Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am welyau'r GIG wedi cael ei chasglu'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol a gwelyau cyffredinol ac acíwt yn ôl defnydd, math o ysbyty, bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data dod o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

None
[Lleihau]Math o ysbyty[Hidlwyd]
-
Math o ysbyty 1[Hidlo]
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlwyd]
-
Bwrdd Iechyd Lleol 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dangosydd 1
-
[Lleihau]Dangosydd 2
-
Dangosydd 3
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Gwelyau cyffredinol ac acíwt sydd ar gaelCliciwch yma i ddidoliGwelyau cyffredinol ac acíwt sydd ar gael[Lleihau]Gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol sydd ar gael Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cymorth anadlu mewnwthiol sydd ar gael
[Lleihau]Gwelyau cyffredinol ac acíwt mewn defnydd Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cyffredinol ac acíwt mewn defnydd [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cyffredinol ac acíwt gwag [Lleihau]Gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol mewn defnydd Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cymorth anadlu mewnwthiol mewn defnydd [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cymorth anadlu mewnwthiol gwag
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cyffredinol ac acíwt mewn defnydd gan achos COVID-19 [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cyffredinol ac acíwt mewn defnydd gan achos heblaw COVID-19 [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cymorth anadlu mewnwthiol mewn defnydd gan achos COVID-19 [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwelyau cymorth anadlu mewnwthiol mewn defnydd gan achos heblaw COVID-19
15 Aws 20203796,9847,3631,5788,9415118123134257
16 Aws 20203307,1377,4671,4748,9416116122128250
17 Aws 20203607,3097,6691,2888,9573126129121250
18 Aws 20203197,3217,6401,3168,9566119125125250
19 Aws 20203267,2937,6191,3228,9415119124126250
20 Aws 20203267,2707,5961,3408,93610119129121250
21 Aws 20202727,2817,5531,3938,9466123129121250
22 Aws 20203116,9967,3071,6328,9393111114136250
23 Aws 20202697,1597,4281,4878,9155109114136250
24 Aws 20202667,2657,5311,3738,9044118122128250
25 Aws 20202747,2457,5191,3968,9154122126124250
26 Aws 20203177,1617,4781,4288,9066110116134250
27 Aws 20202947,1177,4111,4868,8976117123127250
28 Aws 20203127,0697,3811,4908,8713125128122250
29 Aws 20202446,9867,2301,6428,8723126129119248
30 Aws 20202497,0377,2861,5988,8849126135113248
1 Med 20202517,3447,5951,3438,93814126140108248
2 Med 20202777,3357,6121,3338,94514119133115248
3 Med 20202827,2517,5331,4298,96211118129119248
4 Med 20202387,2447,4821,4908,9728140148100248
5 Med 20202227,2467,4681,4678,9351014215296248
6 Med 20202597,2697,5281,4228,9501013914999248
7 Med 20202717,4027,6731,2678,9409136145103248
8 Med 20202407,4227,6621,2828,9449137146102248
9 Med 20202847,3977,6811,2648,9458139147100247
10 Med 20202487,4177,6651,2798,944714415196247
11 Med 20202917,3447,6351,3148,9497134141106247
12 Med 20202857,2757,5601,3608,9208128136112248
13 Med 20202187,4377,6551,2638,91811128139109248
14 Med 20202537,4907,7431,2048,94710126136112248
15 Med 20202607,2417,5011,4468,9476140146102248

Metadata

Teitl
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad

Diweddariad diwethaf
10 Medi 2020 10 Medi 2020

Diweddariad nesaf
17 Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am welyau'r GIG wedi cael ei chasglu'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol a gwelyau cyffredinol ac acíwt yn ôl defnydd, math o ysbyty, bwrdd iechyd lleol a dyddiad. Daw'r data dod o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylid parhau i ystyried yr ystadegau swyddogol fel y ffynhonnell data awdurdodol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel ysbytai ac ar lefel bwrdd iechyd lleol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil TEXT a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Gan fod y datganiad yn tarddu o wybodaeth reoli, nid yw data lefel ysbyty yn addas i'w cyhoeddi.

