Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru gydag anabledd dysgu
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019
[Lleihau]Cymru11411011813313012012511711511787
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr94.3028232116182415
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.1.........
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda111017151212111010115
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board6464685962556360555751
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf...........
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan3031332928303031322516
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro...........

Metadata

Teitl
Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl sydd ag anabledd dysgu; Cyfrifiad cleifion

Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2019 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Seiciatrig, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sydd ag anabledd dysgu, yn ôl grwp oedran

Ffynhonnell: Cyfrifiad Seiciatrig
Cyswllt: stats.healthinfo@gov.wales

Mae'r data'n cwmpasu cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sy'n arbenigo mewn meysydd eraill. Nid yw'r cyfrifiad yn cynnwys pobl o Gymru sy'n gleifion mewn ysbytai yn Lloegr.


Casgliad data a dull cyfrifo
Bob blwyddyn (am hanner nos ar 31 Mawrth), ceir cyfrifiad o'r bobl yn ysbytai'r GIG ac unedau ar gyfer pobl â salwch meddwl neu anabledd dysgu. Mae Byrddau Iechyd Lleol yn darparu data i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Mae'r data'n cwmpasu cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sy'n arbenigo mewn meysydd eraill.

Nid yw'r cyfrifiad yn cynnwys pobl o Gymru sy'n gleifion mewn ysbytai yn Lloegr.

Cynhelir y cyfrifiad ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
Mae mwy o wybodaeth ar gael yng Ngeiriadur Data'r GIG
http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn o 2009 ymlaen.
Cynhelir y cyfrifiad ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nid yw data'n cael ei ddiwygio'n rheolaidd.
Bydd unrhyw ddiwygiadau'n cael eu nodi gyda 'r'.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn yr adran “Gwybodaeth Ansawdd Allweddol” yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol: "Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru"

Allweddeiriau
iechyd meddwl, salwch meddwl, anabledd dysgu