Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS)

Data sy'n ymwneud â gwasanaethau gofal eilaidd arbenigol y GIG ar gyfer plant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl fel y'u diffinnir gan Fesur Iechyd Meddwl 2010.