Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth bob pythefnos am absenoldeb staff y GIG wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos y ganran bob pythefnos ar gyfartaledd o absenoldeb staff y GIG yn sgil salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19, hunanynysu neu reswm arall yn ôl grŵp staff a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlo]
-
Grwp staff 1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Salwch yn ymwneud â COVID-19[Lleihau]HunanynysuBydd modd i rai aelodau o staff sy’n hunanynysu barhau i weithio gartref.
[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff
Cliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraillCliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraill
14 - 20 Ebrill 20201.93.72.02.52.75.65.15.0
21 - 27 Ebrill 20201.83.52.02.42.55.25.04.8
28 Ebrill - 04 Mai 20201.53.02.02.22.35.44.84.7
05 - 11 Mai 20201.22.51.61.82.14.94.74.5
12 - 18 Mai 20201.12.61.71.92.24.44.64.3
19 - 25 Mai 20201.12.61.71.92.44.54.54.3
26 Mai - 01 Mehefin 20200.92.21.41.62.44.44.44.2
02 - 08 Mehefin 20200.81.91.21.32.24.34.34.1
09 - 15 Mehefin 20200.61.50.91.02.24.34.34.1
16 - 22 Mehefin 20200.61.20.80.92.14.14.03.9
23 - 29 Mehefin 20200.41.00.70.72.14.14.03.8
30 Mehefin - 06 Gorffennaf 20200.30.90.60.62.03.83.83.6
07 - 13 Gorffennaf 20200.30.70.50.62.03.73.73.6
14 - 20 Gorffennaf 20200.30.70.50.52.13.63.63.5
21 - 27 Gorffennaf 20200.20.60.50.52.03.53.53.4
28 Gorffennaf - 03 Awst 20200.20.50.40.41.83.63.63.4
04 - 10 Awst 20200.10.50.40.41.53.53.53.3
17 Awst 2020Newidiodd y dull casglu data i ‘gipluniau’ wythnosol. Mae’r gostyngiad yn y ffigurau hunanynysu yn debygol o fod o ganlyniad i drefniadau gwarchod newydd a ddechreuodd ar 16 Awst.0.10.40.30.31.42.72.72.6
24 Awst 20200.10.30.30.31.22.42.22.1
31 Awst 20200.10.40.30.31.12.31.92.0
07 Medi 20200.20.40.30.31.22.21.91.9
14 Medi 20200.30.50.40.41.32.62.02.1
21 Medi 20200.40.60.50.51.32.51.92.0
28 Medi 20200.30.60.50.51.12.31.81.9
05 Hydref 20200.40.60.50.51.12.21.81.8
12 Hydref 20200.40.60.50.51.02.41.91.9
19 Hydref 20200.50.70.70.61.12.32.02.0
26 Hydref 20200.50.90.70.71.12.41.92.0
02 Tachwedd 20200.71.20.91.01.02.52.02.0
09 Tachwedd 20200.91.51.11.21.22.31.92.0
16 Tachwedd 20200.91.41.21.21.22.21.81.9
23 Tachwedd 20200.61.51.11.21.22.21.91.9
30 Tachwedd 20200.71.71.11.21.32.32.02.0
07 Rhagfyr 20200.91.81.31.41.42.52.12.2
14 Rhagfyr 20200.92.21.61.71.52.92.62.6
21 Rhagfyr 20200.92.41.81.91.42.92.52.5
28 Rhagfyr 20201.12.51.82.01.33.02.52.5
04 Ionawr 20210.82.31.91.91.02.92.62.5
11 Ionawr 20210.62.01.81.70.92.82.82.6
18 Ionawr 20210.42.01.71.60.82.72.52.4
25 Ionawr 20210.41.81.51.50.82.62.52.3
01 Chwefror 20210.41.81.21.30.72.42.42.2
08 Chwefror 20210.31.51.11.10.72.22.22.1
15 Chwefror 20210.31.31.01.00.72.02.22.0
22 Chwefror 20210.31.10.90.90.72.02.12.0
01 Mawrth 20210.31.00.80.80.72.12.12.0
08 Mawrth 20210.21.00.70.80.82.02.11.9
15 Mawrth 20210.20.80.70.70.72.12.22.0
22 Mawrth 20210.20.70.60.60.71.82.01.8
29 Mawrth 20210.20.60.50.50.72.02.01.9
04 Ebrill 20210.20.60.50.50.71.61.61.5
12 Ebrill 20210.20.70.50.50.61.61.31.3
19 Ebrill 20210.20.60.50.50.61.31.01.0
26 Ebrill 20210.10.50.40.40.61.20.91.0
03 Mai 20210.10.50.40.40.51.00.80.8
10 Mai 20210.10.50.40.40.40.90.70.8
17 Mai 20210.10.50.40.40.50.90.70.7
24 Mai 20210.10.50.30.40.40.90.70.7
31 Mai 20210.10.50.30.40.40.80.70.7
07 Mehefin 20210.10.40.40.40.40.90.60.7
21 Mehefin 2021O 17 Mehefin 2021,  dechreuwyd cyhoeddi’r casgliad hwn bob pythefnos yn hytrach na bob wythnos.0.10.40.30.30.40.90.70.7
05 Gorffennaf 20210.10.40.40.40.51.10.80.8
19 Gorffennaf 20210.20.50.40.40.61.10.90.9
02 Awst 20210.10.50.40.40.51.10.80.8
16 Awst 20210.10.50.50.40.51.00.70.8
13 Medi 2021Oherwydd y gwaith cynnal a chadw arfaethedig, ni dderbyniodd Llywodraeth Cymru ddata ar gyfer 30 Awst 2021 ac felly canslwyd cyhoeddiad 2 Medi 2021. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i gynnwys y data hwn mewn diweddariadau yn y dyfodol.0.20.90.90.80.71.31.01.0
27 Medi 20210.31.01.00.90.91.51.11.2
11 Hydref 20210.41.01.11.00.91.61.01.1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth am absenoldeb staff y GIG wedi'i chyhoeddi i gynorthwyo â thrylowyder a dealltwriaeth o ran gweithgarwch a chapasiti'r GIG.

