Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMed-2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-2016Cliciwch yma i ddidoliTac-2016Cliciwch yma i ddidoliRha-2016Cliciwch yma i ddidoliIon-2017Cliciwch yma i ddidoliChw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017Cliciwch yma i ddidoliGor-2017Cliciwch yma i ddidoliAws-2017Cliciwch yma i ddidoliMed-2017
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth109,814107,24486,83973,02183,13080,63492,88476,28490,34689,51885,77083,72782,539
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol11,16010,9848,8537,4098,6388,4069,4727,4299,2069,2778,6418,2988,248
Wroleg4,6304,6493,8173,2973,7183,7313,9773,2783,8083,9083,8023,5263,629
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Trawma ac Orthopedig17,22816,86613,37811,40512,30611,93614,30512,75414,92314,26514,40713,90514,073
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,5158,0007,0175,5916,5926,4857,4985,7946,7426,8516,3506,4416,294
Offthalmoleg8,7028,6966,8235,6526,2146,1287,1866,0436,9336,4816,4936,4386,107
Llawdriniaeth y Geg4,1814,1683,4182,9363,2293,0623,3092,7853,2403,2402,9983,1142,864
Deintyddiaeth Adferol681671589487586557470461589566467587404
Deintyddiaeth Bediatrig234236269220216229177173206241227258164
Orthodonteg606546381327356413399343367428340387326
Niwrolawdriniaeth22414217895164130122125128123146125134
Llawdriniaeth Blastig742757689596570627661627676725649660621
Llawfeddygaeth Gardiothorasig224239233187218188225201224208226213222
Llawfeddygaeth Bediatrig1511271029911514313321116812312381146
Damweiniau ac Achosion Brys93103.........11
Anestheteg720699690688696627861633746892732778856
Rheoli Poen9771,021772531692660836625743770740792773
Oncoleg Feddygol Paediatrig412....11212.
Meddygaeth Gyffredinol3,1163,0252,9632,5623,0402,7993,1282,5453,1063,0592,9412,9292,933
Gastroenteroleg3,9653,8292,7382,3352,5822,4583,0432,4112,8582,9362,8412,7802,798
Endocrinoleg1,023955655554584610761546641647663659641
Haemotoleg glinigol1,4731,3621,2591,1231,2241,2001,3841,2031,4211,3801,3091,3871,262
Seicoleg Glinigol2925193032161420152118911
Ffarmacoleg Glinigol816497707390876694991488694
Geneteg Glinigol23132256423109
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd14910775117160102152107115143143115110
Adsefydlu359335339272374356407307334341343347323
Meddygaeth Liniarol63484242514746444963425843
Cardioleg5,0404,8783,9313,3833,8303,9374,6843,5424,2124,2474,1674,1213,777
Cardioleg Paediatrig1007789849310363821191007950111
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff20163930153855526751703746
Dermatoleg6,6686,1024,5913,6384,4034,2945,0934,2915,2455,5655,0504,8324,843
Meddygaeth Anadlol1,9292,0981,5961,3671,7511,5241,9331,3831,7301,8281,6471,6421,552
Clefydau Heintus24193012202433232224232218
Meddygaeth Genhedlol-wrinol5451...........
Arenneg509500312290315285347317357378404351312
Oncoleg Feddygol124135751009265995010475667284
Offthalmoleg Feddygol.........1...
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,5691,5681,6671,2721,5061,5301,6441,3661,7241,5591,5651,4321,596
Niwroffisioleg Glinigol2691803021211528132233252013
Rhewmatoleg2,6542,5501,7161,5121,5731,8091,8431,4061,9311,8951,7511,7301,665
Pediatreg3,7273,9833,0672,4302,9292,7603,2822,5192,9742,9442,8152,5412,621
Niwroleg Bediatrig7871936210293104677874684443
Meddygaeth Geriatrig1,0291,013745635658665789797780814725764700
Meddygaeth Ddeintyddol161155163140153133176104140139107155101
Obstetreg1,2161,1081,1891,0241,3491,0761,2409491,2011,0861,0601,0221,022
Gynaecoleg7,5357,3146,3545,3616,2295,8756,9485,4726,3226,2925,9155,7345,848
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,4701,4191,3141,1661,3011,1021,1961,0591,2551,1321,1591,1471,036
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu859055507588797284787310271
Salwch Meddwl Oedolion2,8322,6762,0081,6561,7771,7571,9471,6701,8771,8821,8801,8411,785
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,6411,6881,1109071,1151,1301,2189491,3281,2281,085786970
Seiciatreg fforensig2640334247352722232021235
Seicotherapi2437...........
Seiciatreg henoed1,0491,115848780920844936959954837759832780
Oncoleg Glinigol530513259308285293297217312292293279261
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol27252620153522273540213427
Delweddu diagnostig........6991520
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol92165100103124122143138107104140113146
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
23 Tachwedd 2017 23 Tachwedd 2017

Diweddariad nesaf
21 Rhagfyr 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Medi 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.


Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG