Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau fesul math o driniaeth a mis
None
Cod Ardal Darparwr[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr BILl[Hidlwyd]
-
Darparwr BILl 1[Hidlo]
Cod Ardal Preswylio[Hidlo]
[Lleihau]Preswylio BILl[Hidlwyd]
-
Preswylio BILl 1[Hidlo]
[Lleihau]Ffynhonnell yr atgyfeiriad[Hidlwyd]
-
Ffynhonnell yr atgyfeiriad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Swyddogaeth Triniaeth[Hidlo]
-
-
Swyddogaeth Triniaeth 1
Cliciwch yma i ddidoliMeh-2016Cliciwch yma i ddidoliGor-2016Cliciwch yma i ddidoliAws-2016Cliciwch yma i ddidoliMed-2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-2016Cliciwch yma i ddidoliTac-2016Cliciwch yma i ddidoliRha-2016Cliciwch yma i ddidoliIon-2017Cliciwch yma i ddidoliChw-2017Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-2017Cliciwch yma i ddidoliMai-2017Cliciwch yma i ddidoliMeh-2017
[Lleihau]Pob Swyddogaeth Triniaeth112,965106,786105,169109,815107,24886,84573,02483,13280,64292,90275,94089,87987,806
Pob Swyddogaeth TriniaethLlawfeddygaeth Gyffredinol11,54510,75110,81611,16010,9848,8537,4098,6388,4069,4737,4039,1459,180
Wroleg4,7464,5124,6564,6304,6493,8183,2973,7183,7313,9773,2123,7843,862
Llawdriniaeth y colon a'r rhefr.............
Trawma ac Orthopedig17,77917,14016,61017,22816,86613,37911,40512,30611,93714,30512,73214,88714,086
Clustiau, Trwyn a Gwddf8,0897,9427,6848,5158,0007,0175,5916,5926,4857,4995,7776,7316,821
Offthalmoleg8,6388,3648,4598,7028,6966,8235,6526,2146,1287,1876,0266,9186,364
Llawdriniaeth y Geg4,2543,9854,0884,1814,1693,4182,9363,2313,0633,3092,7703,2003,018
Deintyddiaeth Adferol588643597681671589487586557471461587435
Deintyddiaeth Bediatrig234177193234236269220216229177174206179
Orthodonteg485531456606546381327356413399342366363
Niwrolawdriniaeth14513611522414217895164130122123125122
Llawdriniaeth Blastig711714730742757689596570627661629675713
Llawfeddygaeth Gardiothorasig250245234224239233187218188225201221204
Llawfeddygaeth Bediatrig16013114715112710299115143133200147106
Damweiniau ac Achosion Brys110929593103........
Anestheteg695683722720699690688696627861625730802
Rheoli Poen1,1231,0259399771,021772532692660836622741766
Oncoleg Feddygol Paediatrig.33412....112
Meddygaeth Gyffredinol3,2873,1403,0423,1163,0252,9642,5623,0402,8003,1282,5353,0683,011
Gastroenteroleg3,8583,5433,8723,9653,8292,7382,3352,5822,4583,0432,4152,8512,914
Endocrinoleg1,0559431,0011,024955655554584611761546640640
Haemotoleg glinigol1,6101,4821,5161,4731,3621,2591,1231,2241,2001,3841,2011,4221,374
Seicoleg Glinigol18242429251930321614201517
Ffarmacoleg Glinigol116786181649770739087669499
Geneteg Glinigol17662313225642
Imiwnoleg Glinigol ac Alergedd11711614814910775117160102152107118129
Adsefydlu349352297359335339272374356407309336341
Meddygaeth Liniarol62556163484242514746444962
Cardioleg5,1964,8214,7625,0404,8783,9333,3843,8303,9404,6943,5244,1844,137
Cardioleg Paediatrig71917910077898493103638311996
Meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff23131320163930153855526852
Dermatoleg7,3086,7746,6766,6686,1024,5913,6384,4034,2945,0934,2895,2435,594
Meddygaeth Anadlol2,2142,0122,0651,9292,0981,5961,3671,7511,5241,9331,4021,7151,819
Clefydau Heintus22151624193012202433232027
Meddygaeth Genhedlol-wrinol5342545451........
Arenneg508467436509500312290315285347287340344
Oncoleg Feddygol121128124124135751009265995010475
Offthalmoleg Feddygol............1
Meddygaeth Niwclear.............
Niwroleg1,5841,4901,4401,5691,5681,6671,2721,5061,5301,6441,3631,7291,557
Niwroffisioleg Glinigol2741832032691803021211528132233
Rhewmatoleg2,8652,5322,4262,6542,5501,7161,5121,5731,8091,8431,4061,9371,890
Pediatreg3,9863,6873,1493,7273,9833,0672,4302,9292,7603,2822,5102,9582,905
Niwroleg Bediatrig8557707871936210293104677775
Meddygaeth Geriatrig1,0671,0191,0371,0291,013745635658665789783774764
Meddygaeth Ddeintyddol119111125161155163140153133176104140139
Obstetreg – cleifion mewnol ac achosion dydd yn unig)1,1261,0561,1171,2161,1081,1891,0241,3491,0761,2409491,2011,083
Gynaecoleg7,4837,2556,9817,5357,3156,3545,3616,2295,8756,9495,4566,3136,249
Obstetreg – cynenedigol (cleifion allanol yn unig).............
Obstetreg – ôl-enedigol (cleifion allanol yn unig).............
Bydwreigiaeth1,4341,4971,5231,4701,4191,3141,1661,3011,1021,1961,0591,2551,130
Meddyg Teulu - arall.............
Anabledd Dysgu89726985905550758879738168
Salwch Meddwl Oedolion3,3613,0653,0532,8322,6762,0081,6561,7771,7571,9471,6591,8441,807
Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc1,8731,6181,3361,6411,6901,1119081,1151,1311,2208911,2861,128
Seiciatreg fforensig1826192640334247352719163
Seicotherapi3531202437........
Seiciatreg henoed1,2921,2191,1011,0491,115848780920844937951931776
Oncoleg Glinigol561525535530513259308285293297217312290
Radioleg.............
Radioleg Ymyriadol28373727252620153522273540
Delweddu diagnostig...........69
Patholeg Gyffredinol.............
Patholeg Gemegol12813013192165100103124122143136108103
Haematoleg.............
Microbioleg Feddygol.............
Meddygaeth Gymunedol.............
Nyrsio.............
Clinig Meddygon Ymgynghorol ar y Cyd.............
Gwasanaethau Proffesiynau Perthynol i Iechyd.............