Amlder cyhoeddi
Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw
Ebrill 2020 ymlaen. Yn dilyn rhagor o waith dilysu, penderfynwyd nad oedd data ar gyfer y cyfnod cyn Ebrill 2020 yn addas i'w cyhoeddi. Gal fod y casgliad data wedi'i sefydlu mewn ymateb i bandemig COVID-19, nid oedd modd i bob bwrdd iechyd ddarparu'r holl wybodaeth yn yr wythnos gyntaf o gasglu data.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, gan bod modd i ysbytai ailgyflwyno datganiad, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n cynnwys data o ysbytai acíwt o 1 Ebrill 2020, ysbytai maes o 20 Ebrill 2020, ysbytai cymunedol o 23 Ebrill 2020, unedau iechyd meddwl o 10 Gorffennaf, ac yn eithrio data o ysbytai preifat. Caiff data o unedau iechyd meddwl eu cyflwyno bob dydd Gwener, a'u symud ymlaen ar gyfer yr wythnos ganlynol oni bai bod yr amgylchiadau'n newid yn ddirfawr. Dim ond o 23 Ebrill ymlaen y mae data ar gael ar gyfer Powys, pan cafodd ysbytai cymunedol eu cynnwys, gan nad oes ysbytai acíwt ym Mhowys. Cyn 10 Gorffennaf 2020, casglodd byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf Morgannwg rai ffigurau ar welyau unedau iechyd meddwl yn eu ffigurau ar ysbytai acíwt. O fis Mehefin 2020 ymlaen, mae ysbytai wedi dechrau cau rhai o'r capasiti ymchwydd ychwanegol a roddwyd ar waith yn flaenorol ar gyfer pandemig COVID-19. Mae gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol yn cyfeirio at welyau sydd â chymorth anadlu mewnwthiol y tu mewn a'r tu allan i leoliad gofal critigol, ac mae hynny'n cynnwys capasiti ymchwydd. Gweler blog y Prif Ystadegydd i gael rhagor o wybodaeth ar y derminoleg o ran gwelyau cymorth anadlu mewnwthiol. Fel arfer, mae 152 o welyau gofal critigol yng Nghymru. Mae'r holl welyau cyffredinol ac acíwt yn rhai oedolion i gyd, p'un a ydynt yn darparu cymorth anadlu anfewnwthiol neu ddim cymorth anadlu. Mae gwelyau COVID-19 yn cynnwys cleifion sydd â COVID-19 wedi'i gadarnhau, achosion o COVID-19 a amheuir, a chleifion sy'n gwella o COVID-19. Cyflwynwyd y categori cleifion sy'n gwella ar 26 Mai er mwyn casglu gwybodaeth am gleifion oedd â COVID-19 wedi'i gadarnhau yn yr ysbyty ond nad oedd yn dangos unrhyw symptomau am 14+ o ddiwrnodau, ond a arhosodd yn yr ysbyty ar lwybr triniaeth COVID-19, yn aml er mwyn adsefydlu. Dechreuodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan adrodd am gleifion a oedd yn gwella o 7 Mehefin ymlaen, ond cofnodwyd y rhain yn y categori COVID-19 wedi'i gadarnhau cyn hynny. Roedd Caerdydd a'r Fro yn cyfrif cleifion a oedd yn gwella fel cleifion heb COVID-19 rhwng 1 Mai a 22 Mai. Ar ôl newid y canllawiau, rhoddodd Caerdydd a'r Fro y cleifion hyn mewn categori newydd fel cleifion COVID-19, gan eu cofnodi yn y categori COVID-19 wedi'u gadarnhau, tan i'r categori gwella gael ei gyflwyno ar 26 Mai.


Allweddeiriau
COVID-19, Coronafeirws, GIG, cleifion, gwelyau