Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliGor-2016Cliciwch yma i ddidoliAws-2016Cliciwch yma i ddidoliMed-2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-2016Cliciwch yma i ddidoliTac-2016Cliciwch yma i ddidoliRha-2016Cliciwch yma i ddidoliIon-2017Cliciwch yma i ddidoliChw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017Cliciwch yma i ddidoliGor-2017
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth106,786105,169109,815107,24886,84373,02283,13180,64092,89576,21690,20889,09284,377
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol10,75110,81611,16010,9848,8537,4098,6388,4069,4737,4289,1839,2458,482
Wroleg4,5124,6564,6304,6493,8183,2973,7183,7313,9773,2753,8053,8963,764
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Trawma ac Orthopedig17,14016,61017,22816,86613,37911,40512,30611,93714,30512,75014,91814,21714,278
Clustiau, Trwyn a Gwddf7,9427,6848,5158,0007,0175,5916,5926,4857,4995,7916,7406,8406,318
Offthalmoleg8,3648,4598,7028,6966,8235,6526,2146,1287,1876,0546,9336,4166,414
Llawdriniaeth y Geg3,9854,0884,1814,1693,4182,9363,2303,0633,3092,7833,2293,2022,842
Deintyddiaeth Adferol643597681671589487586557471460589565367
Deintyddiaeth Bediatrig177193234236269220216229177174206240193
Orthodonteg531456606546381327356413399343366428285
Niwrolawdriniaeth13611522414217895164130122125126125149
Llawdriniaeth Blastig714730742757689596570627661628677720644
Llawfeddygaeth Gardiothorasig245234224239233187218188225200225208219
Llawfeddygaeth Bediatrig13114715112710299115143133210169122121
Damweiniau ac Achosion Brys929593103.........
Anestheteg683722720699690688696627861625737846701
Rheoli Poen1,0259399771,021772531692660836625743770740
Oncoleg Feddygol Paediatrig33412....1121
Meddygaeth Gyffredinol3,1403,0423,1163,0252,9632,5623,0402,7993,1282,5463,0993,0422,874
Gastroenteroleg3,5433,8723,9653,8292,7382,3352,5822,4583,0432,4152,8582,9272,824
Endocrinoleg9431,0011,024955655554584611761547642648661
Haemotoleg glinigol1,4821,5161,4731,3621,2591,1231,2241,2001,3841,2021,4211,3801,267
Seicoleg Glinigol24242925193032161420152112
Ffarmacoleg Glinigol786181649770739087669499148
Geneteg Glinigol6623132256423
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd11614814910775117160102152107118144143
Adsefydlu352297359335339272374356407307335339334
Meddygaeth Liniarol55616348424251474644496342
Cardioleg4,8214,7625,0404,8783,9323,3833,8303,9394,6893,5364,2084,2294,073
Cardioleg Paediatrig91791007789849310363831199978
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff13132016393015385552685670
Dermatoleg6,7746,6766,6686,1024,5913,6384,4034,2945,0934,2905,2315,5525,025
Meddygaeth Anadlol2,0122,0651,9292,0981,5961,3671,7511,5241,9331,4041,7251,8191,667
Clefydau Heintus15162419301220243323202422
Meddygaeth Genhedlol-wrinol42545451.........
Arenneg467436509500312290315285347305353373399
Oncoleg Feddygol12812412413575100926599501047566
Offthalmoleg Feddygol...........1.
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,4901,4401,5691,5681,6671,2721,5061,5301,6441,3651,7301,5591,539
Niwroffisioleg Glinigol183203269180302121152813223325
Rhewmatoleg2,5322,4262,6542,5501,7161,5121,5731,8091,8431,4081,9341,8951,750
Pediatreg3,6873,1493,7273,9833,0672,4302,9292,7603,2822,5282,9672,9472,809
Niwroleg Bediatrig5770787193621029310467787369
Meddygaeth Geriatrig1,0191,0371,0291,013745635658665789788778812706
Meddygaeth Ddeintyddol111125161155163140153133176104140139104
Obstetreg1,0561,1171,2161,1081,1891,0241,3491,0761,2409491,2011,0851,058
Gynaecoleg7,2556,9817,5357,3156,3545,3616,2295,8756,9485,4716,3226,2855,884
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,4971,5231,4701,4191,3141,1661,3011,1021,1961,0591,2551,1311,159
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu72698590555075887973837671
Salwch Meddwl Oedolion3,0653,0532,8322,6762,0081,6561,7771,7571,9471,6631,8511,8551,796
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,6181,3361,6411,6901,1119081,1151,1311,2208971,3081,206988
Seiciatreg fforensig2619264033424735272023911
Seicotherapi31202437.........
Seiciatreg henoed1,2191,1011,0491,115848780920844936956945807719
Oncoleg Glinigol525535530513259308285293297217312292292
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol37372725262015352227354021
Delweddu diagnostig..........699
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol13013192165100103124122143136108104141
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
21 Medi 2017 21 Medi 2017

Diweddariad nesaf
19 Hydref 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Mai 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG