Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael ei chyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer yr derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Area code[Hidlo]
Measure2
Area[Hidlo]
[Lleihau]Date[Hidlo]
-
-
Date 1
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
[Ehangu]Chwefror 202076,25415,7601,32811,3419,14213,99912,83811,846
[Ehangu]Mawrth 202061,60513,0879829,3607,48811,47710,2308,981
[Ehangu]Ebrill 2020(r) 40,9388,0125326,0445,270(r) 8,0766,8946,110
[Ehangu]Mai 202057,85110,7327178,5927,75611,59110,0868,377
[Ehangu]Mehefin 202065,18013,0598289,5298,53412,79110,9719,468
[Ehangu]Gorffennaf 2020(r) 72,25314,51391111,2119,106(r) 14,14912,260(r) 10,103
[Ehangu]Awst 2020(r) 77,735(r) 16,190(r) 930(r) 12,810(r) 9,654(r) 14,85512,956(r) 10,340
[Lleihau]Medi 2020(r) 32,112(r) 6,652(r) 402(r) 5,079(r) 4,186(r) 5,999(r) 5,395(r) 4,399
Medi 202001/09/20202,81158138439323581445404
02/09/2020(r) 2,53849344394346(r) 467443351
03/09/20202,41950128391294443407355
04/09/2020(r) 2,455(r) 47132384319(r) 471438340
05/09/2020(r) 2,33349215381318(r) 418389320
06/09/2020(r) 2,385(r) 49919378345(r) 427(r) 409308
07/09/20202,68054840404340509446393
08/09/20202,48051530396302482413342
09/09/20202,42054436373278449424316
10/09/20202,47253639404330475399289
11/09/20202,45547629407327498381337
12/09/20202,28949322345327379427296
13/09/20202,37550330383337400374348

Metadata

Teitl
Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Diweddariad diwethaf
10 Medi 2020 10 Medi 2020

Diweddariad nesaf
17 Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael ei chyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer yr derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y datganiad yn tarddu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel ysbyty yn addas i'w cyhoeddi. Gweler Weblinks i gael yr ystadegau swyddogol ar dderbyniadau yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.

Amlder cyhoeddi
Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw
Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall data hanesyddol gael eu diwygio, ac felly gallant fod yn wahanol i'r wybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol. Caiff y data eu dilysu yng nghanol bob mis ar gyfer y mis blaenorol, felly mae'n debygol y bydd y ffigurau'n wahanol ar ôl y broses ddilysu.

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n cynnwys derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ac ysbytai mawr a bach, o bob math o drafnidiaeth ar draws Cymru. Nid yw'n bosibl i rai o'r unedau damweiniau ac achosion brys bach gyflwyno data dyddiol, felly mae'n bosibl bod tangyfrif bach o ran cyfanswm y presenoldeb. Gweler Weblinks i gael y datganiad ystadegol swyddogol. Noder bod y datganiad ystadegol swyddogol yn cynnwys derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys ysbytai mawr yn unig.

Allweddeiriau
COVID-19, Coronafeirws, Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys