Skip to content

Cyfrifiad seiciatrig

Mae'r cyfrifiad seiciatrig yn cynnwys cleifion sy'n aros yn ysbytai iechyd meddwl y GIG ac mewn unedau iechyd meddwl o fewn ysbytai GIG a all fod ag arbenigeddau eraill.