Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
07/05/20211,443
08/05/20211,222
09/05/20211,331
10/05/20211,441
11/05/20211,377
12/05/20211,304
13/05/20211,313
14/05/20211,347
15/05/20211,400
16/05/20211,265
17/05/20211,335
18/05/20211,279
19/05/20211,272
20/05/20211,272
21/05/20211,269
22/05/20211,309
23/05/20211,308
24/05/20211,271
25/05/20211,298
26/05/20211,265
27/05/20211,419
28/05/20211,326
29/05/20211,406
30/05/20211,530
31/05/20211,554
01/06/20211,544
02/06/20211,361
03/06/20211,410
04/06/20211,319
05/06/20211,338
06/06/20211,361
07/06/20211,344

Metadata

Teitl

Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n eithrio digwyddiadau yn Lloegr lle defnyddiwyd adnoddau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Ambiwlans

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo

O 17 Mehefin 2021, ni fyddwn yn diweddaru’r data yma mwyach.

Ar ddechrau'r pandemig, cafodd ystadegau swyddogol ar alwadau argyfwng i'r gwasanaeth ambiwlans eu rhewi, a chyflwynwyd data wythnosol a dynnwyd o wybodaeth reoli. Er hynny, mae ystadegau swyddogol am alwadau i'r gwasanaeth ambiwlans yn cael eu cyhoeddi unwaith eto bob mis fel rhan o'r datganiad ystadegol Gweithgarwch a Pherfformiad y GIG.

Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

O fis 1 Chwefror 2020 I 7 Mehefin 2021

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'n bosibl y bydd ffigurau'n newid gan fod modd diweddaru cofnodion o ddigwyddiadau hyd at 5 diwrnod ar ôl cau, oherwydd caniateir cyfnod o 5 diwrnod ar gyfer diwygiadau cyn bod y cofnod o ddigwyddiad yn cael ei "gloi". Dan amgylchiadau eithriadol, mae modd hefyd diwygio digwyddiadau mwy na 5 diwrnod ar ôl dechrau'r cyfyngiadau symud mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).