Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Data gwelyau misol y GIG yn ôl mesur, safle ac arbenigedd, Mawrth 2014 ymlaen
None
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sefydliad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Sefydliad 2[Hidlo]
-
[Lleihau]Sefydliad 3[Hidlo]
-
[Lleihau]Sefydliad 4[Hidlo]
-
Sefydliad 5[Hidlo]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Arbenigedd 1[Hidlo]
-
Arbenigedd 2[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Mis[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer cyfartaledd y gwelyau sydd ar gael bob dyddCliciwch yma i ddidoliGwelyau dyddiol cyfartalog a ddefnyddirCliciwch yma i ddidoliCanran y defnydd
Ebrill 201411,135.99,585.486.1
Mai 201411,104.89,513.185.7
Mehefin 201411,069.89,559.386.4
Gorffennaf 201411,104.69,445.785.1
Awst 201411,059.09,428.385.3
Medi 201411,092.39,631.286.8
Hydref 201411,036.39,566.286.7
Tachwedd 201410,972.09,628.087.7
Rhagfyr 201410,967.89,461.786.3
Ionawr 201511,035.89,811.788.9
Chewfror 201511,118.69,713.387.4
Mawrth 201511,041.29,720.988.0
Ebrill 201510,988.79,609.487.4
Mai 201511,032.69,571.186.8
Mehefin 201511,010.89,485.986.2
Gorffennaf 201510,856.79,360.186.2
Awst 201510,833.09,244.685.3
Medi 201510,827.59,353.386.4
Hydref 201510,855.19,437.286.9
Tachwedd 201510,931.09,555.187.4
Rhagfyr 201510,822.59,164.384.7
Ionawr 201610,990.09,696.388.2
Chewfror 201611,024.79,784.988.8
Mawrth 201611,044.49,798.388.7
Ebrill 201611,063.19,612.586.9
Mai 201610,883.89,505.387.3
Mehefin 201610,781.49,431.987.5
Gorffennaf 201610,735.59,396.287.5
Awst 201610,766.79,258.786.0
Medi 201610,792.49,479.987.8
Hydref 201610,800.09,534.588.3
Tachwedd 201610,795.89,516.288.1
Rhagfyr 201610,737.59,216.385.8
Ionawr 201710,962.19,675.088.3
Chewfror 201710,973.39,652.288.0
Mawrth 201710,988.59,635.387.7
Ebrill 201710,817.19,388.586.8
Mai 201710,794.19,431.087.4
Mehefin 201710,721.89,260.786.4
Gorffennaf 201710,794.99,263.985.8
Awst 201710,656.49,019.784.6
Medi 201710,613.29,187.686.6
Hydref 201710,629.89,290.787.4
Tachwedd 201710,580.59,311.088.0
Rhagfyr 201710,592.89,127.986.2
Ionawr 201810,777.59,521.588.3
Chewfror 201810,817.89,521.988.0
Mawrth 201810,751.49,562.588.9
Ebrill 201810,725.69,380.887.5
Mai 201810,622.39,158.586.2
Mehefin 201810,501.69,049.286.2
Gorffennaf 201810,491.79,082.086.6
Awst 201810,466.38,981.085.8
Medi 201810,507.29,091.086.5
Hydref 201810,469.19,188.787.8
Tachwedd 201810,477.79,169.687.5
Rhagfyr 201810,428.78,918.485.5
Ionawr 201910,593.89,417.688.9
Chwefror 201910,638.69,362.988.0
Mawrth 201910,664.29,246.686.7
Ebrill 201910,673.09,194.686.1
Mai 201910,605.49,151.986.3
Mehefin 201910,520.89,058.586.1
Gorffennaf 201910,440.38,949.285.7
Awst 201910,441.18,858.884.8
Medi 201910,466.49,066.286.6
Hydref 201910,505.39,169.087.3
Tachwedd 201910,666.59,321.387.4
Rhagfyr 201910,584.79,014.585.2
Ionawr 202010,761.09,427.687.6
Chwefror 202010,599.49,286.787.6
Mawrth 202010,508.77,901.675.2
Ebrill 202010,490.35,369.851.2
Mai 202010,470.25,848.055.9
Mehefin 202010,365.96,611.563.8
Gorffennaf 202010,333.57,194.569.6
Awst 202010,230.77,440.172.7
Medi 202010,300.77,700.574.8
Hydref 202010,289.07,609.774.0
Tachwedd 202010,384.37,477.372.0
Rhagfyr 202010,243.67,523.673.4
Ionawr 202110,356.77,805.775.4
Chwefror 202110,251.97,633.074.5
Mawrth 202110,367.97,829.075.5
Ebrill 202110,335.57,896.076.4
Mai 202110,119.28,037.979.4
Mehefin 202110,154.58,171.980.5
Gorffennaf 202110,254.88,215.880.1
Awst 202110,140.78,213.781.0
Medi 202110,325.68,355.080.9
Hydref 202110,290.58,489.082.5
Tachwedd 202110,319.78,587.483.2
Rhagfyr 202110,329.78,388.781.2
Ionawr 202210,393.48,600.482.7
Chwefror 202210,358.68,535.582.4
Mawrth 202210,285.58,612.383.7
Ebrill 202210,336.58,849.685.6
Mai 202210,346.78,966.286.7
Mehefin 202210,308.08,665.084.1
Gorffennaf 202210,510.69,123.086.8
Awst 202210,513.88,986.385.5
Medi 202210,491.98,996.485.7
Hydref 202210,560.49,188.787.0
Tachwedd 202210,437.38,872.585.0
Rhagfyr 202210,405.48,964.686.2
Ionawr 202310,332.08,586.383.1
Chwefror 202310,266.98,666.784.4
Mawrth 202310,292.68,792.785.4

