Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis

Cafodd y data ar gyfer atgyfeiriadau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu heithrio o fis Tachwedd 2016 i fis Rhagfyr 2017 oherwydd problemau cychwynnol gyda System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS). Mae hyn wedi ei ddatrys ers diweddariad Mawrth 2018 ac mae’r data wedi ei ddiweddaru ar gyfer y cyfnod a gafodd ei effeithio arno.

None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017Cliciwch yma i ddidoliGor-2017Cliciwch yma i ddidoliAws-2017Cliciwch yma i ddidoliMed-2017Cliciwch yma i ddidoliHyd-2017Cliciwch yma i ddidoliTac-2017Cliciwch yma i ddidoliRha-2017Cliciwch yma i ddidoliIon-2018Cliciwch yma i ddidoliChw-2018Cliciwch yma i ddidoliMaw-2018Cliciwch yma i ddidoliEbr-2018Cliciwch yma i ddidoliMai-2018
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth115,934114,651107,983113,495104,920113,737109,03587,148106,700102,767105,420109,061116,483
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol11,75711,87610,74511,15810,31311,30110,8988,41110,7639,62110,24110,30510,756
Wroleg4,8434,9314,7114,8104,5974,9104,7614,0504,5764,5404,9364,9545,041
Llawdriniaeth Bron11.11....4368392443461
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.1.2922746155137135180
Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf.........1...
Llawdriniaeth Fasgwlaidd161713354.2.10996126117
Trawma ac Orthopedig17,74316,83616,92517,31316,34017,49315,82413,02314,86014,17614,96715,84218,120
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,6638,6708,0408,6417,8788,4668,1096,3648,1877,9737,8478,2078,411
Offthalmoleg9,2618,5238,3759,1047,9868,6868,4766,8537,9218,2598,2279,0129,238
Llawdriniaeth y Geg4,1424,2873,8754,2273,9494,5674,3003,5364,0284,0704,1483,9744,148
Deintyddiaeth Adferol607573477618555620644597555607586515516
Deintyddiaeth Bediatrig206242227259233253254196235233191226209
Orthodonteg457530432506478420496378444406438384409
Niwrolawdriniaeth129125148131133135134118104127110120113
Llawdriniaeth Blastig743796728752695721692546654639646701803
Llawfeddygaeth Gardiothorasig238225246235258271228213231186244197272
Llawfeddygaeth Bediatrig19014815011718321511313718214285190148
Damweiniau ac Achosion Brys134111115798395637284112127105130
Anestheteg7889327758259121,000860715851746820800706
Rheoli Poen1,1441,2501,1181,2881,1801,2411,1648981,1231,2041,1081,1381,148
Wroleg Bediatrig5.21361221412
Oncoleg Feddygol Paediatrig1212.1111....
Meddygaeth Gyffredinol3,2943,2463,1003,0993,1143,2293,1802,6803,3561,8351,9962,0952,107
Gastroenteroleg4,2124,2763,8944,1333,7634,0523,8963,2163,8143,9074,0574,3074,487
Endocrinoleg1,0381,0451,0411,1971,0241,0299898109421,0091,0571,0601,180
Haemotoleg glinigol1,5941,5491,4661,6221,4441,5081,4541,1911,3961,3591,3891,4681,628
Seicoleg Glinigol15212091419106159151317
Hepatoleg.............
Meddygaeth Ddiabetic.........1521138585
Ffarmacoleg Glinigol94991488694105787179776987101
Geneteg Glinigol42310925482852
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd1131401431151091471427620277176159123
Adsefydlu336346343350330378368263325322347301349
Meddygaeth Liniarol58785068536470465065806255
Cardioleg5,4415,4565,3015,7074,9715,4795,3874,2235,3234,9415,2865,2975,514
Cardioleg Paediatrig13711097651258913381981078497107
Gwasanaeth Gwrthgeulydd.........11151519
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff67513817385438424150472638
Adsefydlu Cardiaidd40486756393742484755404944
Meddygaeth Strôc.........99898692
Pwl o Isgemia dros dro.....4926142540364453
Dermatoleg6,7257,1456,4386,6976,1956,4406,3494,6005,9045,9865,8366,5317,090
Meddygaeth Anadlol2,3432,3972,1532,2961,9992,2862,1131,8772,4602,6822,7302,6742,834
Clefydau Heintus22242322191722132014231428
Meddygaeth Genhedlol-wrinol5732...........
Arenneg718744728766624702530481524475470480505
Oncoleg Feddygol13810196951211341209412211189127148
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,7361,5711,5721,4521,6211,6901,6161,1861,6311,4711,5401,5891,643
Niwroffisioleg Glinigol199226133198133141279183285265255282347
Rhewmatoleg2,8932,8362,5552,7012,4432,5072,4492,1122,5412,5832,4292,7333,097
Pediatreg4,1634,0663,7783,8303,5664,1604,4043,1394,1173,9553,9233,9374,332
Niwroleg Bediatrig81806852636949617861495643
Neonatoleg...31....21023
Meddygaeth Geriatrig1,1061,1321,0041,1871,0071,0499827771,0171,2881,1511,1561,231
Meddygaeth Ddeintyddol141140107156105152173125133125178127138
Offthalmoleg Feddygol.1...........
Obstetreg1,2291,1161,0891,0391,0581,1541,1308761,2691,3311,3931,5111,679
Gynaecoleg7,8257,7317,1837,2897,1397,8907,3675,7277,6177,0317,2097,1187,790
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,5221,4301,4361,5781,3881,4981,4611,2901,7011,4841,4511,3701,461
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu1051079812689100108628978908777
Salwch Meddwl Oedolion3,1583,1043,0953,7752,9603,1953,2232,6633,0572,6532,8883,2193,467
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,9821,9241,4461,1961,3261,6311,6171,2871,4391,4381,5151,4471,675
Seiciatreg fforensig23212423134026131783155
Seicotherapi36283471225237273649463730
Seiciatreg henoed1,4441,3021,2561,5041,2711,3471,2961,0091,2511,1491,1121,2031,166
Oncoleg Glinigol605674667641627616650515649557564527581
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol35402134272128262128292431
Delweddu diagnostig69915201627273526344634
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol12112815514316616213691155125149118119
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
19 Gorffennaf 2018 19 Gorffennaf 2018

Diweddariad nesaf
23 Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Bydd mwy o fanylion yn dilyn.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Tachwedd 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG