Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgarwch orthodontig yn ôl oedran

Mae ffigyrau'n dangos nifer y cleifion sydd mewn gofal orthodonteg bob blwyddyn

None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Band[Hidlo]
-
-
Band 1
Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cyfanswm Ffurflenni Ortho32,68729,85326,50728,69328,53226,43825,88225,73623,89120,8337,69921,25721,455
Cyfanswm Ffurflenni OrthoAsesu a Derbyn FP178,9559,4319,5249,2639,1959,5079,4549,6339,9509,3921,4669,40410,695
Asesu a Gwrthod FP171,9461,9402,1732,2692,0321,8881,6341,7771,9261,2863512,2852,641
Asesu ac Adolygu FP1713,55410,4507,1828,6458,7916,6536,4495,3193,8232,8757803,3533,385
Cyfarpar newydd (Cyffredinol) Rheoliad 11682610465615542532403479455459266301222
FP17 Atgyweirio365995534342957192634533829
FP17 Gadael Triniaeth373396404433403402488408263266212225246
FP17 Cwblhau Triniaeth6,6036,7346,4847,2237,3247,2187,1417,8977,2706,3604,4525,5324,096
FP17 Terfynu Triniaeth209193220211211209256204178161119119141

Metadata

Teitl

Gweithgarwch orthodontig yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y cleifion ar wahanol gyfnodau o weithgarwch orthodontig fesul oedran a blwyddyn. Mae orthodonteg yn faes deintyddol arbenigol sy'n ymwneud â thwf a datblygiad y dannedd a'r genau, ac atal a thrin annormaleddau yn y datblygiad hwn, felly mae'r rhan fwyaf o gleifion yn blant.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.
Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru, ac mae felly wedi effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a'r blynyddoedd ariannol llawn 2020-21 a 2021-22.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2010-11 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Gweithgarwch orthodontig