Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gwelyau'r GIG yn ôl arbenigedd
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Sefydliad 1[Hidlo]
-
Sefydliad 2[Hidlo]
Sefydliad 3[Hidlo]
Sefydliad 4[Hidlo]
Sefydliad 5[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Arbenigedd 1
-
-
Arbenigedd 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Pob Arbenigedd12,806.712,149.311,809.711,497.011,241.511,061.510,934.710,856.710,712.310,563.7
Pob Arbenigedd[Ehangu]Llawfeddygol acíwt2,863.42,655.62,547.82,439.62,427.22,448.42,421.72,354.62,345.02,297.9
[Ehangu]Meddygol acíwt4,754.84,608.54,696.24,714.74,640.24,569.34,556.74,537.24,502.44,521.1
[Ehangu]Acíwt Arall830.7733.8662.8588.8533.6509.2534.2519.9517.5515.0
[Ehangu]Mamolaeth536.7527.2526.3502.1475.2485.2485.5486.3489.0474.8
[Ehangu]Salwch Meddwl2,016.11,918.61,857.41,767.61,703.51,643.81,606.31,552.81,475.01,421.5
[Ehangu]Patholeg1.01.00.0.0.0.....
[Ehangu]Meddygaeth Geriatrig1,561.81,490.11,307.71,289.71,273.61,219.61,148.51,229.21,204.81,185.0
[Ehangu]Anableddau Dysgu190.5163.6158.5146.7142.1141.3141.6135.9137.6122.6
[Ehangu]Meddygaeth Gymunedol51.751.052.947.846.044.740.240.840.925.8
[Ehangu]Meddygaeth Alwedigaethol..........
[Ehangu]Gweithgaredd Nyrsio..0.0.0.0.....
[Ehangu]Gofal Dibyniaeth Fawr63.7106.289.583.881.079.968.566.169.369.8
[Ehangu]Uned Therapi Dwys Pediatrig19.124.119.618.418.820.834.421.519.217.6
[Ehangu]Unedau Gofal Arbennig Babanod190.8202.0200.4179.4166.4166.7167.7164.4167.8164.5
[Ehangu]Uned Mêr Esgyrn14.717.518.612.310.110.010.010.010.010.0
[Ehangu]Gofal Dwys114.2126.5121.1109.2100.0128.6153.3152.6152.8153.2

Metadata

Teitl
Gwelyau'r GIG yn ôl sefydliad ac arbenigedd ers 2009-10

Diweddariad diwethaf
29 Awst 2019 29 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflen QueSt1, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Ffynhonnell 2
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth gryno, o'r ffurflen QueSt1, a ddarperir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), am y defnydd o welyau yng Nghymru.

Nid yw'r data'n cynnwys data ar hyd cyfartalog yr arhosiad, yr amser rhwng trosiant a'r ffactor defnyddio gwelyau. Mae'r dangosyddion hyn yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio data ar farwolaethau a ffigurau rhyddhau nad ydynt yn cael eu casglu trwy ffurflen QS1 mwyach, ac sy'n deillio o Gronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW) ar gyfer 2012-13 ymlaen. Wrth gynnal dadansoddiad mwy manwl o'r data marwolaethau a rhyddhau o PEDW wrth baratoi ar gyfer cyhoeddiad 2012-13, cododd materion ansawdd data mewn perthynas â gweithgaredd unedau asesu (AU) sy'n adrodd yn QS1 a PEDW a sut y dylai hyn gael ei drin yn y data. Nodwyd bod anghysondeb yn nulliau adrodd unedau asesu, gyda rhai BILlau yn adrodd gweithgaredd AU yn eu data ar welyau, ac eraill yn eu hepgor. Mae'n debygol y gallai'r anghysondeb hwn mewn perthynas ag adrodd gweithgaredd AU effeithio ar data hanesyddol hefyd.

Gallwch weld gwybodaeth am newidiadau i'r data a gyhoeddir ar welyau'r GIG trwy ddilyn y ddolen we.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data o 2009-10 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Ansawdd ystadegol
Ad-ddynodi ar gyfer 2016-17: Nodwyd bod Gwasanaeth Glasoed Gogledd Cymru wedi symud oddi wrth ei safle ym Mae Colwyn i Ysbyty Abergele yn 2009. Cyn 2009-10, cofnodwyd y gwelyau hyn o dan Wasanaeth Glasoed Gogledd Cymru. Ers 2009-10, maent wedi'u cofnodi o dan gyfanswm Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, nid o dan safle ysbyty. Yn ystod 2016-17, cytunwyd y dylid cofnodi’r data hwn o dan Abergele, ac adlewyrchir y newid hwn yn y cyhoeddiad.

Cyflwynodd Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Prifysgol Llandochau data o dan arbenigedd niwroleg yn 2016-17. Adroddir y data hwn o dan niwroleg arall, oherwydd bod hyn yn gyson â sut y cyflwynir data gan ysbytai eraill.

Ad-ddynodi yn 2017-18: O fis Ebrill 2016, cyflwynwyd codau newydd ar gyfer disgrifio arbenigeddau i ychwanegu mwy o fanylion at gasgliadau data. Hyd nes y bydd pob Bwrdd Iechyd yn gallu adrodd data yn gyson gan ddefnyddio'r codau mwy manwl, rydym wedi ad-ddynodi arbenigeddau fel eu disgrifiad blaenorol er mwyn osgoi adrodd anghyson. Yn benodol, mae data 'Llawdriniaeth Bron' wedi'i ad-ddynodi fel 'Llawfeddygaeth Gyffredinol', sef sut y mae wedi'i gofnodi yn hanesyddol. Rydym yn ad-ddynodi ‘Meddygaeth Strôc’ fel 'Meddygaeth Gyffredinol' a 'Radioleg Ymyriadol' fel 'Radioleg'.

Gweler fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd y data yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol:
https://llyw.cymru/gwelyau-y-gig

O 1 Hydref 2009, cymerodd diwygiadau lle ar draws sefydliadau'r GIG yng Nghymru, sy'n cynnwys nifer o sefydliadau yn uno ac ailenwi. Gellir gweld y manylion llawn y diwygiadau yma: http://www.wales.nhs.uk/documents/nhs%20reform%20leaflet_october%202009.pdf

Allweddeiriau
Gwelyau; Cleifion; GIG