Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMaw-2016Cliciwch yma i ddidoliEbr-2016Cliciwch yma i ddidoliMai-2016Cliciwch yma i ddidoliMeh-2016Cliciwch yma i ddidoliGor-2016Cliciwch yma i ddidoliAws-2016Cliciwch yma i ddidoliMed-2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-2016Cliciwch yma i ddidoliTac-2016Cliciwch yma i ddidoliRha-2016Cliciwch yma i ddidoliIon-2017Cliciwch yma i ddidoliChw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth110,348110,345110,974112,964106,786105,169109,816107,25786,84873,02183,12880,63992,81974,638
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol10,93811,37911,28311,54510,75110,81711,16010,9848,8537,4098,6388,4069,4667,314
Wroleg4,8924,9644,7794,7474,5124,6564,6304,6493,8183,2973,7183,7313,9753,185
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr..............
Trawma ac Orthopedig16,32817,42418,21017,77917,14016,61017,22816,86713,37911,40512,30611,93914,29212,657
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,2628,5078,3298,0897,9427,6848,5168,0007,0175,5916,5926,4857,4955,751
Offthalmoleg9,0308,5758,4738,6388,3648,4598,7028,6966,8235,6526,2146,1287,1815,960
Llawdriniaeth y Geg4,2114,0934,2454,2543,9854,0884,1814,1693,4182,9363,2313,0643,3052,578
Deintyddiaeth Adferol635591608588643597681671589487586557471305
Deintyddiaeth Bediatrig245216295234177193234237269220216229177122
Orthodonteg468446509485531456606546381327356413399294
Niwrolawdriniaeth16913413614513611522414217895164130122126
Llawdriniaeth Blastig677670738711714730742757689596571627664620
Llawfeddygaeth Gardiothorasig247225255250245234224239233187218188222198
Llawfeddygaeth Bediatrig13515014316013114715112710299115143133197
Damweiniau ac Achosion Brys123105121110929593103......
Anestheteg528547648695683722720699690688696627861605
Rheoli Poen1,1591,1221,0271,1231,0259399771,021772532692660836619
Oncoleg Feddygol Paediatrig....33412....1
Meddygaeth Gyffredinol3,0132,9853,2073,2873,1403,0423,1163,0252,9642,5623,0402,8003,1252,475
Gastroenteroleg3,6463,7643,6953,8583,5433,8723,9653,8312,7382,3362,5822,4583,0412,384
Endocrinoleg9699409491,0559431,0011,024956655554584611761543
Haemotoleg glinigol1,4691,6301,4931,6101,4821,5161,4731,3621,2591,1231,2241,2001,3841,181
Seicoleg Glinigol2733361824242925193032161420
Ffarmacoleg Glinigol8910011311678618164977073908766
Geneteg Glinigol821176623132256
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd9913311011711614814910775117160102152106
Adsefydlu288307322349352297359335339272374356406302
Meddygaeth Liniarol4554516255616348424251474644
Cardioleg4,9065,0235,2445,1964,8214,7625,0404,8783,9383,3913,8313,9444,7013,438
Cardioleg Paediatrig.8770719179100778984931036383
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff.20242313132016393015385552
Dermatoleg6,6117,0577,0287,3086,7746,6766,6686,1024,5913,6384,4034,2955,0924,259
Meddygaeth Anadlol2,1492,2062,0722,2142,0122,0651,9292,0981,5961,3671,7511,5241,9301,383
Clefydau Heintus1619252215162419301220243322
Meddygaeth Genhedlol-wrinol4959395342545451......
Arenneg497464486508467436509500312290315285343282
Oncoleg Feddygol1181141541211281241241357510092659950
Meddygaeth Niwclear..............
Niwroleg1,5451,6321,5011,5841,4901,4411,5701,5691,6671,2721,5061,5301,6431,352
Niwroffisioleg Glinigol181254220274183203269180302121152813
Rhewmatoleg2,9343,1043,0222,8652,5322,4272,6542,5531,7161,5121,5731,8091,8251,404
Pediatreg4,1043,9404,0573,9863,6873,1493,7273,9843,0672,4302,9292,7603,2842,489
Niwroleg Bediatrig1038088855770787193621029310466
Meddygaeth Geriatrig1,2031,1221,0601,0671,0191,0371,0291,013745635658665787753
Meddygaeth Ddeintyddol136155139119111125161155163140153133176103
Obstetreg – cleifion mewnol ac achosion dydd yn unig)1351,3491,1741,1261,0561,1171,2161,1081,1891,0241,3491,0761,241943
Gynaecoleg7,1607,4007,2127,4837,2556,9817,5357,3166,3545,3616,2295,8756,9475,448
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig)1,606.............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig)6.............
Bydwreigiaeth1,5011,5321,5551,4341,4971,5231,4701,4191,3141,1661,3011,1021,1961,045
Meddyg Teulu - arall132.............
Anabledd Dysgu8181748772668487534974887764
Salwch Meddwl Oedolion2,0562,2002,2863,3613,0653,0532,8332,6762,0111,6561,7781,7551,9481,592
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,5061,5001,8471,8731,6181,3361,6411,6911,1119081,1151,1311,220840
Seiciatreg fforensig203518182619264033424533269
Seicotherapi2840263531202437......
Seiciatreg henoed8411,0131,0581,2921,2191,1011,0481,115845770916837920909
Oncoleg Glinigol564613589561525535530513259308285293296217
Radioleg28.............
Radioleg Ymyriadol.30262837372725262015352227
Patholeg Gyffredinol40.............
Patholeg Gemegol11412010412813013192165100103124122143136
Haematoleg16.............
Microbioleg Feddygol..............
Meddygaeth Gymunedol..............
Nyrsio2,262.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd..............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd..............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
18 Mai 2017 18 Mai 2017

Diweddariad nesaf
22 Mehefin 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Mawrth 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.
Mae Aneurin Bevan wedi ailgyflwyno data haematoleg yn ôl i Ebrill 2012 i gynnwys atgyfeiriadau oddi wrth glinigydd haematoleg, gan i'r rhain gael eu hepgor trwy gamgymeriad yn y gorffennol.
Mae Powys wedi ailgyflwyno data am seiciatreg Plant a'r Glasoed yn ôl i Ebrill 2012 gan i'r rhain gael eu hepgor trwy gamgymeriad yn y gorffennol.Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG