Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Taliadau cleifion yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Band Triniaeth[Hidlo]
-
-
Band Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2010Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2011Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2012Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2013Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2014Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2015Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2016Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2017Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022Cliciwch yma i ddidoliY flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023
[Lleihau]Cyfanswm26,906,79427,291,42128,098,50528,585,25530,248,92931,601,81033,239,50434,735,43935,478,27636,401,39334,928,1089,283,69719,016,72522,742,478
CyfanswmFfi Claf Gweithgarwch Cyffredinol Band 15,213,1835,244,0985,384,1615,541,8055,955,0536,293,6786,637,7527,022,1337,341,3257,704,8447,534,156757,6492,390,0624,008,534
Ffi Glaf Gweithgarwch Cyffredinol Band 211,571,98711,678,26312,040,03912,145,22712,855,72413,180,55213,637,52914,248,67014,484,83414,877,41314,391,4053,616,4778,346,04010,427,361
Ffi Claf Gweithgarwch Cyffredinol Band 38,920,5399,163,2409,405,2649,556,58110,012,10210,622,44111,309,95911,732,51511,811,13211,858,20310,936,1262,756,5596,111,1826,538,262
Ffi Claf Gweithgarwch Cyffredinol heb ei Fandio00000012,48656,38855,86061,86559,12616,27722,16624,542
Ffi Claf Gweithgarwch Cyffredinol Brys1,201,0851,205,8191,269,0401,341,6431,426,0501,505,1391,641,7771,675,7331,785,1241,899,0702,007,2942,136,7352,147,2751,743,779

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Refeniw a gynhyrchir o daliadau cleifion, wedi'i ddadansoddi yn ôl band triniaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21. Lle mae gostyngiad bach mewn lefelau gweithgarwch yn 2019-20 a gostyngiadau mawr yn 2020-21, mae’n debygol o fod o ganlyniad i’r pandemig.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Cafodd yr eitemau data ar gyfer 'Cyrsiau trin taliadau talu: Oedolion' 2018 eu diwygio ar 18/10/2018

Teitl

Tâl a Godir ar Gleifion ar gyfer Cyrsiau Triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o glaf a band triniaeth

Diweddariad diwethaf

17 Hydref 2023 17 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Cyrsiau Triniaeth; Unedau Gweithgarwch Deintyddol y GIG; Band Triniaeth