Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
[Lleihau]Band TriniaethFrom June 2014 onwards, no Units of Dental Activity are allocated to the contract if dentists submit their activity data more than two months from the date of completion of a course of treatment. The courses of treatments are still recorded. This applies to all treatment Bands. The Total includes the category \'domiciliary visit\' and may not be the sum of the categories shown (Band 1, Band 2, Band 3, Free, Urgent). The \'Free\' total includes the category \'not known\' and may not be the sum of the Free categories shown. [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Band Triniaeth 1[Hidlo]
-
Band Triniaeth 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]dyddiad[Hidlwyd]
-
dyddiad 1
[Lleihau]ArdalAneurin Bevan, Cwm Taf, and Hywel Dda are now University Local Health Boards. The name change came into force on the 12 December 2013. [Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]2018-2019Cliciwch yma i ddidoli2018-2019[Lleihau]2019-2020Cliciwch yma i ddidoli2019-2020[Lleihau]2020-2021Cliciwch yma i ddidoli2020-2021
Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2018Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2019Mae’r ddogfen Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017, yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer deintyddiaeth y GIG, ac mae diwygio contractau wedi’i nodi fel blCliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliGorfennaff - Medi 2020Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2020
[Lleihau]Cymru1,170,3931,168,0601,215,2221,328,0054,881,6791,138,4011,170,5151,160,7731,124,8404,594,52822,713224,790365,530613,034
CymruBetsi Cadwaladr235,289230,414241,320251,051958,075229,522234,136236,219220,814920,6915,34643,32573,953122,625
Powys48,56148,54748,99250,984197,08444,51547,84948,68547,066188,11488210,04614,89525,824
Hywel Dda113,280107,589116,248127,622464,739109,912112,857105,687105,141433,5974,37822,56834,86061,806
Abertawe Bro Morgannwg216,746220,772226,642249,586913,746.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148,642156,400148,645145,311598,9984,05930,06747,68881,813
Cwm Taf126,466126,259133,213146,778532,716.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol181,877186,271188,319183,603740,0702,30133,38056,48092,161
Aneurin Bevan239,806240,986248,372273,5461,002,711230,879238,142239,573234,056942,6494,02651,41977,658133,104
Caerdydd a'r Fro190,245193,491200,435228,437812,609193,054194,860193,646188,850770,4101,72033,98559,99695,701

Metadata

Teitl

Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Medi 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos gweithgaredd y GIG fesul chwarter.
Unedau Gweithgarwch Deintyddol. Dyma'r term technegol a ddefnyddiwyd yn rheoliadau Contract Deintyddol newydd y GIG i ddisgrifio hawliadau am driniaeth wedi'u pwysoli. Maent yn cyfeirio at yr hawliad cyfan, nid dim ond at eitemau unigol. Mae'r rhestr isod yn dangos y pwysoliad ar gyfer pob un o'r bandiau categori triniaeth a defnyddir hyn i gyfrifo hawliadau am driniaeth yn ôl ffigurau band.

Band 1: 1.0
Band 2: 1.0
Band 3: 12.0
Band 1 brys: 1.20
Atal Gwaedu: 1.20
Atgyweirio Pont Ddeintyddol: 1.20
Trwsio Dannedd Gosod: 1.0
Rhoi Presgripsiwn: 0.0
Tynnu Pwythau: 1.0


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Gostyngodd lefelau gweithgaredd o ddechrau’r pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020, ond maent bellach wedi cynyddu yn y chwarter yn diweddu Rhagfyr 2020 wrth i fwy o driniaethau ailddechrau.

Er na wnaeth practisau gau yng Nghymru yn ystod y pandemig, roeddent yn gyfyngedig o ran y mathau o driniaethau y gallent eu cynnal yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a diwedd mis Mehefin 2020. Arweiniodd hyn at sefydlu Canolfannau Deintyddol Brys yn ystod y cyfnod rhybudd deintyddol coch, ac nid oedd y rhain yn cofnodi eu gweithgarwch ar FP17W i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG yn y ffordd arferol. Roedd unrhyw driniaeth a oedd yn gofyn am weithdrefn sy’n cynhyrchu aerosol yn cael ei chyfeirio at Ganolfan Ddeintyddol Frys. Ni chofnodwyd ffyrdd newydd o weithio megis ymgynghori o bell ychwaith.

Fel rhan o'r cynllun adfer, mae targedau Unedau Gweithgarwch Deintyddol (UDA) hefyd wedi'u hatal yn ystod 2020-21. Effeithiwyd ar y gweithgarwch hefyd ohewydd yr amser segur rhwng triniaethau, cadw pellter cymdeithasol, canllawiau caethach o ran gwisgo a thynnu cyfarpar diogelu personol, ac absenoldebau staff.

Mae gwasanaethau deintyddol bellach yng ngham oren y broses lacio, ac mae deintyddion yn gweld ac yn trin mwy o'u cleifion, gan gynnwys darparu llenwadau er bod nifer y cleifion sy’n dod drwy’r system wedi’i gwtogi. Rhaid i wasanaethau ddilyn y Broses Weithredu Safonol a gallant roi camau ar waith i ailgyflwyno gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosol yn ddiogel.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill - Mehefin 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data'n cael ei ddiwygio ar ddiwedd y flwyddyn.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Unedau Gweithgarwch Deintyddol y GIG; Band Triniaeth