Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael ei chyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer yr derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
07 Rhag 20202,29748523344295443409298
08 Rhag 20202,12240228312273399406302
09 Rhag 20202,10945131278247407394301
10 Rhag 20202,13043232301284388392301
11 Rhag 20202,08145020324227408366286
12 Rhag 20201,81442017247228334317251
13 Rhag 20201,8244279251192351331263
14 Rhag 20202,07340125295268396387301
15 Rhag 20201,99741821317212421323285
16 Rhag 20201,95843319285244348321308
17 Rhag 20201,76938421266216311314257
18 Rhag 20201,75339225257213335304227
19 Rhag 20201,54539111219198258242226
20 Rhag 20201,5723948199196297256222
21 Rhag 20201,83140831240209355318270
22 Rhag 20201,70537314235173320340250
23 Rhag 20201,58033418225189324255235
24 Rhag 20201,4323119213200280227192
25 Rhag 20201,0862717157117211159164
26 Rhag 20201,5653469246170301272221
27 Rhag 20201,81443615250216326301270
28 Rhag 2020(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,971(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.44210287230382348272
29 Rhag 20202,00439329311241402337291
30 Rhag 20201,85336317248242360354269
31 Rhag 20201,76538222250222310337242
01 Ion 20211,7123937274184338280236
02 Ion 20211,88143115305217348311254
03 Ion 2021(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,726(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4119243(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.217(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.327295224
04 Ion 20212,01038326301257400360283
05 Ion 20211,82740313259191365344252
06 Ion 20211,70137912258187326316223
07 Ion 20211,72237615227220347293244

Metadata

Teitl

Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad

Diweddariad diwethaf

14 Ionawr 2021 14 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

21 Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael ei chyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer yr derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y datganiad yn tarddu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel ysbyty yn addas i'w cyhoeddi. Gweler Weblinks i gael yr ystadegau swyddogol ar dderbyniadau yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio, ac felly gallant fod yn wahanol i'r wybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol. Caiff y data eu dilysu yng nghanol bob mis ar gyfer y mis blaenorol, felly mae'n debygol y bydd y ffigurau'n wahanol ar ôl y broses ddilysu.

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n cynnwys derbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ac ysbytai mawr a bach, o bob math o drafnidiaeth ar draws Cymru. Nid yw'n bosibl i rai o'r unedau damweiniau ac achosion brys bach gyflwyno data dyddiol, felly mae'n bosibl bod tangyfrif bach o ran cyfanswm y presenoldeb. Gweler Weblinks i gael y datganiad ystadegol swyddogol. Noder bod y datganiad ystadegol swyddogol yn cynnwys derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys ysbytai mawr yn unig.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys