Neidio i'r cynnwys

Gweithgarwch a chapasiti’r GIG yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Data ar coronafeirws ac ar weithgarwch a chapasiti’r GIG hyd.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Cymru, yn ôl bwrdd iechyd a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer wythnosol yr eitemau PPE a ddarparwyd yn ôl dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad (wedi ei archifo - nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach) Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn ôl ddyddiad (wedi ei archifo - nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach) Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19 yng Nghymru, yn ôl y dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r math o welyau Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o glaf Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o glaf Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad Rheoli Gwybodaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Gwelyau'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o wely Rheoli Gwybodaeth