Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gwelyau'r GIG yn ôl sefydliad a safle
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Arbenigedd 1[Hidlo]
-
Arbenigedd 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]SefydliadO 1 Hydref 2009, cymerodd diwygiadau lle ar draws sefydliadau\'r GIG yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth, gweler Dolenni\'r we.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
[Lleihau]Sefydliad 2
-
-
[Lleihau]Sefydliad 3
-
-
[Lleihau]Sefydliad 4
-
-
Sefydliad 5
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2012-13. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2013-14Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2013-14. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2014-15Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2014-15. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2015-16Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2015-16. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2016-17Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2016-17. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2017-18Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2017-18. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2018-19Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2017-18. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2019-20Diwygiedig (Mawrth 2021) Nid yw data am farwolaethau a rhyddhau cleifion, hyd cyfartalog yr arhosiad, y cyfnod cyn trosiant a’r ffactor defnyddio gwelyau yn cael ei gyhoeddi ar gyfer 2017-18. Darperir mwy o wybodaeth yn y nodiadau isod.Cliciwch yma i ddidoli2020-21COVID-19 SITREP dyddiol Iechyd a Gofal Digidol yw\'r brif ffynhonnell ddata ar gyfer ffigurau ysbyty COVID-19. Mae\'r data hwn yn seiliedig ar ffynhonnell wahanol, diffiniadau a mathau o ysbytai. Ni ddylid gwneud cymariaethau rhwng y casgliadau hyn.Cliciwch yma i ddidoli2021-22COVID-19 SITREP dyddiol Iechyd a Gofal Digidol yw\'r brif ffynhonnell ddata ar gyfer ffigurau ysbyty COVID-19. Mae\'r data hwn yn seiliedig ar ffynhonnell wahanol, diffiniadau a mathau o ysbytai. Ni ddylid gwneud cymariaethau rhwng y casgliadau hyn.Cliciwch yma i ddidoli2022-23COVID-19 SITREP dyddiol Iechyd a Gofal Digidol yw\'r brif ffynhonnell ddata ar gyfer ffigurau ysbyty COVID-19. Mae\'r data hwn yn seiliedig ar ffynhonnell wahanol, diffiniadau a mathau o ysbytai. Ni ddylid gwneud cymariaethau rhwng y casgliadau hyn.
[Lleihau]Cymru12,806.712,149.311,809.711,497.011,241.511,061.510,934.710,856.710,712.310,548.910,564.410,340.410,275.610,400.2
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrMae’r cyfanswm BILl yn cynnwys data o codau ysbyty a oedd yn annilys ar gyfer 2015-162,744.12,471.32,384.42,373.92,305.42,270.52,300.92,249.32,204.62,220.72,231.41,995.62,031.92,123.6
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysMae’r cyfanswm BILl yn cynnwys data o codau ysbyty a oedd yn annilys ar gyfer 2015-16277.5255.7244.9242.4228.8223.3223.8217.5215.1214.1217.3200.4205.6212.5
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1,296.91,278.81,239.11,207.01,189.61,159.51,153.31,218.41,228.61,208.01,211.41,165.41,121.61,160.4
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,595.61,432.01,536.21,553.4
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,712.01,717.71,716.41,735.1
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,951.11,881.21,815.61,831.31,833.91,860.01,830.61,812.21,796.11,773.11,802.01,905.61,843.01,792.7
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2,257.72,161.32,111.02,066.11,960.51,870.91,810.51,792.91,765.11,747.01,753.91,874.61,771.91,779.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg2,627.42,572.42,528.72,374.02,329.12,337.42,299.12,265.72,198.82,135.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf1,600.51,479.31,437.01,355.51,348.21,301.01,277.91,260.81,263.91,210.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ymddiriedolaeth GIG Felindre51.449.348.946.846.038.938.840.040.040.040.849.049.043.3

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn yn cwmpasu cyfnod o amser yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar wasanaethau'r GIG.

Yn ystod y pandemig, ad-drefnwyd gwasanaethau ysbytai yng Nghymru o ganlyniad i fesurau atal a rheoli heintiau gwell, a'r angen i drin cleifion COVID a chleifion nad ydynt yn gleifion COVID ar wahân. O ganlyniad, gostyngwyd gweithrediadau a gynlluniwyd yn sylweddol a gostyngodd derbyniadau brys nad ydynt yn rhai brys. O ganlyniad, roedd cyfraddau gwelyau llawn mewn ysbytai yn is yn 2020-21 nag yn y blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth gymharu cyfraddau gwelyau llawn rhwng 2020-21 a’r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth gryno, o'r ffurflen QueSt1, a ddarperir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), am y defnydd o welyau yng Nghymru.

Cyfartaledd blynyddol yw'r data a gyflwynir yn y datganiad ystadegol hwn ac maent yn dangos y newid blynyddol yng nghyfraddau’r gwelyau llawn a’r gwelyau sydd ar gael. Felly, ni fydd y data hyn yn adlewyrchu’r newid mewn lefelau gweithgarwch yn ystod y flwyddyn.