Mae'r ffigurau'n dangos cyfradd ganrannol staff y GIG sy'n absennol oherwydd salwch a hunanynysu sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn ôl grwp staff a dyddiad. Roedd y data’n cael eu casglu’n ddyddiol tan 10 Awst 2020, ac yna unwaith yr wythnos (data dydd Llun) rhwng 17 Awst 2020 a 7 Mehefin 2021.

O 17 Mehefin 2021, dechreuwyd cyhoeddi’r casgliad hwn bob pythefnos yn hytrach na bob wythnos.

Daw'r data o wybodaeth reoli a gallant newid. Nid ydynt wedi bod drwy’r un prosesau dilysu â datganiadau ystadegau swyddogol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Roedd yr wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi bob dydd Iau ar StatsCymru. O 17 Mehefin 2021, dechreuwyd cyhoeddi’r casgliad hwn bob pythefnos yn hytrach na bob wythnos.

Cyflwynwyd y casgliad data hwn ar ddechrau'r pandemig i helpu i ddeall a rheoli capasiti yn y GIG er mwyn ymateb yn gyflym i'r anghenion a'r blaenoriaethau newidiol. Roedd y gwaith o gasglu data yn ddwys o ran adnoddau i gyrff y GIG ac, er nad yw absenoldeb staff oherwydd COVID yn ffactor o bwys erbyn hyn wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol y GIG, rydym am leihau'r baich ar gyrff sy'n casglu ac yn cyflenwi'r data hwn.

Ers 17 Awst 2020, mae pob sefydliad yn cyflwyno data ar ddydd Mawrth, gan ddarparu data ar gyfer y diwrnod blaenorol (dydd Llun). Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata ACCESS.

Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

14 Ebrill 2020 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff canrannau eu talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gellid diwygio data hanesyddol os yw sefydliadau yn nodi problem, ond nid ydynt yn debygol o gael eu diwygio'n aml.

Teitl

Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, grwp staff a dyddiad

Diweddariad diwethaf

14 Hydref 2021 14 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

28 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Sefydliadau’r GIG

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Absenoldeb staff

Ansawdd ystadegol

Oherwydd y gwaith cynnal a chadw arfaethedig, ni dderbyniodd Llywodraeth Cymru ddata ar gyfer 30 Awst 2021 ac felly canslwyd cyhoeddiad 2 Medi 2021. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i gynnwys y data hwn mewn diweddariadau yn y dyfodol.

Mae ffigurau'n dangos data o holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru o 14 Mawrth 2020, ac eithrio Bae Abertawe a fethodd i ddarparu data yn yr un modd â sefydliadau eraill tan 20 Mai 2020. Ers 17 Awst 2020, mae pob sefydliad yn cyflwyno data ar ddydd Mawrth, gan ddarparu data ar gyfer y diwrnod blaenorol (dydd Llun). O 17 Mehefin 2021, dechreuwyd cyhoeddi’r casgliad hwn bob pythefnos yn hytrach na bob wythnos.

Roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data wythnosol rhwng 22 Mehefin 2020 a 7 Mehefin 2021. Cyn hynny, roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data dyddiol, ond yn methu â chyflwyno data ar gyfer dydd Sadwrn a dydd Sul, felly roedd y cyfartaleddau wythnosol yn seiliedig ar ddata ar gyfer dydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Roedd Felindre yn cyflwyno data wythnosol rhwng 28 Gorffennaf 2020 a 7 Mehefin 2021.

Arweiniodd newidiadau i'r ffordd y cafodd data eu casglu ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o 8 Mehefin 2020 at welliannau yng nghywirdeb data. O ganlyniad, gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y staff yr adroddwyd eu bod yn absennol ac yn nifer y staff a oedd yn absennol oherwydd COVID-19.

Cafodd y data ar gyfer ysbyty Felindre ar gyfer wythnos 20 Gorffennaf 2020 eu hailadrodd o'r wythnos 16 Gorffennaf 2020.

O 27 Gorffennaf 2020, gwelwyd gostyngiad o fwy na 200 yn nifer y myfyrwyr (sy'n rhan o'r 'grwp staff eraill') ar draws byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf Morgannwg wedi i'w hastudiaethau neu eu contractau tymor byr ddod i ben.

Ar ôl i'r canllawiau ar warchod newid ar 16 Awst 2020, gwelodd sefydliadau ostyngiad yn nifer y staff oedd yn hunanynysu ar gyfer yr wythnos yn dechrau 11 Awst 2020.