Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru gyda salwch meddwl
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
CodArdal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019
[Lleihau]Cymru1,7331,8211,7641,6431,5971,4861,4411,4301,3681,3191,291
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr267275242231248232224236237224239
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys2351503944454636302930
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda165156164133132119114123120117123
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board511511518495429422440399374373329
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf227238214196191162139168146142135
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan192207180189191179162169172152154
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro348383396360362327316299289282281

Metadata

Teitl
Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl sydd â salwch meddwl: Cyfrifiad cleifion

Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2019 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Seiciatrig, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sydd â salwch meddwl, yn ôl grwp oedran a bwrdd iechyd.

Casgliad data a dull cyfrifo
Bob blwyddyn (am hanner nos ar 31 Mawrth), ceir cyfrifiad o'r bobl yn ysbytai'r GIG ac unedau ar gyfer pobl â salwch meddwl neu anabledd dysgu. Mae Byrddau Iechyd Lleol yn darparu data i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Mae'r data'n cwmpasu cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sy'n arbenigo mewn meysydd eraill.

Nid yw'r cyfrifiad yn cynnwys pobl o Gymru sy'n gleifion mewn ysbytai yn Lloegr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn o 2009 ymlaen.
Cynhelir y cyfrifiad ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nid yw data'n cael ei ddiwygio'n rheolaidd. Fodd bynnag, bydd unrhyw ddiwygiadau'n cael eu nodi gyda 'r'.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn yr adran “Gwybodaeth Ansawdd Allweddol” yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol: "Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru"

Allweddeiriau
iechyd meddwl, salwch meddwl, anabledd dysgu