Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwelyau GIG

Cynhwysir gwybodaeth fesul sefydliad GIG, safle ysbyty ac arbenigedd. Mae mesurau fel cyfartaledd y gwelyau sydd ar gael bob dydd, canran y feddiannaeth ac arhosiad cyfartalog wedi'u cynnwys.