Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tâl a Godir ar Gleifion ar gyfer Cyrsiau Triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o glaf a band triniaeth
None
Band[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Math[Hidlo]
Ardal          Aneurin Bevan, Cwm Taf, and Hywel Dda are now University Local Health Boards. The name change came into force on the 12 December 2013. <br />        [Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyrsiau triniaeth heb dâl : OedolionCliciwch yma i ddidoliCyrsiau triniaeth heb dâl: PlantCliciwch yma i ddidoliCyrsiau triniaeth â thâl: OedolionCliciwch yma i ddidoliCyrsiau triniaeth â thâl: Taliadau cleifion (£)Nid yw’r cyfanswm yn angenrheidiol yn swm y taliadau fesul band oherwydd mae cyfanswm y tâl claf a gyfrifwyd yn cynnwys unrhyw dâl claf a gyfrifwyd ar ffurflenni FP17 a ddiddymwyd.
Cymru681,263768,4011,480,95251,042,901
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr113,993147,993288,12610,252,161
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys21,88524,26967,9522,522,941
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda71,49081,557132,9684,595,989
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.99,05397,706188,9736,259,643
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.116,523116,287252,6158,745,575
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan144,331161,658304,93910,348,771
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro113,988138,931245,3798,317,820

Metadata

Teitl

Tâl a Godir ar Gleifion ar gyfer Cyrsiau Triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o glaf a band triniaeth

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Nifer y cyrsiau triniaeth y codir tâl amdanynt yn ôl math o glaf

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21. Lle mae gostyngiad bach mewn lefelau gweithgarwch yn 2019-20 a gostyngiadau mawr yn 2020-21, mae’n debygol o fod o ganlyniad i’r pandemig.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2010-11 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Cafodd yr eitemau data ar gyfer 'Cyrsiau trin taliadau talu: Oedolion' 2018 eu diwygio ar 18/10/2018

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Courses of Treatment; Units of Dental Activity; COTS; UDAs; Treatment band

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.