan nad oes gweithgarwch GIG wedi’i gofnodi ar eu cyfer.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2010-11 ymlaen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Ystadegau a gyflwynwyd yma yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth canol 2020 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) gan nad oes disgwyl i amcangyfrifon poblogaeth canol 2021 gael eu cyhoeddi tan fis Tachwedd 2022. Gan fod yr ystadegau'n seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth o gyfnod amser gwahanol, dylid eu trin yn ofalus a’u hystyried yn rhai dros dro.
Wrth i ddata o Gyfrifiad 2021 ddod ar gael, bydd yr ONS hefyd yn ail-seilio’r amcangyfrifon canol blwyddyn ar gyfer y cyfnod rhwng canol 2012 a chanol 2020 yng ngwanwyn 2023. Mae hyn yn golygu y bydd ystadegau ar gyfer canran y boblogaeth a dderbyniodd wasanaethau deintyddol y GIG yn y blynyddoedd hyn yn cael eu diwygio yn natganiad ystadegol deintyddol nesaf y GIG. Os bydd y diwygiadau'n arwain at newidiadau mawr i'r data, bydd sylwadau manylach ar y rhain yn y datganiad.

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Dentist; Dental Performers