Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
 .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
11/12/20201,391
12/12/20201,336
13/12/20201,273
14/12/20201,381
15/12/20201,288
16/12/20201,169
17/12/20201,172
18/12/20201,265
19/12/20201,253
20/12/20201,262
21/12/20201,271
22/12/20201,207
23/12/20201,167
24/12/20201,101
25/12/20201,218
26/12/20201,332
27/12/202027/12/20201,346
28/12/20201,350
29/12/20201,270
30/12/20201,132
31/12/20201,228
01/01/20211,362
02/01/20211,290
03/01/20211,201
04/01/20211,184
05/01/20211,239
06/01/20211,167
07/01/20211,203
08/01/20211,209
09/01/20211,135
10/01/20211,138
11/01/20211,244

Metadata

Teitl

Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

14 Ionawr 2021 14 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

21 Ionawr 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'n bosibl y bydd ffigurau'n newid gan fod modd diweddaru cofnodion o ddigwyddiadau hyd at 5 diwrnod ar ôl cau, oherwydd caniateir cyfnod o 5 diwrnod ar gyfer diwygiadau cyn bod y cofnod o ddigwyddiad yn cael ei "gloi". Dan amgylchiadau eithriadol, mae modd hefyd diwygio digwyddiadau mwy na 5 diwrnod ar ôl dechrau'r cyfyngiadau symud mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n eithrio digwyddiadau yn Lloegr lle defnyddiwyd adnoddau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Ambiwlans