Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliAws-2018Cliciwch yma i ddidoliMed-2018Cliciwch yma i ddidoliHyd-2018Cliciwch yma i ddidoliTac-2018Cliciwch yma i ddidoliRha-2018Cliciwch yma i ddidoliIon-2019Cliciwch yma i ddidoliChw-2019Cliciwch yma i ddidoliMaw-2019Cliciwch yma i ddidoliEbr-2019Cliciwch yma i ddidoliMai-2019Cliciwch yma i ddidoliMeh-2019Cliciwch yma i ddidoliGor-2019Cliciwch yma i ddidoliAws-2019
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth109,951104,288124,447114,78593,895116,910110,032114,788111,929118,246109,701123,441105,098
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol10,96610,19712,23011,4789,09112,03011,17911,59710,76711,72110,89311,91510,391
Wroleg5,0254,9215,5545,0964,2305,4454,8504,8615,0495,2364,8495,3634,625
Llawdriniaeth Bron.............
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf.............
Llawdriniaeth Fasgwlaidd.............
Trawma ac Orthopedig15,97715,87818,03016,14713,24216,17914,89116,50516,62917,46916,27418,73415,410
Clustiau, Trwyn a Gwddf7,7897,4038,7868,3316,5098,6748,0528,4597,8088,3097,8758,4427,168
Offthalmoleg8,8268,04210,1168,9727,6039,0999,0338,6969,0509,3448,3439,7608,175
Llawdriniaeth y Geg4,1813,7724,6304,4573,6774,2874,0194,0824,0574,1483,6293,8883,446
Deintyddiaeth Adferol614478732603532590610511443496411457326
Deintyddiaeth Bediatrig198224254247200228223179202234196188200
Orthodonteg459479491491314576725508541429374458378
Niwrolawdriniaeth105126161116106119124186143147122154105
Llawdriniaeth Blastig835721922850728745782818808910922960935
Llawfeddygaeth Gardiothorasig226307304333267321286283291303289306304
Llawfeddygaeth Bediatrig154139179192137186157138121147175177136
Damweiniau ac Achosion Brys107116132751271651581569712295102111
Anestheteg1,0431,0341,1061,0118981,1221,0049791,0161,0711,0261,100886
Rheoli Poen9819971,1701,1389471,1021,1361,1221,1661,2231,1221,1721,078
Wroleg Bediatrig.............
Llawdriniaeth Gên a'r Wyneb Pediatrig.............
Oncoleg Feddygol Paediatrig.............
Meddygaeth Gyffredinol2,3262,1882,5472,3071,9572,4392,1442,2242,3212,3632,1632,4482,096
Gastroenteroleg4,4514,0134,9594,3733,6684,6364,2574,3684,2144,7214,3815,0754,295
Endocrinoleg1,1271,0071,3841,5561,0421,2801,3901,3561,1411,2961,1561,4051,321
Haemotoleg glinigol1,6201,4581,6921,5951,2881,5031,4181,5861,6011,6791,6171,8331,571
Seicoleg Glinigol1517102711202617152312178
Hepatoleg.............
Meddygaeth Ddiabetic.............
Ffarmacoleg Glinigol80661057267841089210612310212962
Geneteg Glinigol2241516.122265718424
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd112106163203152148146126147128138167158
Adsefydlu306304377344274375306308324343317381322
Meddygaeth Liniarol34395442345149534657294246
Cardioleg5,2665,0056,3276,0464,9536,0845,7805,9215,8365,9595,7476,2715,191
Cardioleg Paediatrig.............
Gwasanaeth Gwrthgeulydd.............
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff.............
Adsefydlu Cardiaidd.............
Meddygaeth Strôc.............
Pwl o Isgemia dros dro.............
Dermatoleg7,0016,5757,1226,5145,0956,3385,9436,7726,3966,8646,3917,8926,459
Meddygaeth Anadlol2,4722,3802,8802,6032,3893,0152,7242,9482,5872,9732,7123,1233,130
Ffisioleg Anadlol.........1.155145
Clefydau Heintus17122412131314241312172312
Meddygaeth Genhedlol-wrinol........1....