Metadata

Teitl

Gwelyau'r GIG yn ôl mesur, arbenigedd, sefydliad a mis, Mawrth 2014 ymlaen

Diweddariad diwethaf

24/10/2023 24/10/2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflen QueSt1, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

NHS Beds

Ansawdd ystadegol

Yn ystod y pandemig, ad-drefnwyd gwasanaethau ysbytai yng Nghymru o ganlyniad i fesurau atal a rheoli heintiau gwell, a'r angen i drin cleifion COVID a chleifion nad ydynt yn gleifion COVID ar wahân. O ganlyniad, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y llawdriniaethau wedi’u cynllunio, ac arweiniodd hyn at ostyngiad mewn gofal mewn argyfwng llai brys. O ganlyniad, roedd cyfraddau gwelyau llawn mewn ysbytai yn is yn 2020-21 nag yn y blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth gymharu cyfraddau gwelyau llawn rhwng 2020-21 a’r blynyddoedd blaenorol.

SITREP COVID-19 dyddiol Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw'r brif ffynhonnell ddata ar gyfer ffigurau derbyniadau i’r ysbyty ar gyfer COVID-19, ac mae data yn cael eu cyhoeddi'n ddyddiol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r data a gyflwynir yn y datganiad ystadegol hwn yn seiliedig ar ffynhonnell wahanol, diffiniadau gwahanol a mathau gwahanol o ysbytai. Felly, ni ddylid cymharu’r ddau gasgliad hwn.

Ad-ddynodi ar gyfer 2016-17: Nodwyd bod Gwasanaeth Glasoed Gogledd Cymru wedi symud oddi wrth ei safle ym Mae Colwyn i Ysbyty Abergele yn 2009. Cyn 2009-10, cofnodwyd y gwelyau hyn o dan Wasanaeth Glasoed Gogledd Cymru. Ers 2009-10, maent wedi'u cofnodi o dan gyfanswm Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, nid o dan safle ysbyty. Yn ystod 2016-17, cytunwyd y dylid cofnodi’r data hwn o dan Abergele, ac adlewyrchir y newid hwn yn y cyhoeddiad.

Cyflwynodd Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Prifysgol Llandochau data o dan arbenigedd niwroleg yn 2016-17. Adroddir y data hwn o dan niwroleg arall, oherwydd bod hyn yn gyson â sut y cyflwynir data gan ysbytai eraill.

Ad-ddynodi yn 2017-18: O fis Ebrill 2016, cyflwynwyd codau newydd ar gyfer disgrifio arbenigeddau i ychwanegu mwy o fanylion at gasgliadau data. Hyd nes y bydd pob Bwrdd Iechyd yn gallu adrodd data yn gyson gan ddefnyddio'r codau mwy manwl, rydym wedi ad-ddynodi arbenigeddau fel eu disgrifiad blaenorol er mwyn osgoi adrodd anghyson. Yn benodol, mae data 'Llawdriniaeth Bron' wedi'i ad-ddynodi fel 'Llawfeddygaeth Gyffredinol', sef sut y mae wedi'i gofnodi yn hanesyddol. Rydym yn ad-ddynodi ‘Meddygaeth Strôc’ fel 'Meddygaeth Gyffredinol' a 'Radioleg Ymyriadol' fel 'Radioleg'.

Gweler fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd y data yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hyn yn cwmpasu cyfnod o amser yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar wasanaethau'r GIG.

