Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gweithgaredd ysbytai'r GIG

Gweithgaredd ysbytai’r GIG - gwybodaeth gryno ar y defnydd o welyau, gweithgaredd yn y GIG ac achosion a atgyfeiriwyd gan feddygon teulu.