Arenneg597579600487460484466469511543529661513
Oncoleg Feddygol128115133133114133163128124123118135107
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,6641,6221,9071,7881,3941,7501,6741,6761,7591,8581,8761,9781,634
Niwroffisioleg Glinigol243258221267184255282258276364246314243
Rhewmatoleg2,6892,3892,9822,6042,1212,6052,6172,7452,6492,8632,6492,8042,471
Pediatreg3,4713,5794,5424,1523,5134,0944,1144,3004,0714,2493,8704,1753,217
Niwroleg Bediatrig63546969537097686470795019
Neonatoleg.............
Meddygaeth Geriatrig1,4011,3041,4581,3591,0131,3951,2871,3181,2501,4281,1991,4771,287
Meddygaeth Ddeintyddol124133167168128172149146155188121143128
Offthalmoleg Feddygol.............
Obstetreg1,5751,4451,5721,4531,1881,6901,2591,3861,6701,5971,2591,5101,395
Gynaecoleg7,5716,9528,5278,0106,5188,2587,7538,6297,8848,2587,9938,7557,606
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,3461,2511,5761,4931,2991,6181,4431,4871,4891,5271,5061,7001,748
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu101861241005810710511213613210611289
Salwch Meddwl Oedolion3,1012,8893,3913,1192,7133,1133,0633,0843,2163,2473,0393,3712,956
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,1821,4782,1161,9061,6441,6771,8701,9101,4271,5121,4771,560952
Seiciatreg fforensig39364637293113162191557
Seicotherapi515790120105176135148174160187187209
Seiciatreg henoed1,3631,2471,4571,3261,0191,3751,1691,1841,3011,3581,1631,3271,099
Oncoleg Glinigol698605793724579802593631614711650788678
Radioleg85681049388878284911009810884
Radioleg Ymyriadol.............
Delweddu diagnostig.............
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol12413311613012415214212810691126140142
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
17 Hydref 2019 17 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
21 Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn bellach wedi’i roi ar waith yn ôl hyd at fis Ebrill 2016, pan gyflwynwyd y codau newydd, a byddant yn aros o dan benawdau cyffredinol hyd nes y bydd y swyddogaethau triniaeth manylach yn cael eu defnyddio’n gyson drwy Gymru .

Dydy'r codau triniaethau newydd a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2016 ddim wedi cael eu defnyddio'n gyson gan fyrddau iechyd felly, hyd yma, mae unrhyw ddata a gyflwynwyd ar gyfer cod newydd wedi'u hail-godio yn unol â chodau cyn mis Ebrill 2016. Fodd bynnag, ers mis Mehefin 2019 mae rhai byrddau iechyd wedi cyflwyno data ar gyfer y cod triniaeth Ffisioleg Anadlol newydd, a fydd yn cael eu cyhoeddi i adlewyrchu'r cyfnod peilot presennol ar gyfer adrodd ar gwasanaeth anhwylder anadlu mewn cwsg. Sylwch, er bod y data yn cael eu cyhoeddi i gefnogi'r cynllun peilot hwn, nid yw byrddau iechyd yn adrodd ar y data mewn ffordd gyson, felly rydym yn awgrymu y dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r data hyn.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Yn y datganiad Mawrth 2019, ailgyflwynwyd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ddata yn ôl i Ebrill 2014 yn cynnwys data ar gyfer Ffynhonnell Atgyfeirio: ffynhonnell gyfeirio arall (nid a gychwynnwyd). Ni chynhwyswyd y data hwn o'r blaen pan ddylai fod wedi bod.

Cafodd y data ar gyfer atgyfeiriadau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu heithrio o fis Tachwedd 2016 i fis Rhagfyr 2017 oherwydd problemau cychwynnol gyda System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS). Mae hyn wedi ei ddatrys ers diweddariad Mawrth 2018 ac mae’r data wedi ei ddiweddaru ar gyfer y cyfnod a gafodd ei effeithio arno.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG