Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llwybrau cleifion sCAMHS sy’n aros am apwyntiad cyntaf yn ôl mis ac wythnosau wedi’u grwpio

Hysbysiad Dod i Ben - Mae'r datganiad hwn wedi dod i ben. Yn ystod y 12 mis diwethaf, bu nifer o ddarparwyr Byrddau Iechyd Lleol wrthi'n ailgynllunio gwasanaethau gan arwain at newid sut mae plant a phobl ifanc yn cael eu hasesu a'u gweld mewn gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Mae pedwar o'r saith Bwrdd Iechyd Lleol bellach yn gweithredu system Un Pwynt Mynediad. Dyma system lle mae plant a phobl ifanc sy'n aros am Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (sCAMHS) arbenigol yn cael asesiad cychwynnol yng Ngwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol y Bwrdd. Felly, mae'r amseroedd aros am asesiad y Byrddau hyn bellach yn cael eu hadrodd o dan Ran 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 | LLYW.CYMRU, yn lle adrodd am amseroedd aros am apwyntiad cyntaf sCAMHS.

None
[Lleihau]Darparwr BILI[Hidlwyd]
-
Darparwr BILI 1[Hidlo]
Cod Ardal Darparwr[Hidlwyd]
[Lleihau]Preswyl BILI[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Preswyl BILI 1[Hidlo]
-
Preswyl BILI 2[Hidlo]
Cod Ardal Preswyl[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros[Hidlo]
-
[Lleihau]Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 1
-
Wythnosau a Dreuliwyd yn Aros 2
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Pop unCliciwch yma i ddidoliPop un
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd at 4 wythnos[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDros 4 wythnos
Awst 2019278269547
Medi 2019347198545
Hydref 2019469156625
Tachnwedd 2019454138592
Rhgfyr 2019383208591
Ionawr 2020433105538
Chwefror 2020444106550
Mawrth 2020338151489
Ebrill 2020196191387
Mai 2020193165358
Mehefin 2020256104360
Gorfennaf 202027795372
Awst 202026999368
Medi 2020434152586
Hydref 2020482301783
Tachnwedd 2020496447943
Rhgfyr 2020398537935
Ionawr 2021355398753
Chwefror 2021339238577
Mawrth 2021385123508
Ebrill 2021336198534
Mai 2021369165534
Mehefin 2021382280662
Gorfennaf 2021288432720
Awst 2021270510780
Medi 2021204542746
Hydref 2021210544754
Tachwedd 2021229527756
Rhagfyr 2021156549705
Ionawr 2022180354534
Chwefror 2022221329550
Mawrth 2022251253504
Ebrill 2022178254432
Mai 2022231231462
Mehefin 2022202250452
Gorffennaf 2022176232408
Awst 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Awst 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.191117308
Medi 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Medi 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.23823261
Hydref 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Hydref 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.23321254
Tachwedd 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Tachwedd 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.22746273
Rhagfyr 2022Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Rhagfyr 2022. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.17214186
Ionawr 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Ionawr 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.19816214
Chwefror 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Chwefror 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.25722279
Mawrth 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Mawrth 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.24618264
Ebrill 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Ebrill 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn. Ers mis Ebrill 2023, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi uno ei wasanaethau CAMHS gofal sylfaenol ac eilaidd. Golyga hyn fod pob claf bellach yn cael ei asesu a\'i gofnodi o dan Ran 1 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.12224146
Mai 2023Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (darparwr) yn gallu cyflwyno data ar gyfer mis Mai 2023. Mae data Gorffennaf 2022 wedi\'u trosglwyddo I gwmpasu\'r cyfnod hwn.15617173
Mehefin 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.14021161
Gorffennaf 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.13733170
Awst 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.9247139
Medi 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi gweld cynnydd yng nghyfanswm y llwybrau sy\'n aros o fis Medi 2023 oherwydd bod y tîm CAMHS wedi’i uno â\'r tîm Iechyd Plant gan arwain at restr aros gyfun newydd.10242144
Hydref 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a\'r Fro wedi gweld cynnydd yng nghyfanswm y llwybrau sy\'n aros o fis Medi 2023 oherwydd bod y tîm CAMHS wedi’i uno â\'r tîm Iechyd Plant gan arwain at restr aros gyfun newydd.14126167
Tachwedd 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.13536171
Rhagfyr 2023Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.10823131
Ionawr 2024Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.1127119
Chwefror 2024Ers Mehefin 2023, mae BIP Aneurin Bevan wedi ailddechrau cyflwyno data. Oherwydd system TG newydd, mae\'n bosibl y bydd rhai cleifion yn ymddangos ar y rhestr aros er eu bod wedi cael eu hapwyntiad. Bydd y rhestr aros yn cael ei dilysu dros y misoedd nesaf.1096115

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Datganiad data misol sy’n dangos amseroedd aros am apwyntiad cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS)

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Awst 2019 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Teitl

Amseroedd Aros am Apwyntiad Cyntaf Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Arbenigol (sCAMHS)

Diweddariad diwethaf

10 Ebrill 2024 10 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Ben

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed Arbenigol (sCAMHS) Penodiad Cyntaf Amseroedd Aros Casglu Data, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau

Cyflawniad, Dangosyddion, GIG, Perfformiad, Amseroedd Aros, Plant, Iechyd Meddwl, Pobl Ifanc