Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis

Cafodd y data ar gyfer atgyfeiriadau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu heithrio o fis Tachwedd 2016 i fis Rhagfyr 2017 oherwydd problemau cychwynnol gyda System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS). Mae hyn wedi ei ddatrys ers diweddariad Mawrth 2018 ac mae’r data wedi ei ddiweddaru ar gyfer y cyfnod a gafodd ei effeithio arno.

None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017Cliciwch yma i ddidoliGor-2017Cliciwch yma i ddidoliAws-2017Cliciwch yma i ddidoliMed-2017Cliciwch yma i ddidoliHyd-2017Cliciwch yma i ddidoliTac-2017Cliciwch yma i ddidoliRha-2017Cliciwch yma i ddidoliIon-2018Cliciwch yma i ddidoliChw-2018Cliciwch yma i ddidoliMaw-2018
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth119,43497,854115,938114,651107,972113,459104,888113,685108,93587,022106,581102,633104,886
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol12,2609,59311,75511,87410,74311,15510,30611,29510,8948,39710,7539,60810,187
Wroleg5,1004,1594,8384,9314,7064,8044,5974,9054,7524,0374,5724,5394,917
Llawdriniaeth Bron.111.11....4368392
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr2..1.2922746155134
Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf...........1.
Llawdriniaeth Fasgwlaidd1716161713354.2.10996
Trawma ac Orthopedig16,87415,07617,73816,83016,91717,29916,33717,47815,80012,99214,81814,14014,926
Clustiau, Trwyn a Gwddf9,6097,3788,6648,6718,0408,6397,8728,4558,1046,3608,1917,9647,839
Offthalmoleg9,7497,8739,2618,5198,3719,1037,9838,6828,4776,8477,9138,2578,181
Llawdriniaeth y Geg4,4053,6974,1434,2883,8774,2253,9494,5674,3003,5384,0254,0684,152
Deintyddiaeth Adferol514501607573477617555621646596555606572
Deintyddiaeth Bediatrig177173206242227259233253254196235233191
Orthodonteg529460457530432505478417493378445406434
Niwrolawdriniaeth122128129125148131133135134118104127110
Llawdriniaeth Blastig722709745797727751694720685538652639632
Llawfeddygaeth Gardiothorasig242218238225246235258272227213231185241
Llawfeddygaeth Bediatrig16324119014815011718321511313718214277
Damweiniau ac Achosion Brys131115134111115798395637284112127
Anestheteg9106777889327758259121,000860715851746820
Rheoli Poen1,3079761,1451,2501,1191,2881,1801,2421,1618971,1241,2031,103
Niwroleg Bediatrig2.5.213612214
Oncoleg Feddygol Paediatrig.21212.1111..
Meddygaeth Gyffredinol3,3282,7373,2943,2463,1003,0993,1133,2273,1742,6753,3531,8301,965
Gastroenteroleg4,4113,4894,2164,2763,8944,1323,7634,0523,8953,2153,8143,9044,046
Endocrinoleg1,1658461,0391,0451,0391,1961,0241,0299908099431,0091,053
Haemotoleg glinigol1,5381,3491,5941,5491,4661,6211,4441,5071,4541,1911,3961,3591,381
Seicoleg Glinigol14201521209141910615915
Hepatoleg.1...........
Meddygaeth Ddiabetic...........152113
Ffarmacoleg Glinigol8766949914886941057871797769
Geneteg Glinigol56423109254828
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd1521081131401431151091471427620277176
Adsefydlu408311336346343350329377368262325322345
Meddygaeth Liniarol48535878506853647046506579
Cardioleg6,1324,6175,4475,4645,3065,7084,9725,4775,3804,2125,3084,9315,269
Cardioleg Paediatrig7287137110976512589133819810784
Gwasanaeth Gwrthgeulydd...........1115
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff55526751381738543842415047
Adsefydlu Cardiaidd49524048675639374248475538
Meddygaeth Strôc...........9989
Pwl o Isgemia dros dro.......492614254036
Dermatoleg6,5775,5416,7277,1506,4446,7026,2016,4446,3494,6035,9075,9895,824
Meddygaeth Anadlol2,6171,8802,3442,3972,1522,2961,9982,2842,1111,8752,4592,6802,730
Clefydau Heintus33232224232219172213201424
Meddygaeth Genhedlol-wrinol57425732.........
Arenneg479631718744728766624702530481524475464
Oncoleg Feddygol1356513810196951211341209412211189
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,6531,3681,7361,5711,5721,4491,6201,6901,6161,1841,6301,4721,541
Niwroffisioleg Glinigol252228199226133198133141280184288280285
Rhewmatoleg2,8382,1842,8932,8362,5552,7022,4432,5082,4472,1122,5392,5812,437
Pediatreg4,6753,6104,1634,0663,7783,8303,5654,1594,4033,1374,1163,9553,888
Niwroleg Bediatrig110738180685263694959786048
Neonatoleg.....31....210
Meddygaeth Geriatrig1,1161,0591,1071,1321,0041,1861,0071,0489817771,0171,2871,118
Meddygaeth Ddeintyddol176104141140107156105152173125133125178
Offthalmoleg Feddygol...1.........
Obstetreg1,2759811,2291,1161,0891,0391,0581,1541,1288741,2681,3291,387
Gynaecoleg8,6206,7607,8257,7317,1837,2897,1387,8887,3615,7227,6147,0287,185
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,4891,3231,5221,4301,4361,5781,3881,4981,4611,2901,7011,4841,451
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu10210210510798126909910862877689
Salwch Meddwl Oedolion2,8882,6183,1553,1013,0943,7712,9483,1913,2112,6483,0402,6292,822
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,9621,4841,9821,9241,4461,1961,3251,6311,6171,2851,4331,4331,493
Seiciatreg fforensig272223202222134121121772
Seicotherapi35363628347122523727364939
Seiciatreg henoed1,2691,3351,4431,3021,2571,5041,2711,3491,2931,0071,2411,1231,049
Oncoleg Glinigol568425605674667641627615650515649557559
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol22273540213427212826212828
Delweddu diagnostig..6991520162727352634
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol16014612112815514316516213591154125149
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
17 Mai 2018 17 Mai 2018

Diweddariad nesaf
21 Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Bydd mwy o fanylion yn dilyn.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Tachwedd 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG