Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru gydag anabledd dysgu
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynCensus taken at 31 March [Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019
[Lleihau]Cymru11411011813313012012511711511787
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr94.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3028232116182415
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda111017151212111010115
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board6464685962556360555751
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan3031332928303031322516
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl sydd ag anabledd dysgu; Cyfrifiad cleifion

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2019 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf

Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Seiciatrig, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sydd ag anabledd dysgu, yn ôl grwp oedran

Ffynhonnell: Cyfrifiad Seiciatrig
Cyswllt: stats.healthinfo@gov.wales

Mae'r data'n cwmpasu cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sy'n arbenigo mewn meysydd eraill. Nid yw'r cyfrifiad yn cynnwys pobl o Gymru sy'n gleifion mewn ysbytai yn Lloegr.


Casgliad data a dull cyfrifo

Bob blwyddyn (am hanner nos ar 31 Mawrth), ceir cyfrifiad o'r bobl yn ysbytai'r GIG ac unedau ar gyfer pobl â salwch meddwl neu anabledd dysgu. Mae Byrddau Iechyd Lleol yn darparu data i Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Mae'r data'n cwmpasu cleifion mewn ysbytai iechyd meddwl ac unedau iechyd meddwl mewn ysbytai sy'n arbenigo mewn meysydd eraill.

Nid yw'r cyfrifiad yn cynnwys pobl o Gymru sy'n gleifion mewn ysbytai yn Lloegr.

Cynhelir y cyfrifiad ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
Mae mwy o wybodaeth ar gael yng Ngeiriadur Data'r GIG
http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn o 2009 ymlaen.
Cynhelir y cyfrifiad ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw data'n cael ei ddiwygio'n rheolaidd.
Bydd unrhyw ddiwygiadau'n cael eu nodi gyda 'r'.

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn yr adran “Gwybodaeth Ansawdd Allweddol” yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol: "Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru"

Allweddeiriau

iechyd meddwl, salwch meddwl, anabledd dysgu