Yn ystod y pandemig, ad-drefnwyd gwasanaethau ysbytai yng Nghymru o ganlyniad i fesurau atal a rheoli heintiau gwell, a'r angen i drin cleifion COVID a chleifion nad ydynt yn gleifion COVID ar wahân. O ganlyniad, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y llawdriniaethau wedi’u cynllunio, ac arweiniodd hyn at ostyngiad mewn gofal mewn argyfwng llai brys. O ganlyniad, roedd cyfraddau gwelyau llawn mewn ysbytai yn is yn 2020-21 nag yn y blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth gymharu cyfraddau gwelyau llawn rhwng 2020-21 a’r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth gryno, o'r ffurflen QueSt1, a ddarperir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), am y defnydd o welyau yng Nghymru.

Cyfartaledd blynyddol yw'r data a gyflwynir yn y datganiad ystadegol hwn ac maent yn dangos y newid blynyddol yng nghyfraddau’r gwelyau llawn a’r gwelyau sydd ar gael. Felly, ni fydd y data hyn yn adlewyrchu’r newid mewn lefelau gweithgarwch yn ystod y flwyddyn.

Nid yw'r data'n cynnwys data ar hyd cyfartalog yr arhosiad, yr amser rhwng trosiant a'r ffactor defnyddio gwelyau. Mae'r dangosyddion hyn yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio data ar farwolaethau a ffigurau rhyddhau nad ydynt yn cael eu casglu trwy ffurflen QS1 mwyach, ac sy'n deillio o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW) ar gyfer 2012-13 ymlaen. Wrth gynnal dadansoddiad mwy manwl o'r data marwolaethau a rhyddhau o PEDW wrth baratoi ar gyfer cyhoeddiad 2012-13, cododd materion ansawdd data mewn perthynas â gweithgaredd unedau asesu (AU) sy'n adrodd yn QS1 a PEDW a sut y dylai hyn gael ei drin yn y data. Nodwyd bod anghysondeb yn nulliau adrodd unedau asesu, gyda rhai BILlau yn adrodd gweithgaredd AU yn eu data ar welyau, ac eraill yn eu hepgor. Mae'n debygol y gallai'r anghysondeb hwn mewn perthynas ag adrodd gweithgaredd AU effeithio ar data hanesyddol hefyd.

Gallwch weld gwybodaeth am newidiadau i'r data a gyhoeddir ar welyau'r GIG trwy ddilyn y ddolen we.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data hyn yn cwmpasu cyfnod o amser yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), sydd wedi effeithio ar wasanaethau'r GIG.

Yn ystod y pandemig, ad-drefnwyd gwasanaethau ysbytai yng Nghymru o ganlyniad i fesurau atal a rheoli heintiau gwell, a'r angen i drin cleifion COVID a chleifion nad ydynt yn gleifion COVID ar wahân. O ganlyniad, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y llawdriniaethau wedi’u cynllunio, ac arweiniodd hyn at ostyngiad mewn gofal mewn argyfwng llai brys. O ganlyniad, roedd cyfraddau gwelyau llawn mewn ysbytai yn is yn 2020-21 nag yn y blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid bod yn ofalus wrth gymharu cyfraddau gwelyau llawn rhwng 2020-21 a’r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth gryno, o'r ffurflen QueSt1, a ddarperir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), am y defnydd o welyau yng Nghymru.

Cyfartaledd blynyddol yw'r data a gyflwynir yn y datganiad ystadegol hwn ac maent yn dangos y newid blynyddol yng nghyfraddau’r gwelyau llawn a’r gwelyau sydd ar gael. Felly, ni fydd y data hyn yn adlewyrchu’r newid mewn lefelau gweithgarwch yn ystod y flwyddyn.

Nid yw'r data'n cynnwys data ar hyd cyfartalog yr arhosiad, yr amser rhwng trosiant a'r ffactor defnyddio gwelyau. Mae'r dangosyddion hyn yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio data ar farwolaethau a ffigurau rhyddhau nad ydynt yn cael eu casglu trwy ffurflen QS1 mwyach, ac sy'n deillio o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW) ar gyfer 2012-13 ymlaen. Wrth gynnal dadansoddiad mwy manwl o'r data marwolaethau a rhyddhau o PEDW wrth baratoi ar gyfer cyhoeddiad 2012-13, cododd materion ansawdd data mewn perthynas â gweithgaredd unedau asesu (AU) sy'n adrodd yn QS1 a PEDW a sut y dylai hyn gael ei drin yn y data. Nodwyd bod anghysondeb yn nulliau adrodd unedau asesu, gyda rhai BILlau yn adrodd gweithgaredd AU yn eu data ar welyau, ac eraill yn eu hepgor. Mae'n debygol y gallai'r anghysondeb hwn mewn perthynas ag adrodd gweithgaredd AU effeithio ar data hanesyddol hefyd.

Gallwch weld gwybodaeth am newidiadau i'r data a gyhoeddir ar welyau'r GIG trwy ddilyn y ddolen we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Darperir data o fis Mawrth 2014 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae unrhyw ddiwygiadau yn cael eu marcio yn y data gyda (r)