Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
14/08/20201,383
15/08/20201,389
16/08/20201,386
17/08/20201,262
18/08/20201,322
19/08/20201,238
20/08/20201,237
21/08/20201,258
22/08/20201,214
23/08/20201,225
24/08/20201,320
25/08/20201,163
26/08/20201,153
27/08/20201,143
28/08/20201,335
29/08/20201,305
30/08/20201,447
31/08/20201,352
01/09/20201,268
02/09/20201,167
03/09/20201,240
04/09/20201,246
05/09/20201,366
06/09/20201,228
07/09/20201,296
08/09/20201,196
09/09/20201,249
10/09/20201,261
11/09/20201,273
12/09/20201,292
13/09/20201,356
14/09/20201,370

Metadata

Teitl
Galwadau brys am ambiwlans, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf
10 Medi 2020 10 Medi 2020

Diweddariad nesaf
17 Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau brys am ambiwlans a wnaed wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau brys am ambiwlans a wnaed yng Nghymru yn ôl dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi
Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw
Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'n bosibl y bydd ffigurau'n newid gan fod modd diweddaru cofnodion o ddigwyddiadau hyd at 5 diwrnod ar ôl cau, oherwydd caniateir cyfnod o 5 diwrnod ar gyfer diwygiadau cyn bod y cofnod o ddigwyddiad yn cael ei "gloi". Dan amgylchiadau eithriadol, mae modd hefyd diwygio digwyddiadau mwy na 5 diwrnod ar ôl dechrau'r cyfyngiadau symud mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n eithrio digwyddiadau yn Lloegr lle defnyddiwyd adnoddau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).

Allweddeiriau
COVID-19, Coronafeirws, Ambiwlans