Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Atgyfeiriadau

Mae'r adran hon yn cyflwyno data ar gyfer yr holl atgyfeiriadau cleifion allanol. Gallwch dal gweld y ddata ar gyfer atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu tu fewn yr adran. Mae'r ffolder 'Atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu' yn cynnwys data hanesyddol.