Nid yw'r data'n cynnwys data ar hyd cyfartalog yr arhosiad, yr amser rhwng trosiant a'r ffactor defnyddio gwelyau. Mae'r dangosyddion hyn yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio data ar farwolaethau a ffigurau rhyddhau nad ydynt yn cael eu casglu trwy ffurflen QS1 mwyach, ac sy'n deillio o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW) ar gyfer 2012-13 ymlaen. Wrth gynnal dadansoddiad mwy manwl o'r data marwolaethau a rhyddhau o PEDW wrth baratoi ar gyfer cyhoeddiad 2012-13, cododd materion ansawdd data mewn perthynas â gweithgaredd unedau asesu (AU) sy'n adrodd yn QS1 a PEDW a sut y dylai hyn gael ei drin yn y data. Nodwyd bod anghysondeb yn nulliau adrodd unedau asesu, gyda rhai BILlau yn adrodd gweithgaredd AU yn eu data ar welyau, ac eraill yn eu hepgor. Mae'n debygol y gallai'r anghysondeb hwn mewn perthynas ag adrodd gweithgaredd AU effeithio ar data hanesyddol hefyd.

Gallwch weld gwybodaeth am newidiadau i'r data a gyhoeddir ar welyau'r GIG trwy ddilyn y ddolen we.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2009-10 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Mae'r data ar gyfer 2019-20 wedi'i ddiwygio ar 12/03/2021. Ni chafodd hyn effaith ar y ffigurau cyffredinol.

Teitl

Gwelyau'r GIG yn ôl sefydliad ac arbenigedd ers 2009-10

Diweddariad diwethaf

24/10/2023 24/10/2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol:
https://llyw.cymru/gwelyau-y-gig

O 1 Hydref 2009, cymerodd diwygiadau lle ar draws sefydliadau'r GIG yng Nghymru, sy'n cynnwys nifer o sefydliadau yn uno ac ailenwi. Gellir gweld y manylion llawn y diwygiadau yma: http://www.wales.nhs.uk/documents/nhs%20reform%20leaflet_october%202009.pdf

Ansawdd ystadegol

Yn ystod y pandemig, ad-drefnwyd gwasanaethau ysbytai yng Nghymru o ganlyniad i fesurau atal a rheoli heintiau gwell, a'r angen i drin cleifion COVID a chleifion nad ydynt yn gleifion COVID ar wahân. O ganlyniad, gostyngwyd gweithrediadau a gynlluniwyd yn sylweddol a gostyngodd derbyniadau brys nad ydynt yn rhai brys. O ganlyniad, roedd cyfraddau gwelyau llawn mewn ysbytai yn is yn 2020-21 nag yn y blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth gymharu cyfraddau gwelyau llawn rhwng 2020-21 a’r blynyddoedd blaenorol.

SITREP COVID-19 dyddiol Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw'r brif ffynhonnell ddata ar gyfer ffigurau derbyniadau i’r ysbyty ar gyfer COVID-19, ac mae data yn cael eu cyhoeddi'n ddyddiol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data a gyflwynir yn y datganiad ystadegol hwn yn seiliedig ar ffynhonnell wahanol, diffiniadau gwahanol a mathau gwahanol o ysbytai. Felly, ni ddylid cymharu’r ddau gasgliad hwn.

Ad-ddynodi ar gyfer 2016-17: Nodwyd bod Gwasanaeth Glasoed Gogledd Cymru wedi symud oddi wrth ei safle ym Mae Colwyn i Ysbyty Abergele yn 2009. Cyn 2009-10, cofnodwyd y gwelyau hyn o dan Wasanaeth Glasoed Gogledd Cymru. Ers 2009-10, maent wedi'u cofnodi o dan gyfanswm Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, nid o dan safle ysbyty. Yn ystod 2016-17, cytunwyd y dylid cofnodi’r data hwn o dan Abergele, ac adlewyrchir y newid hwn yn y cyhoeddiad.

Cyflwynodd Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Prifysgol Llandochau data o dan arbenigedd niwroleg yn 2016-17. Adroddir y data hwn o dan niwroleg arall, oherwydd bod hyn yn gyson â sut y cyflwynir data gan ysbytai eraill.

Ad-ddynodi yn 2017-18: O fis Ebrill 2016, cyflwynwyd codau newydd ar gyfer disgrifio arbenigeddau i ychwanegu mwy o fanylion at gasgliadau data. Hyd nes y bydd pob Bwrdd Iechyd yn gallu adrodd data yn gyson gan ddefnyddio'r codau mwy manwl, rydym wedi ad-ddynodi arbenigeddau fel eu disgrifiad blaenorol er mwyn osgoi adrodd anghyson. Yn benodol, mae data 'Llawdriniaeth Bron' wedi'i ad-ddynodi fel 'Llawfeddygaeth Gyffredinol', sef sut y mae wedi'i gofnodi yn hanesyddol. Rydym yn ad-ddynodi ‘Meddygaeth Strôc’ fel 'Meddygaeth Gyffredinol' a 'Radioleg Ymyriadol' fel 'Radioleg'.

Gweler fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd y data yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Gwelyau; Cleifion; GIG