Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis

Cafodd llawer o’r trefniadau casglu data cenedlaethol eu hatal dros-dro yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynghylch canslo rhai triniaethau meddygol penodol a llacio targedau perfformiad. O’r herwydd, rydym ni hefyd yn rhoi’r gorau i adrodd ar ystadegau perfformiad am y tro. Cynlluniwyd y byddai’r newidiadau hyn mewn grym hyd at y cyfnod adrodd ym mis Hydref 2020 o leiaf; fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o gasgliadau data cenedlaethol bellach wedi ailddechrau ac mae’r cyhoeddiad o ystadegau perfformiad yn cael eu hadolygu. Byddwn yn hysbysu defnyddwyr pan fydd yr ystadegau hyn yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMai-2019Cliciwch yma i ddidoliMeh-2019Cliciwch yma i ddidoliGor-2019Cliciwch yma i ddidoliAws-2019Cliciwch yma i ddidoliMed-2019Cliciwch yma i ddidoliHyd-2019Cliciwch yma i ddidoliTac-2019Cliciwch yma i ddidoliRha-2019Cliciwch yma i ddidoliion-2020Cliciwch yma i ddidoliChw-2020Cliciwch yma i ddidoliMaw-2020Cliciwch yma i ddidoliEbr-2020Cliciwch yma i ddidoliMai-2020
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth119,133110,786124,805107,327112,099125,135110,91597,523118,911110,02885,93238,50447,599
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol11,72110,90411,91210,46910,84312,61811,0849,26611,57210,6567,8163,5135,072
Wroleg5,2344,8625,3924,6925,0255,7565,2804,5985,6404,9184,1001,6862,048
Llawdriniaeth Bron.............
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf.............
Llawdriniaeth Fasgwlaidd.............
Trawma ac Orthopedig17,51516,27318,78715,46017,16917,17314,86013,58915,85814,50310,7324,3266,253
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,3267,9128,4447,2297,5528,7057,7326,8858,5788,0645,4251,4572,344
Offthalmoleg9,3188,3629,7988,4048,5349,8518,7787,6379,1888,6087,3701,8641,654
Llawdriniaeth y Geg4,1563,6783,9333,5763,6254,2394,0263,4094,0013,8122,8241,1111,532
Deintyddiaeth Adferol4994094603513303604312783403322053828
Deintyddiaeth Bediatrig2412011912262072102091782311831271212
Orthodonteg4273754603955805154673844865213543437
Niwrolawdriniaeth1691521821211372071761321801431397873
Llawdriniaeth Blastig9149239639418171,006873715847776680242288
Llawfeddygaeth Gardiothorasig30228230731228329228924828926523411685
Llawfeddygaeth Bediatrig1762201862221722261921591641611636946
Damweiniau ac Achosion Brys13396102114105107119104152167903369
Anestheteg1,0661,0411,1129099091,0769798291,098906603178314
Rheoli Poen1,2231,1221,1681,1221,0521,1699739821,188998857264287
Wroleg Bediatrig.............
Llawdriniaeth Gên a'r Wyneb Pediatrig.............
Oncoleg Feddygol Paediatrig.............
Meddygaeth Gyffredinol2,3632,1752,4532,1752,1942,4612,1061,9822,4482,1401,5978511,015
Gastroenteroleg4,7984,4415,1944,3724,5384,9674,5414,0284,7744,6063,6361,5812,243
Endocrinoleg1,2651,1171,3561,1491,0601,2181,1599851,2551,1721,046377612
Haemotoleg glinigol1,7701,7031,9171,7011,6521,8821,6111,6351,7531,6171,410806999
Seicoleg Glinigol2716231427274420301820825
Hepatoleg.............
Meddygaeth Ddiabetic.............
Ffarmacoleg Glinigol123102129625093836553933.
Geneteg Glinigol71842412318876101.
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd1521551961761532682762022591581784654
Adsefydlu355335412366387392381296395343265106106
Meddygaeth Liniarol6130424647493417525437118
Cardioleg5,8455,6166,1685,2055,6656,3175,7145,0085,9815,4324,2971,9112,364
Cardioleg Paediatrig.............
Gwasanaeth Gwrthgeulydd.............
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff.............
Adsefydlu Cardiaidd.............
Meddygaeth Strôc.............
Pwl o Isgemia dros dro.............
Dermatoleg7,3746,9668,5717,0487,1157,2656,3355,0606,6206,2604,5341,8242,947
Meddygaeth Anadlol3,0582,7983,1943,2283,2853,2533,0422,7263,4633,2482,3201,2651,273
Ffisioleg Anadlol.4218317316822325520533024624510454
Clefydau Heintus121723121121131120121662
Meddygaeth Genhedlol-wrinol.............
Arenneg572559688589584727639551601602435157185
Oncoleg Feddygol12311813510716212211210014612110110280
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,9061,9222,0361,7081,8062,1511,7831,5341,9441,7781,350635782
Niwroffisioleg Glinigol3552342952132653223062543033142548843
Rhewmatoleg2,8702,6652,8242,4782,4542,7832,3812,2012,7312,4062,1488191,087
Pediatreg4,3593,9644,2743,2813,7084,8014,2073,7914,4864,3943,3801,7552,095
Niwroleg Bediatrig71886844557683619959531921
Neonatoleg.............
Meddygaeth Geriatrig1,4541,2301,5341,3521,4191,6401,2831,0851,4731,286972501495
Meddygaeth Ddeintyddol18310612713510314214110814714793916
Offthalmoleg Feddygol.............
Obstetreg1,6061,2721,5221,4101,3721,6991,3501,3021,5791,4301,3391,4021,163
Gynaecoleg8,1787,9228,6777,5687,5488,5397,4756,8248,2837,8496,4473,4483,752
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,5291,5071,6991,7551,9101,9921,9661,6812,1581,7492,0211,9011,571
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu135108115958511496969194684957
Salwch Meddwl Oedolion3,2473,0393,3753,0093,2193,4323,0562,8263,4553,5142,5451,7112,339
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,5261,4921,5839941,3611,9151,6341,4641,6271,6921,569809765
Seiciatreg fforensig92311162415171617151051
Seicotherapi1371592062332312812501762322562349485
Seiciatreg henoed1,3511,1561,3441,1421,2021,3761,1599711,2471,133730434639
Oncoleg Glinigol698644780671648787675660794635671613496
Radioleg1009810884110116103741117974.39
Radioleg Ymyriadol.............
Delweddu diagnostig.............
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol941371421491401361191071351411053244
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
23 Gorffennaf 2020 23 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
20 Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn bellach wedi’i roi ar waith yn ôl hyd at fis Ebrill 2016, pan gyflwynwyd y codau newydd, a byddant yn aros o dan benawdau cyffredinol hyd nes y bydd y swyddogaethau triniaeth manylach yn cael eu defnyddio’n gyson drwy Gymru .

