Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am absenoldeb staff y GIG wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos y ganran wythnosol ar gyfartaledd o absenoldeb staff y GIG yn sgil salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19, hunanynysu neu reswm arall yn ôl grŵp staff a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlo]
-
Grwp staff 1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Salwch yn ymwneud â COVID-19[Lleihau]HunanynysuBydd modd i rai aelodau o staff sy’n hunanynysu barhau i weithio gartref.
[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff
Cliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraillCliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraill
14 - 20 Ebrill 20201.93.72.02.52.75.65.15.0
21 - 27 Ebrill 20201.83.52.02.42.55.25.04.8
28 Ebrill - 04 Mai 20201.53.02.02.22.35.44.84.7
05 - 11 Mai 20201.22.51.61.82.14.94.74.5
12 - 18 Mai 20201.12.61.71.92.24.44.64.3
19 - 25 Mai 20201.12.61.71.92.44.54.54.3
26 Mai - 01 Mehefin 20200.92.21.41.62.44.44.44.2
02 - 08 Mehefin 20200.81.91.21.32.24.34.34.1
09 - 15 Mehefin 20200.61.50.91.02.24.34.34.1
16 - 22 Mehefin 20200.61.20.80.92.14.14.03.9
23 - 29 Mehefin 20200.41.00.70.72.14.14.03.8
30 Mehefin - 06 Gorffennaf 20200.30.90.60.62.03.83.83.6
07 - 13 Gorffennaf 20200.30.70.50.62.03.73.73.6
14 - 20 Gorffennaf 20200.30.70.50.52.13.63.63.5
21 - 27 Gorffennaf 20200.20.60.50.52.03.53.53.4
28 Gorffennaf - 03 Awst 20200.20.50.40.41.83.63.63.4
04 - 10 Awst 20200.10.50.40.41.53.53.53.3
17 Awst 2020Newidiodd y dull casglu data i ‘gipluniau’ wythnosol. Mae’r gostyngiad yn y ffigurau hunanynysu yn debygol o fod o ganlyniad i drefniadau gwarchod newydd a ddechreuodd ar 16 Awst.0.10.40.30.31.42.72.72.6
24 Awst 20200.10.30.30.31.22.42.22.1
31 Awst 20200.10.40.30.31.12.31.92.0
07 Medi 20200.20.40.30.31.22.21.91.9
14 Medi 20200.30.50.40.41.32.62.02.1
21 Medi 20200.40.60.50.51.32.51.92.0
28 Medi 20200.30.60.50.51.12.31.81.9
05 Hydref 20200.40.60.50.51.12.21.81.8
12 Hydref 20200.40.60.50.51.02.41.91.9
19 Hydref 20200.50.70.70.61.12.32.02.0
26 Hydref 20200.50.90.70.71.12.41.92.0
02 Tachwedd 20200.71.20.91.01.02.52.02.0
09 Tachwedd 20200.91.51.11.21.22.31.92.0
16 Tachwedd 20200.91.41.21.21.22.21.81.9
23 Tachwedd 20200.61.51.11.21.22.21.91.9
30 Tachwedd 20200.71.71.11.21.32.32.02.0
07 Rhagfyr 20200.91.81.31.41.42.52.12.2
14 Rhagfyr 20200.92.21.61.71.52.92.62.6
21 Rhagfyr 20200.92.41.81.91.42.92.52.5
28 Rhagfyr 20201.12.51.82.01.33.02.52.5
04 Ionawr 20210.82.31.91.91.02.92.62.5
11 Ionawr 20210.62.01.81.70.92.82.82.6
18 Ionawr 20210.42.01.71.60.82.72.52.4
25 Ionawr 20210.41.81.51.50.82.62.52.3
01 Chwefror 20210.41.81.21.30.72.42.32.2
08 Chwefror 20210.31.51.11.10.72.22.22.1
15 Chwefror 20210.31.31.01.00.72.02.22.0
22 Chwefror 20210.31.10.90.90.72.02.12.0
01 Mawrth 20210.31.00.80.80.72.12.12.0
08 Mawrth 20210.21.00.70.80.82.02.11.9
15 Mawrth 20210.20.80.70.70.72.12.22.0
22 Mawrth 20210.20.70.60.60.71.82.01.8
29 Mawrth 20210.20.60.50.50.72.02.01.9
04 Ebrill 20210.20.60.50.50.71.61.61.5
12 Ebrill 20210.20.70.50.50.61.61.31.3

Metadata

Teitl

Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, grwp staff a dyddiad

Diweddariad diwethaf

15 Ebrill 2021 15 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

22 Ebrill 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Sefydliadau’r GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth am absenoldeb staff y GIG wedi cael ei chyhoeddi er mwyn cefnogi tryloywder a dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti’r GIG. Mae’r ffigurau’n dangos y ganran o staff y GIG sy’n absennol oherwydd salwch yn ymwneud â COVID-19 neu am eu bod yn hunanynysu, yn ôl grwp staff a dyddiad. Hon yw’r gyfradd gyfartalog wythnosol hyd 10 Awst, a'r gyfradd ar gyfer dydd Llun o 17 Awst. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ers 10 Awst, datganiad wythnosol gan pob sefydliad ar ddydd Llun. Cyn y dyddiad hwn, cafodd datganiadau dyddiol eu darparu a chafodd cyfartaleddau wythnosol o ddata dyddiol eu cofnodi, gyda rhai eithriadau a fanylir yn yr adran ansawdd ystadegau. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata ACCESS.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Mawrth 14 ymlaen, wythnosol a dyddiol

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff canrannau eu talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gellid diwygio data hanesyddol os yw sefydliadau yn nodi problem, ond nid ydynt yn debygol o gael eu diwygio'n aml.

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n dangos data o holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru o 14 Mawrth, ac eithrio Bae Abertawe a fethodd i ddarparu data yn yr un modd â sefydliadau eraill tan 20 Mai. Ers 17 Awst, mae pob sefydliad yn cyflwyno data ar ddydd Mawrth, gan ddarparu data ar gyfer y diwrnod blaenorol (dydd Llun). Mae Caerdydd a'r Fro wedi cyflwyno data wythnosol ers 22 Mehefin. Cyn hynny, roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data dyddiol, ond yn methu â chyflwyno data ar gyfer dydd Sadwrn a dydd Sul, felly roedd y cyfartaleddau wythnosol yn seiliedig ar ddata ar gyfer dydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Mae Felindre wedi bod yn cyflwyno data wythnosol ers 28 Gorffennaf, gyda sefydliadau eraill yn cyflwyno data yn ddyddiol. Arweiniodd newidiadau i'r ffordd y cafodd data eu casglu ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o 8 Mehefin at welliannau yng nghywirdeb data. O ganlyniad, gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y staff yr adroddwyd eu bod yn absennol ac yn nifer y staff a oedd yn absennol oherwydd COVID-19. Cafodd y data ar gyfer ysbyty Felindre ar 30 Mehefin eu hailadrodd o'r wythnos 16 Mehefin. O 27 Gorffennaf, gwelwyd gostyngiad o fwy na 200 yn nifer y myfyrwyr (sy'n rhan o'r 'grwp staff eraill') ar draws byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf Bro Morgannwg wedi i'w hastudiaethau neu eu contractau tymor byr ddod i ben. Ar ôl i'r canllawiau ar warchod newid ar 16 Awst, gwelodd sefydliadau ostyngiad yn nifer y staff oedd yn hunanynysu er gyfer yr wythnos yn dechrau 11 Awst.

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Absenoldeb staff