Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
12/03/20211,186
13/03/20211,300
14/03/20211,181
15/03/20211,334
16/03/20211,270
17/03/20211,215
18/03/20211,222
19/03/20211,190
20/03/20211,247
21/03/20211,171
22/03/20211,285
23/03/20211,232
24/03/20211,299
25/03/20211,236
26/03/20211,272
27/03/20211,159
28/03/20211,105
29/03/20211,290
30/03/20211,269
31/03/20211,328
01/04/20211,268
02/04/20211,230
03/04/20211,321
04/04/20211,282
05/04/20211,313
06/04/20211,242
07/04/20211,183
08/04/20211,267
09/04/20211,277
10/04/20211,298
11/04/20211,234
12/04/20211,298

Metadata

Teitl

Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

15 Ebrill 2021 15 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

22 Ebrill 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'n bosibl y bydd ffigurau'n newid gan fod modd diweddaru cofnodion o ddigwyddiadau hyd at 5 diwrnod ar ôl cau, oherwydd caniateir cyfnod o 5 diwrnod ar gyfer diwygiadau cyn bod y cofnod o ddigwyddiad yn cael ei "gloi". Dan amgylchiadau eithriadol, mae modd hefyd diwygio digwyddiadau mwy na 5 diwrnod ar ôl dechrau'r cyfyngiadau symud mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n eithrio digwyddiadau yn Lloegr lle defnyddiwyd adnoddau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Ambiwlans