Metadata

Teitl
Atgyfeiriadau (o fis Ebrill 2012 ymlaen)

Diweddariad diwethaf
17 Awst 2017 17 Awst 2017

Diweddariad nesaf
21 Medi 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data ar Atgyfeiriadau yn y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) yn cael ei ailgyflwyno bob mis. O ganlyniad, mae data yn y cyhoeddiad ac yn StatsCymru yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn. Mae effaith y diwygiadau i’w weld yn y cyhoeddiad diweddaraf.
Mae atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn cwmpasu atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu ac Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol. Newid y ffynhonnell ddata ar gyfer data ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu o fis Ebrill
2012 ymlaen. Ar gyfer data o fis Ebrill 2012 ymlaen, mae’r ffynhonnell ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu am apwyntiadau claf allanol cyntaf yn y cyhoeddiad hwn wedi newid o’r casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu i’r OPR DS.

Yn y gorffennol, mae’r casgliadau data cyfun misol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi cael eu defnyddio i asesu tueddiadau ar lefel BILl a lefel arbenigedd atgyfeiriadau gan feddygon teulu i apwyntiadau claf allanol cyntaf. Cafodd y ffynhonnell ddata hon ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel y ffynhonnell ddata derfynol ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu rhwng mis Mehefin 2006 a mis Gorffennaf 2012.. Cafodd y Set Ddata Atgyfeiriadau Cleifion Allanol (OPR DS) ei chymeradwyo gan Fwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) ym mis Mai 2007, cafodd ei rhoi ar waith yn llawn erbyn mis Rhagfyr 2007 a dechreuodd y gwaith casglu ac adrodd ffurfiol ganol 2008. Mae hon yn set ddata ar lefel cleifion sy’n caniatáu dadansoddiad manylach.

Yn dilyn asesiadau manwl o ansawdd y data ac adolygiadau o’r data, symudodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio’r OPR DS fel ffynhonnell yr ystadegau swyddogol ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen ac mae wedi rhoi’r gorau i’r casgliadau data cyfun misol ar atgyferiadau gan feddygon teulu. Dyma’r rhesymau dros hyn::
- Bod ag un ffynhonnell data derfynol yn unig ar gyfer atgyfeiriadau gan feddygon teulu;
- Dileu’r baich ar ddarparwyr data o ran cyflenwi data ar gyfer dwy set ddata debyg;
- Dileu’r dryswch i ddadansoddwyr a defnyddwyr yn sgil bod â dwy set ddata debyg ar gyfer gwybodaeth am atgyfeiriadau gan feddygon teulu, yn cynnwys data gwahanol mewn rhai achosion;
- Chaniatáu mwy o ronynnedd ar gyfer ymchwil a chloddio data (mae’r OPR DS yn darparu data ar lefel cleifion, tra bod y casgliadau data cyfun ar atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn darparu data lefel uchel cryno).

