Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
05 Mai 20212,86554744418376595492393
06 Mai 20212,87457541421350525530432
07 Mai 20213,00156729494362605546398
08 Mai 20212,43153113379317454425312
09 Mai 20212,35149716372280442422322
10 Mai 20213,20463634518408645523440
11 Mai 20212,97460333449366585549389
12 Mai 20212,98460930454375588543385
13 Mai 20212,85256333461341578471405
14 Mai 20212,71357431452322492467375
15 Mai 20212,44454521386323429399341
16 Mai 20212,41151116376331458385334
17 Mai 20213,10566836451416602528404
18 Mai 20212,93858338469389565499395
19 Mai 20213,01559842457407584544383
20 Mai 20212,79557439428344521503386
21 Mai 20212,51051920379299495419379
22 Mai 20212,21849923349285405356301
23 Mai 20212,46353411373334437414360
24 Mai 20213,08061940483399584530425
25 Mai 20212,92856736497359537514418
26 Mai 20212,83460839441337507528374
27 Mai 20212,94462122469364559511398
28 Mai 20212,78856750442327531493378
29 Mai 20212,50256924382300433435359
30 Mai 20212,89066129441399521491348
31 Mai 20212,82763226464402510467326
01 Meh 20213,18068445516387579548421
02 Meh 20213,18067336523388600569391
03 Meh 20212,95361442452355600489401
04 Meh 20213,02464035528355538519409
05 Meh 20212,67763626421374454452314

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael ei chyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer yr derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo

O 17 Mehefin 2021, rydym wedi dileu’r adran hon o’r datganiad ystadegol ac ni fyddwn yn diweddaru’r data yma ar StatsCymru mwyach.

Ar ddechrau'r pandemig, cafodd ystadegau swyddogol ar dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys eu rhewi, a chyflwynwyd data wythnosol a dynnwyd o wybodaeth reoli. Er hynny, mae ystadegau swyddogol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn cael eu cyhoeddi unwaith eto bob mis fel rhan o'r datganiad ystadegol Gweithgarwch a Pherfformiad y GIG. Hefyd, yn y misoedd diwethaf dengys y data fod derbyniadau ar lefelau tebyg erbyn hyn i gyfartaledd 2015-19.

Datganiad dyddiol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y datganiad yn tarddu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel ysbyty yn addas i'w cyhoeddi. Gweler Weblinks i gael yr ystadegau swyddogol ar dderbyniadau yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

O fis 1 Chwefror 2020 I 5 Mehefin 2021

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio, ac felly gallant fod yn wahanol i'r wybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol. Caiff y data eu dilysu yng nghanol bob mis ar gyfer y mis blaenorol, felly mae'n debygol y bydd y ffigurau'n wahanol ar ôl y broses ddilysu.

Teitl

Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n cynnwys derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ac ysbytai mawr a bach, o bob math o drafnidiaeth ar draws Cymru. Nid yw'n bosibl i rai o'r unedau damweiniau ac achosion brys bach gyflwyno data dyddiol, felly mae'n bosibl bod tangyfrif bach o ran cyfanswm y presenoldeb. Gweler Weblinks i gael y datganiad ystadegol swyddogol. Noder bod y datganiad ystadegol swyddogol yn cynnwys derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys ysbytai mawr yn unig.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys