Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr eitemau sylfaenol ar gyfer triniaethau corfforol yn ôl band triniaeth a math o gleifion
None
[Lleihau]Band triniaeth[Hidlwyd]
-
Band triniaeth 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math o gleifion[Hidlo]
-
Math o gleifion 1
Eitem[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliOedolynCliciwch yma i ddidoliPlentyn
Nifer y dannedd: seliau twll1,0108,6779,687
Nifer y radiograffau a gymerwyd809,11297,607906,719
Nifer y dannedd: endodonteg21,4002,20823,608
Nifer y dannedd: llenwad parhaol444,973100,901545,874
Nifer y dannedd: tynnu dannedd191,91944,338236,257
Nifer y dannedd: coronau16,84333517,178
Nifer y dannedd: argaenau wedi'u cymhwyso46613479
Nifer y dannedd: mewnosodiad202
Nifer yr unedau pont5,7291125,841
Nifer yr apwyntiadau ar gyfer triniaeth sy'n cynnwys gweithdrefnau sy'n cynhyrchu aerosol271,46236,322307,784
Nifer y dannedd: troshaenu gyda cwmpas cwsp81617833
Nifer y dannedd: coronau a ffurfiwyd ymlaen llaw6,5141,4137,927
Nifer y dannedd: atal a sefydlogi12,3934,18316,576
Nifer y secstantau: DWG Perio Dablygedig (Dadbridiad wyneb gwraidd a pheriodontitis datblygedig)63,29571164,006
Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - acrylig220,663302220,965
Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - acrylig117,97318117,991
Nifer y dannedd: Dannedd gosod uchaf - metel2,99092,999
Nifer y dannedd: Dannedd gosod gwaelod - metel1,31951,324
Nifer y dannedd: Endodonteg - di-gilddant8,8318179,648
Nifer y dannedd: Endodonteg - cilddant6,1479017,048
Nifer y dannedd: Echdyniadau - di-lawfeddygol154,97838,094193,072
Nifer y dannedd: Echdyniadau - llawfeddygol4,2643454,609

Metadata

Teitl

Nifer yr eitemau sylfaenol ar gyfer triniaethau corfforol yn ôl band triniaeth a math o gleifion

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn dangos nifer yr eitemau sylfaenol ar gyfer triniaethau corfforol mewn cwrs o driniaeth. Er enghraifft, gallai cwrs o driniaeth â radiograff gynnwys deg radiograff unigol (byddai'r olaf yn cael ei ddangos yn y data hwn).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae'r eitemau data clinigol yn y ffurflen FP17W yn cynnwys triniaethau corfforol yn ogystal â chyngor ataliol ac eitemau a roddir ar bresgripsiwn. Er enghraifft, gallai un cwrs o driniaeth gynnwys gweithgarwch deintyddol clinigol fel llenwad parhaol, cyngor ar frwsio dannedd, a phresgripsiwn am wrthfiotig.

Weithiau gwneir newidiadau i'r rhan data clinigol o'r ffurflen FP17W. Fel arfer, caiff eitemau setiau data clinigol blaenorol eu dirwyn i ben yn raddol ac ychwanegir eitemau newydd; bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y data dros amser.

Mae'r data hwn yn disodli ciwbiau blaenorol StatsCymru yn ymwneud â gweithgarwch clinigol. Roedd data mewn ciwbiau StatsCymru blaenorol yn seiliedig ar fandiau triniaeth 1 i 3 a brys yn unig; mae'r data hwn yn cynnwys pob band triniaeth.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2019-20 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.