Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliTac-2016Cliciwch yma i ddidoliRha-2016Cliciwch yma i ddidoliIon-2017Cliciwch yma i ddidoliChw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017Cliciwch yma i ddidoliGor-2017Cliciwch yma i ddidoliAws-2017Cliciwch yma i ddidoliMed-2017Cliciwch yma i ddidoliHyd-2017Cliciwch yma i ddidoliTac-2017
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth86,83973,01783,12880,63192,87676,56190,64089,79286,00984,19783,98490,32885,934
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol8,8537,4098,6388,4069,4727,4339,2109,2758,6448,3188,3049,0608,772
Wroleg3,8173,2943,7163,7313,9773,2803,8103,9123,8063,5473,6403,9053,754
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Trawma ac Orthopedig13,37811,40512,30611,93614,30312,75114,92514,27114,41213,93614,16815,06713,552
Clustiau, Trwyn a Gwddf7,0175,5916,5926,4857,4985,7936,7426,8496,3496,4396,3256,7636,401
Offthalmoleg6,8235,6526,2146,1287,1866,0366,9226,4816,4946,4426,1776,7076,361
Llawdriniaeth y Geg3,4182,9363,2293,0623,3092,7813,2443,2483,0043,1343,0433,4693,315
Deintyddiaeth Adferol589487586557470462589566468586546606612
Deintyddiaeth Bediatrig269220216229177173206241227259233238254
Orthodonteg381327356413399343367428340387386327383
Niwrolawdriniaeth17895164130122126129125147127132136137
Llawdriniaeth Blastig689596570627661627676725649661632655614
Llawfeddygaeth Gardiothorasig233187218188225202224208229215236232199
Llawfeddygaeth Bediatrig102991151431332101671221268415818492
Damweiniau ac Achosion Brys.........11..
Anestheteg690688696627861633750894736784870933783
Rheoli Poen772531692660836624743770740793778797776
Oncoleg Feddygol Paediatrig2....11212.11
Meddygaeth Gyffredinol2,9632,5623,0402,7993,1282,5493,1073,0612,9402,9372,9823,0843,023
Gastroenteroleg2,7382,3352,5822,4573,0432,4152,8942,9382,8442,7802,8042,9642,925
Endocrinoleg655554584610761546641647663659643676638
Haemotoleg glinigol1,2591,1231,2241,2001,3841,2031,4211,3801,3071,3861,2841,3071,240
Seicoleg Glinigol193032161420152120914157
Ffarmacoleg Glinigol9770739087669499148869410578
Geneteg Glinigol13225642310925
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd75117160102152108115143143115109148146
Adsefydlu339272374356407310335343342348327375360
Meddygaeth Liniarol42425147464449634258445457
Cardioleg3,9313,3833,8303,9374,6823,5514,2104,2524,1804,1533,8674,2484,176
Cardioleg Paediatrig8984931036382119100805011372113
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff39301538555267517136475463
Dermatoleg4,5913,6384,4034,2945,0934,3395,2575,5675,0044,8104,8844,9804,867
Meddygaeth Anadlol1,5961,3671,7511,5241,9331,3861,7341,8291,6541,6591,5711,7631,653
Clefydau Heintus30122024332322242322191722
Meddygaeth Genhedlol-wrinol.............
Arenneg312290315285347524592607609607503606321
Oncoleg Feddygol7510092659950104756672848685
Offthalmoleg Feddygol.......1.....
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,6671,2721,5061,5301,6441,3671,7261,5601,5651,4351,6081,6891,597
Niwroffisioleg Glinigol30212115281322332520132829
Rhewmatoleg1,7161,5121,5731,8081,8431,4061,9311,8941,7511,7311,6621,6561,628
Pediatreg3,0672,4302,9292,7603,2822,5212,9712,9442,8192,5502,6543,0013,107
Niwroleg Bediatrig9362102931046777746745536140
Meddygaeth Geriatrig745635658665789795780813731769738776701
Meddygaeth Ddeintyddol163140153133176104140140107156105152172
Obstetreg1,1891,0241,3491,0761,2409491,2011,0861,0601,0221,0241,1171,102
Gynaecoleg6,3545,3616,2295,8756,9485,4726,3276,2915,9185,7405,8646,4406,125
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,3141,1661,3011,1021,1961,0591,2551,1321,1591,1481,0361,1841,194
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu555075887972827874104757573
Salwch Meddwl Oedolion2,0081,6561,7771,7571,9471,6721,8761,8911,8871,8661,8531,9451,944
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,1109061,1151,1291,2159511,3301,2291,0867861,0031,2121,161
Seiciatreg fforensig33424735272223202222132811
Seicotherapi.............
Seiciatreg henoed848780920844935960954842764850799844805
Oncoleg Glinigol259308285293297217312292293279262255260
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol26201535222735402134272128
Delweddu diagnostig......69915201627
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol100103124122143138107104140113148143119
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............
Pwl o Isgemia dros dro...........4926

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
18 Ionawr 2018 18 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
22 Chwefror 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Tachwedd 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG