Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis

Cafodd y data ar gyfer atgyfeiriadau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu heithrio o fis Tachwedd 2016 i fis Rhagfyr 2017 oherwydd problemau cychwynnol gyda System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS). Mae hyn wedi ei ddatrys ers diweddariad Mawrth 2018 ac mae’r data wedi ei ddiweddaru ar gyfer y cyfnod a gafodd ei effeithio arno.

None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliAws-2017Cliciwch yma i ddidoliMed-2017Cliciwch yma i ddidoliHyd-2017Cliciwch yma i ddidoliTac-2017Cliciwch yma i ddidoliRha-2017Cliciwch yma i ddidoliIon-2018Cliciwch yma i ddidoliChw-2018Cliciwch yma i ddidoliMaw-2018Cliciwch yma i ddidoliEbr-2018Cliciwch yma i ddidoliMai-2018Cliciwch yma i ddidoliMeh-2018Cliciwch yma i ddidoliGor-2018Cliciwch yma i ddidoliAws-2018
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth113,492104,920113,726109,02487,144106,694102,758105,406109,480118,157112,665114,846107,266
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol11,16310,32711,32710,9048,41710,77110,25110,86411,06811,66611,21611,02810,752
Wroleg4,8104,5974,9104,7614,0504,5764,5384,9344,9525,0944,8274,9924,920
Llawdriniaeth Bron.............
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Llawdriniaeth Gastroberfeddol Uchaf.............
Llawdriniaeth Fasgwlaidd.............
Trawma ac Orthopedig17,33016,37817,54715,86113,06414,90114,22515,01415,90718,26417,18317,58815,629
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,6417,8788,4658,1086,3648,1877,9737,8458,2088,4498,0827,8197,603
Offthalmoleg9,1047,9868,6868,4766,8537,9218,2598,2279,0399,3469,0239,0858,546
Llawdriniaeth y Geg4,2273,9494,5664,3003,5364,0284,0704,1474,0024,2823,9613,9794,109
Deintyddiaeth Adferol618555620644597555607586518618544522607
Deintyddiaeth Bediatrig259233253254196235233191227268227194198
Orthodonteg506478420496378444406438386436405471457
Niwrolawdriniaeth13113313513411810412711012311795117102
Llawdriniaeth Blastig752695721692546654639646702812786851760
Llawfeddygaeth Gardiothorasig291297308270261278241284249325292288214
Llawfeddygaeth Bediatrig11718321511313718214285192154123190146
Damweiniau ac Achosion Brys79839563728411212710513098119107
Anestheteg8259121,0008607158517468209318519401,0821,002
Rheoli Poen1,2881,1801,2411,1648981,1231,2041,1081,0171,0211,0401,079970
Wroleg Bediatrig.............
Oncoleg Feddygol Paediatrig.............
Meddygaeth Gyffredinol3,0993,1143,2783,2062,6943,3812,1262,2342,3262,4042,4602,3422,248
Gastroenteroleg4,1333,7634,0483,8903,2163,8143,9074,0574,3134,5184,1764,5364,392
Endocrinoleg1,1971,0241,0299898109421,0091,0571,0551,1781,1021,0851,106
Haemotoleg glinigol1,6221,4441,5081,4541,1911,3961,3701,4041,5031,6741,7471,8861,607
Seicoleg Glinigol91419106159151721161612
Hepatoleg.........2836
Meddygaeth Ddiabetic.............
Ffarmacoleg Glinigol8694105787179776987101979380
Geneteg Glinigol10925482852612
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd1151091471427620277176159122147145113
Adsefydlu350330378368263325322347302363365395282
Meddygaeth Liniarol68536470465065806255413534
Cardioleg5,7715,0965,5685,5204,3035,4205,0485,3675,4365,7335,5555,5045,126
Cardioleg Paediatrig.............
Gwasanaeth Gwrthgeulydd.............
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff.............
Adsefydlu Cardiaidd.............
Meddygaeth Strôc.............
Pwl o Isgemia dros dro.............
Dermatoleg6,6976,1956,4406,3494,5995,9045,9865,8346,5577,1356,9907,2596,933
Meddygaeth Anadlol2,2961,9992,2862,1131,8772,4602,6822,7302,7122,9292,7032,7062,438
Clefydau Heintus22191722132014231425162317
Meddygaeth Genhedlol-wrinol.............
Arenneg766624702530481524475470483511572614576
Oncoleg Feddygol951211341209412211189127148158106128
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,4521,6211,6901,6161,1861,6311,4711,5401,5901,6591,7011,7231,629
Niwroffisioleg Glinigol198133141279183284265255263316290233275
Rhewmatoleg2,7012,4432,5062,4482,1122,5412,5832,4292,7413,1172,9842,8762,684
Pediatreg3,8363,5704,1664,4053,1414,1203,9573,9363,9374,3873,8853,7593,374
Niwroleg Bediatrig52636949617861495744467352
Neonatoleg.............
Meddygaeth Geriatrig1,1871,0071,0499827771,0171,2881,1511,1741,2851,2191,3021,334
Meddygaeth Ddeintyddol156105152173125133125178127139143157122
Offthalmoleg Feddygol.............
Obstetreg1,0391,0581,1541,1308761,2691,3311,3931,5091,6811,5671,6621,574
Gynaecoleg7,2897,1397,8897,3675,7277,6177,0297,2097,1267,8347,4047,8447,360
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,5781,3881,4981,4611,2901,7011,4841,4511,3691,4621,4571,5081,345
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu12689100108628978909186868890
Salwch Meddwl Oedolion3,7752,9603,1953,2232,6633,0562,6532,8883,1193,4423,2993,4583,021
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,1961,3261,6311,6171,2871,4391,4381,5141,4821,7711,6301,7771,091
Seiciatreg fforensig221340261317832619163715
Seicotherapi71225237273649463740294630
Seiciatreg henoed1,5041,2711,3471,2961,0091,2511,1491,1121,3331,3441,2161,3891,278
Oncoleg Glinigol641627616650515649557564527588496530556
Radioleg49473755535654637065679486
Radioleg Ymyriadol.............
Delweddu diagnostig.............
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol14316616013691154125149118124129137128
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
18 Hydref 2018 18 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
22 Tachwedd 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Yn ddiweddar cyflwynwyd mathau o driniaeth fwy manwl ond nid ydynt wedi'u defnyddio'n gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol; er enghraifft, efallai y bydd cleifion sy'n cael llawdriniaeth fasgwlaidd wedi'u cofnodi naill ai o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" neu "Llawdriniaeth Fasgwlaidd". Er mwyn lleihau ansicrwydd a gwneud y cyfrif yn fwy dibynadwy, bydd y fath o driniaeth newydd yn cael eu dileu dros dro ac yn cael eu cofnodi dan y penawdau mwy cyffredinol; er enghraifft, bydd pob claf sy'n derbyn llawdriniaeth fasgwlaidd bellach yn cael ei chyhoeddi o dan "Llawdriniaeth Gyffredinol" nes bod cofnodi'r fath o driniaeth wedi ei gadarnhau i fod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol. Mae hyn wedi'i weithredu ar gyfer data mis Awst 2017 ymlaen a bydd yn parhau i gael ei ddiweddaru dros y misoedd nesaf.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Tachwedd 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG