Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter
None
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
Mesur 1[Hidlo]
[Lleihau]Band TriniaethFrom June 2014 onwards, no Units of Dental Activity are allocated to the contract if dentists submit their activity data more than two months from the date of completion of a course of treatment. The courses of treatments are still recorded. This applies to all treatment Bands. The Total includes the category \'domiciliary visit\' and may not be the sum of the categories shown (Band 1, Band 2, Band 3, Free, Urgent). The \'Free\' total includes the category \'not known\' and may not be the sum of the Free categories shown. [Hidlwyd]
-
[Lleihau]Band Triniaeth 1[Hidlo]
-
Band Triniaeth 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]dyddiad[Hidlwyd]
-
dyddiad 1
[Lleihau]ArdalAneurin Bevan, Cwm Taf, and Hywel Dda are now University Local Health Boards. The name change came into force on the 12 December 2013. [Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]2019-2020Cliciwch yma i ddidoli2019-2020[Lleihau]2020-2021Cliciwch yma i ddidoli2020-2021[Lleihau]2021-2022
Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffenaf - Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2020Cliciwch yma i ddidoliGorfennaff - Medi 2020Cliciwch yma i ddidoliHydref - Rhagfyr 2020Cliciwch yma i ddidoliIonawr - Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliEbrill - Mehefin 2021
[Lleihau]Cymru1,138,4011,170,5151,160,7731,124,8404,594,52822,847225,172366,780455,7361,070,536500,429
CymruBetsi Cadwaladr229,522234,136236,219220,814920,6915,34843,41874,14291,404214,313100,494
Powys44,51547,84948,68547,066188,11488310,06614,94118,89844,78822,517
Hywel Dda109,912112,857105,687105,141433,5974,47222,69335,50644,466107,13749,028
Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.148,642156,400148,645145,311598,9984,05430,10147,71455,386137,25561,057
Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.181,877186,271188,319183,603740,0702,34033,48656,63875,188167,65383,775
Aneurin Bevan230,879238,142239,573234,056942,6494,02751,41477,76394,489227,69397,074
Caerdydd a'r Fro193,054194,860193,646188,850770,4101,72333,99460,07575,905171,69786,485

Metadata

Teitl

Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter

Diweddariad diwethaf

24 Tachwedd 2021 24 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Chwefror 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos gweithgaredd y GIG fesul chwarter.
Unedau Gweithgarwch Deintyddol. Dyma'r term technegol a ddefnyddiwyd yn rheoliadau Contract Deintyddol newydd y GIG i ddisgrifio hawliadau am driniaeth wedi'u pwysoli. Maent yn cyfeirio at yr hawliad cyfan, nid dim ond at eitemau unigol. Mae'r rhestr isod yn dangos y pwysoliad ar gyfer pob un o'r bandiau categori triniaeth a defnyddir hyn i gyfrifo hawliadau am driniaeth yn ôl ffigurau band.

Band 1: 1.0
Band 2: 1.0
Band 3: 12.0
Band 1 brys: 1.20
Atal Gwaedu: 1.20
Atgyweirio Pont Ddeintyddol: 1.20
Trwsio Dannedd Gosod: 1.0
Rhoi Presgripsiwn: 0.0
Tynnu Pwythau: 1.0


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd mae gwasanaethau deintyddol wedi cael eu darparu yng Nghymru ac felly mae’n effeithio ar y data a gasglwyd o chwarter olaf blwyddyn ariannol 2019-20 a blwyddyn ariannol lawn 2020-21 ymlaen.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Ebrill - Mehefin 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data'n cael ei ddiwygio ar ddiwedd y flwyddyn.

Allweddeiriau

Gwasanaethau Deintyddol; Gwasanaethau Deintyddol y GIG; Unedau Gweithgarwch Deintyddol y GIG; Band Triniaeth