Ar gyfer y data o fis Ebrill 2012 ymlaen, defnyddiwyd "cod swyddogaeth triniaeth" i bennu i ba arbenigedd mae’r atgyfeiriad yn cael ei wneud, gan newid o "brif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)". Yr arbenigedd y mae claf yn cael ei drin oddi tano neu y mae’n disgwyl cael ei drin oddi tano, beth bynnag yw arbenigedd y meddyg ymgynghorol, yw “cod swyddogaeth triniaeth”. Ar y llaw arall, arbenigedd y meddyg ymgynghorol y bydd/y mae claf yn cael ei drin oddi tano yw “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)”. Mae’r rhesymau dros ddefnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” fel a ganlyn:
Bydd yn gwella’r dull o fesur y galw ar y gwasanaeth. Yn y gorffennol, mae ffigurau atgyfeiriadau gan feddygon teulu wedi’u hadrodd gan ddefnyddio “prif arbenigedd (meddyg ymgynghorol)” i nodi’r gofal gan feddyg ymgynghorol y mae’r claf yn disgwyl amdano. Bydd defnyddio “cod swyddogaeth triniaeth” yn ei gwneud yn bosibl i adrodd ar atgyfeiriadau yn ôl yr arbenigedd y mae’r cleifion wedi’u hatgyfeirio iddo, yn hytrach na’r arbenigedd y mae’r meddyg ymgynghorol wedi cofrestru ar ei gyfer.

Oherwydd y newid yn y dull o reoli atgyfeiriadau mewn gofal eilaidd (er enghraifft, erbyn hyn mae atgyfeiriadau a rhestri aros cyfun yn cael eu hatgyfeirio’n uniongyrchol i arbenigedd neu wasanaeth yn aml yn hytrach nag unigolyn penodol), nid yw hi’n briodol defnyddio’r Prif Arbenigedd mwyach oherwydd dylai’r data fod yn fwy safonedig. Bydd defnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth yn sicrhau bod y set ddata hon yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol; a dylai gyflwyno mwy o gydlyniant rhwng setiau data (h.y. mae ffigurau arbenigedd ar gyfer amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth yn cael eu hadrodd gan ddefnyddio Cod Swyddogaeth Triniaeth hefyd).

O Ebrill 2016, roedd newid yn y codau swyddogaeth triniaeth a gyflwynwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol, mae hyn yn cynnwys darfyddiad y swyddogaeth triniaeth nyrsio. Tra bo’r newidiadau eraill yn debyg o arwain at symudiadau rhwng gwahanol godau, mae’r swyddogaeth triniaeth nyrsio yn effeithio ar BILl Prifysgol Cwm Taf yn arbennig gan mai hwn oedd yr unig fwrdd iechyd i ddarparu nifer mawr o atgyfeiriadau ar gyfer y cod hwnnw (o gwmpas 2,000 ym mis Mawrth 2016, sef y mis diwethaf pan gafodd data eu cyflwyno).

Mae gwybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu wedi’i chynnwys yn y tabl hwn. Gweler yr erthygl ystadegol hon am wybodaeth am atgyfeiriadau gan rywun heblaw meddyg teulu.

http://gov.wales/docs/statistics/2015/150224-analysis-outpatient-referrals-en.pdf


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2012 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers mis Rhagfyr 2015, ein polisi diwygiadau yw ein bod yn diwygio data ar gyfer y 12 mis blaenorol bob mis (h.y. bob mis, rydym yn cyhoeddi 13 mis o ddata). Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, pan rydym yn derbyn y diwygiadau hanesyddol mwyaf, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012 (h.y. pan rydym yn cyhoeddi ffigurau mis Mawrth bob blwyddyn, rydym yn diwygio ffigurau yn ôl i fis Ebrill 2012). Cyn mis Rhagfyr 2015, roeddem yn diwygio data yn ôl i fis Ebrill 2012 bob mis.

Nid yw Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gallu cyflwyno data ar gyfer rhan o'r bwrdd iechyd ar gyfer Tachwedd 2016 - Mai 2017 o ganlyniad i symud i'r System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) genedlaethol. Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i ddatrys y mater.
Mae Aneurin Bevan wedi ailgyflwyno data haematoleg yn ôl i Ebrill 2012 i gynnwys atgyfeiriadau oddi wrth glinigydd haematoleg, gan i'r rhain gael eu hepgor trwy gamgymeriad yn y gorffennol.
Mae Powys wedi ailgyflwyno data am seiciatreg Plant a'r Glasoed yn ôl i Ebrill 2012 gan i'r rhain gael eu hepgor trwy gamgymeriad yn y gorffennol.Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Dolenni'r we
I weld y cyhoeddiad ystadegol diweddaraf, dilynwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-referrals-first-outpatient-appointments/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
atgyfeiriadau gan feddygon teulu; y gig; atgyfeiriadau gan y GIG