Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion y GIG sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 12 mis (oedolion a phlant) yn ôl bwrdd iechyd lleol

Defnyddir cyfnod o 12 mis ar gyfer yr ystadegau hyn gan fod y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn argymell bod plant yn cael eu galw’n ôl i gael archwiliadau bob tri mis i 12 mis, yn dibynnu ar statws iechyd y geg yr unigolyn. Felly, wrth ddadansoddi plant sy'n cael eu trin, dylai'r prif fesur ystadegol fod yn seiliedig ar blant sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 12 mis. Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn cyflwyno data sy'n seiliedig ar gyfnod o 12 mis. Dangosir data hefyd ar gyfer oedolion ar gyfer cyflawnrwydd ac mae hyn yn caniatáu mesur cyfanswm yr holl gleifion (oedolion + plant).

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
12 mis yn dod i ben[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr holl gleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoli Nifer yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliNifer y plant a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth plant a gafodd driniaeth
30 Mehefin 20161,370,49744.51,026,09141.8344,40655.3
30 Medi 20161,369,99144.51,024,82141.8345,17055.4
31 Rhagfyr 20161,382,28744.91,034,17142.1348,11655.9
31 Mawrth 20171,398,85445.51,046,79642.6352,05856.5
31 Mehefin 20171,395,48945.31,042,88642.4352,60356.7
30 Medi 20171,397,62545.41,042,42642.4355,19957.1
31 Rhagfyr 20171,401,75945.51,045,51942.5356,24057.3
31 Mawrth 20181,405,83845.61,046,97042.6358,86857.7
30 Mehefin 20181,407,93345.71,047,72342.5360,21058.0
30 Medi 20181,408,71845.71,047,67642.5361,04258.1
31 Rhagfyr 20181,416,82345.91,054,43942.8362,38458.3
31 Mawrth 20191,428,35946.31,062,70943.2365,65058.9
30 Mehefin 2019Data ar gyfer cleifion a gafodd eu trin yn y cyfnod blaenorol o 12 mis a gyflwynir yma. Golyga hyn y bydd rhai o’r cleifion wedi cael eu trin cyn i’r byrddau iechyd newydd gael eu cyflwyno, hynny yw cyn 1 Ebrill 2019.  <br />Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y byrddau iechyd newydd hyn, hyd at fis Ebrill 2020 pan fydd pob claf wedi cael ei drin o dan ffiniau\'r byrddau iechyd newydd.1,424,37046.11,058,29742.9366,07359.1
30 Medi 2019Data ar gyfer cleifion a gafodd eu trin yn y cyfnod blaenorol o 12 mis a gyflwynir yma. Golyga hyn y bydd rhai o’r cleifion wedi cael eu trin cyn i’r byrddau iechyd newydd gael eu cyflwyno, hynny yw cyn 1 Ebrill 2019.  <br />Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y byrddau iechyd newydd hyn, hyd at fis Ebrill 2020 pan fydd pob claf wedi cael ei drin o dan ffiniau\'r byrddau iechyd newydd.1,424,84646.11,055,86242.8368,98459.6
31 Rhagfyr 2019Data ar gyfer cleifion a gafodd eu trin yn y cyfnod blaenorol o 12 mis a gyflwynir yma. Golyga hyn y bydd rhai o’r cleifion wedi cael eu trin cyn i’r byrddau iechyd newydd gael eu cyflwyno, hynny yw cyn 1 Ebrill 2019.  <br />Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y byrddau iechyd newydd hyn, hyd at fis Ebrill 2020 pan fydd pob claf wedi cael ei drin o dan ffiniau\'r byrddau iechyd newydd.1,424,39746.11,053,51442.7370,88359.9
31 Mawrth 20201,410,42045.71,042,97642.3367,44459.3
30 Mehefin 20201,258,70240.5929,85537.4328,84753.1
30 Medi 20201,004,79432.4746,53330.0258,26141.7
31 Rhagfyr 2020672,41321.7510,32020.5162,09326.2
31 Mawrth 2021408,53813.2316,76112.791,77714.8
30 Mehefin 2021554,32317.8419,23816.8135,08521.9
30 Medi 2021644,21620.7476,44019.1167,77627.2
31 Rhagfyr 2021710,86822.9519,29820.9191,57031.1
31 Mawrth 2022752,50324.2545,73621.9206,76733.5
30 Mehefin 2022788,87925.2569,38622.7219,49335.4
30 Medi 2022853,00327.2612,31924.4240,68438.8
31 Rhagfyr 2022915,81429.2656,90226.2258,91241.8
31 Mawrth 2023982,13231.4704,07028.0278,06244.9
30 Mehefin 2023985,01831.5705,09028.1279,92845.2
30 Medi 2023985,30331.5705,01128.1280,29245.2

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn cyflwyno data ar gyfer cleifion sy'n cael eu trin (oedolion, plant, a phob claf) mewn cyfnod treigl o 12 mis o'r 12 mis a ddaeth i ben 30 Mehefin 2016 ymlaen.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae 'cleifion sy'n cael eu trin' yn cyfrif nifer y cleifion unigryw sydd wedi cael eu trin yn ystod y 12 mis diwethaf; Dim ond unwaith y bydd pob claf yn cael ei gyfrif hyd yn oed os ydynt wedi derbyn sawl cyfnod o ofal dros y cyfnod.

