Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer o ddeintyddion â gweithgarwch y GIG a adawodd neu a ymunodd yn ôl bwrdd iechyd lleol, grŵp oedran, rhyw, math o gontract a math o ddeintydd

Mae ffigurau'n dangos nifer y deintyddion gyda gweithgarwch y GIG a gofnodwyd mewn ffurflenni FP17W sydd wedi ymuno a gadael yn ôl blwyddyn.

None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gontract[Hidlwyd]
-
Math o gontract 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o ddeintydd[Hidlwyd]
-
Math o ddeintydd 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Ymunwyr neu ymadawyr[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYmunoMae deintydd sydd wedi ymuno wedi cofnodi gweithgarwch GIG yn y flwyddyn ddiweddaraf ond nid yn y flwyddyn flaenorol.Cliciwch yma i ddidoliGadaelMae deintydd sydd wedi gadael wedi cofnodi gweithgarwch GIG yn y flwyddyn flaenorol ond nid yn y flwyddyn ddiweddaraf.
2009-1066
2010-1175
2011-121014
2012-1384
2013-14511
2014-15103
2015-16214
2016-1735
2017-1834
2018-1989
2019-20315
2020-2165
2021-22103
2022-239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y deintyddion â gweithgaredd y GIG sydd wedi ymuno ac wedi gadael fesul blwyddyn. Diffinnir y rhai sydd wedi ymuno fel perfformiwr deintyddol gyda gweithgaredd y GIG a gofnodwyd mewn ffurflenni FP17W yn y flwyddyn gyfeirio, ond nid yn y flwyddyn flaenorol. Diffinnir y rhai sydd wedi gadael fel perfformiwr deintyddol gyda gweithgarwch y GIG a gofnodwyd mewn ffurflenni FP17W yn y flwyddyn gyfeirio, ond dim yn y flwyddyn ganlynol. Am y rheswm hwn, mae'r gyfres y rhai sydd wedi gadael flwyddyn y tu ôl i gyfres y rhai sydd wedi ymuno.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.
Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru, ac mae felly wedi effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a'r blynyddoedd ariannol llawn 2020-21 a 2021-22.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Nifer o ddeintyddion â gweithgarwch y GIG a adawodd neu a ymunodd yn ôl bwrdd iechyd lleol, grwp oedran, rhyw, math o gontract a math o ddeintydd

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG;

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.