Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y llwybrau cleifion sCAMHS sy’n aros am apwyntiad cyntaf o fewn yr amser targed yn ôl mis ac wythnosau wedi’u grwpio

Hysbysiad Ansawdd Data - Rydym wedi dod yn ymwybodol bod llawer o fyrddau iechyd yn symud yn raddol i fodel gwasanaeth Un Pwynt Mynediad ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl. O dan y model hwn, caiff asesiadau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) arbenigol eu cynnal o fewn y Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS) a chaiff data ar gyfer y gwasanaeth hwn eu cofnodi a'u cyhoeddi yng nghyhoeddiad Mesur Iechyd Meddwl LPMHSS. Golyga hyn fod rhai byrddau iechyd wedi rhoi'r gorau i gasglu data mewn perthynas ag amseroedd aros ar gyfer CAMHS arbenigol, a gyhoeddwyd yn flaenorol yn yr allbwn hwn. Felly, rydym yn ystyried a yw parhau i gyhoeddi'r ystadegau hyn yn dal i fod yn werthfawr i ddefnyddwyr.

None
cod Ardal[Hidlo]
Darparwr BILI[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlwyd]
Preswyl BILI[Hidlwyd]
Measure1
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
Dyddiad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnosCliciwch yma i ddidoliDros 4 wythnos
Awst 201950.849.2
Medi 201963.736.3
Hydref 201975.025.0
Tachnwedd 201976.723.3
Rhgfyr 201964.835.2
Ionawr 202080.519.5
Chwefror 202080.719.3
Mawrth 202069.130.9
Ebrill 202050.649.4
Mai 202053.946.1
Mehefin 202071.128.9
Gorfennaf 202074.525.5
Awst 202073.126.9
Medi 202074.125.9
Hydref 202061.638.4
Tachnwedd 202052.647.4
Rhgfyr 202042.657.4
Ionawr 202147.152.9
Chwefror 202158.841.2
Mawrth 202175.824.2
Ebrill 202162.937.1
Mai 202169.130.9
Mehefin 202157.742.3
Gorfennaf 202140.060.0
Awst 202134.665.4
Medi 202127.372.7
Hydref 202127.972.1
Tachwedd 202130.369.7
Rhagfyr 202122.177.9
Ionawr 202233.766.3
Chwefror 202240.259.8
Mawrth 202249.850.2
Ebrill 202241.258.8
Mai 202250.050.0
Mehefin 202244.755.3
Gorffennaf 202243.156.9
Awst 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Awst 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.62.038.0
Medi 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Medi 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.91.28.8
Hydref 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Hydref 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.91.78.3
Tachwedd 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Tachwedd 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.83.216.8
Rhagfyr 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Rhagfyr 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.92.57.5
Ionawr 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Ionawr 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.92.57.5
Chwefror 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Chwefror 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.92.17.9
Mawrth 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Mawrth 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.93.26.8
Ebrill 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Ebrill 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn. Ers mis Ebrill 2023, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi uno ei wasanaethau CAMHS gofal sylfaenol ac eilaidd. Golyga hyn fod pob claf bellach yn cael ei asesu a\'i gofnodi o dan Ran 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.83.616.4
Mai 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Mai 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.90.29.8
Mehefin 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.87.013.0
Gorffennaf 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.80.619.4
Awst 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.66.233.8
Medi 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi gweld cynnydd yng nghyfanswm y llwybrau sy\'n aros o fis Medi 2023 oherwydd bod y tîm CAMHS wedi’i uno â\'r tîm Iechyd Plant gan arwain at restr aros gyfun newydd.70.829.2
Hydref 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi gweld cynnydd yng nghyfanswm y llwybrau sy\'n aros o fis Medi 2023 oherwydd bod y tîm CAMHS wedi’i uno â\'r tîm Iechyd Plant gan arwain at restr aros gyfun newydd.84.415.6
Tachwedd 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.78.921.1
Rhagfyr 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.82.417.6
Ionawr 2024Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.94.15.9
Chwefror 2024Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.94.85.2

Metadata

Teitl

Amseroedd Aros am Apwyntiad Cyntaf Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS)

Diweddariad diwethaf

10 Ebrill 2024 10 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

8 Mai 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Arbenigol (sCAMHS) Penodiad Cyntaf Amseroedd Aros Casglu Data, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Datganiad data misol sy’n dangos amseroedd aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS)

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Awst 2019 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau

Cyflawniad, Dangosyddion, GIG, Perfformiad, Amseroedd Aros, Plant, Iechyd Meddwl, Pobl Ifanc

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.