Defnyddir cyfnod o 12 mis ar gyfer yr ystadegau hyn gan fod y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn argymell bod plant yn cael eu galw’n ôl i gael archwiliadau bob tri mis i 12 mis, yn dibynnu ar statws iechyd y geg yr unigolyn. Felly, wrth ddadansoddi plant sy'n cael eu trin, dylai'r prif fesur ystadegol fod yn seiliedig ar blant sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 12 mis.

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn cyflwyno data sy'n seiliedig ar gyfnod o 12 mis. Dangosir data hefyd ar gyfer oedolion ar gyfer cyflawnrwydd ac mae hyn yn caniatáu mesur cyfanswm yr holl gleifion (oedolion + plant).

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21 ymlaen.

Mae’r newid i ffiniau byrddau iechyd wedi effeithio ar niferoedd y cleifion a driniwyd o fewn cyfnod o 12 mis, ar ôl i Ben-y-bont ar Ogwr symud i fwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg ar 1 Ebrill 2019. Mae’r set ddata yn cyfrif unigolion unigryw a ddefnyddiodd wasanaethau deintyddol yn y cyfnod o 12 mis. Pan fo unigolyn wedi defnyddio gwasanaethau deintyddol fwy nag unwaith yn y cyfnod o 12 mis yn yr un bwrdd iechyd, dim ond manylion y driniaeth ddiwethaf a fyddai’n cael eu cyfrif yn y set ddata er mwyn osgoi ei gyfrif ddwywaith. Serch hynny, gan fod data yn cael eu casglu dros gyfnod o 12 mis lle mae ffin bwrdd iechyd wedi newid, mae’n bosibl y caiff yr un unigolyn ei gyfrif ym mwrdd iechyd blaenorol Pen-y-bont ar Ogwr (Abertawe Bro Morgannwg) a’i fwrdd iechyd newydd (Cwm Taf Morgannwg neu Fae Abertawe) gan ddibynnu ar ddyddiad y driniaeth ddiwethaf. Er enghraifft, os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror 2019 ac eto ym mis Mai 2019, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019 ond data Cwm Taf Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. Ac os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2019 ac nid yw wedi mynd at ddeintydd ers hynny, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019, a data Bae Abertawe ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. I roi ffigur sy’n adlewyrchu’r sefyllfa yn well ar gyfer canran y cleifion a driniwyd (cyfanswm, oedolion a phlant), mae amcangyfrifon o boblogaeth y byrddau iechyd newydd wedi’u creu gan ddefnyddio data ychwanegol cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ôl 1 Ebrill 2019 (ffynhonnell: Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG). Er enghraifft, o blith y cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae data ar gyfer Gorffennaf-Medi 2019 yn dangos y cafodd 67% driniaeth ar ôl 1 Ebrill 2019 yng Nghwm Taf Morgannwg. Felly, ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Medi 2019, dyma’r amcangyfrifon o’r enwadur ar gyfer y byrddau iechyd newydd:
Poblogaeth gymwys Bae Abertawe = Abertawe + Castell-nedd Port Talbot + ((0.33) * Pen-y-bont ar Ogwr)
Poblogaeth gymwys Cwm Taf Morgannwg = Rhondda Cynon Taf + Merthyr Tudful + ((0.67) * Pen-y-bont ar Ogwr)

Data ar gyfer y cyfnod o 12 mis a ddaw i ben ym mis Mawrth 2020 fydd y cyfnod amser cyntaf na fydd y newid i’r ffiniau yn effeithio ar ei ddata. Cynghorir gofal wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y cyfnodau amser sy’n cwmpasu’r newid i ffiniau’r byrddau iechyd.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer cleifion a welwyd yn ystod yr 12 mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2016 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Teitl

Cleifion y GIG sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 12 mis (oedolion a phlant) yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

06 Mawrth 2024 06 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

23 Mai 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Ffynhonnell 2

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Deintyddol;
Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Cleifion wedi cael eu trin

Dolenni'r we

Mae canllawiau NICE yn argymell bod oedolion yn cael eu galw yn ôl am archwiliadau ar gyfnodau o 3 mis i 24 mis yn dibynnu ar statws iechyd y geg yr unigolyn. Felly, wrth ddadansoddi oedolion sy'n cael eu trin, dylai'r prif fesur ystadegol fod yn seiliedig ar oedolion sy'n cael eu trin mewn cyfnod o 24 mis. Mae'r holl ddata ar sail 24 mis yn cael ei ddangos yng nghiwb HLTH0515 StatsCymru ar y ddolen yma:
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/General-Dental-Services/Current-Contract/NHSpatientstreatedina24monthperiodforadultsandchildren-by-localhealthboard-patienttype

https://www.llyw.cymru/gwasanaethau-deintyddol-gig