Dydy'r codau triniaethau newydd a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2016 ddim wedi cael eu defnyddio'n gyson gan fyrddau iechyd felly, hyd yma, mae unrhyw ddata a gyflwynwyd ar gyfer cod newydd wedi'u hail-godio yn unol â chodau cyn mis Ebrill 2016. Fodd bynnag, ers mis Mehefin 2019 mae rhai byrddau iechyd wedi cyflwyno data ar gyfer y cod triniaeth Ffisioleg Anadlol newydd, a fydd yn cael eu cyhoeddi i adlewyrchu'r cyfnod peilot presennol ar gyfer adrodd ar gwasanaeth anhwylder anadlu mewn cwsg. Sylwch, er bod y data yn cael eu cyhoeddi i gefnogi'r cynllun peilot hwn, nid yw byrddau iechyd yn adrodd ar y data mewn ffordd gyson, felly rydym yn awgrymu y dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r data hyn.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Yn y datganiad Mawrth 2019, ailgyflwynwyd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ddata yn ôl i Ebrill 2014 yn cynnwys data ar gyfer Ffynhonnell Atgyfeirio: ffynhonnell gyfeirio arall (nid a gychwynnwyd). Ni chynhwyswyd y data hwn o'r blaen pan ddylai fod wedi bod.

Cafodd y data ar gyfer atgyfeiriadau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu heithrio o fis Tachwedd 2016 i fis Rhagfyr 2017 oherwydd problemau cychwynnol gyda System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS). Mae hyn wedi ei ddatrys ers diweddariad Mawrth 2018 ac mae’r data wedi ei ddiweddaru ar gyfer y cyfnod a gafodd ei effeithio arno.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG