Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad (wedi ei archifo - nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach)

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth am absenoldeb staff y GIG wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos y ganran o absenoldeb staff y GIG yn sgil salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19, hunanynysu neu reswm arall yn ôl grŵp staff a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlo]
-
Grwp staff 1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Salwch yn ymwneud â COVID-19[Lleihau]HunanynysuO 1 Ebrill 2023 ymlaen, nid oes gofyniad bellach ar staff i brofi am COVID-19, felly nid yw\'n bosibl bellach nodi gydag unrhyw sicrwydd unrhyw salwch y gellir ei briodoli i COVID-19. Bydd modd i rai aelodau o staff sy’n hunanynysu barhau i weithio gartref
[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff
Cliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraillCliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethYn cynnwys staff cofrestredig yn unig.Cliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraill
03 Ionawr 2022O 3 Ionawr 2022, symudwyd y casgliad hwn o bob pythefnos i bob wythnos.0.62.62.12.10.82.01.41.5
10 Ionawr 20220.92.62.42.30.71.91.21.4
17 Ionawr 20220.71.91.81.70.51.30.91.0
24 Ionawr 20220.61.71.61.50.51.30.91.0
31 Ionawr 20220.61.91.61.60.61.40.81.0
07 Chwefror 20220.81.81.51.50.61.30.70.9
14 Chwefror 20220.61.51.41.40.51.10.70.8
21 Chwefror 20220.61.41.21.20.51.10.60.7
28 Chwefror 20220.71.21.21.10.41.00.60.7
07 Mawrth 20220.51.31.31.20.51.00.60.7
14 Mawrth 20220.81.41.51.40.41.10.70.7
21 Mawrth 20220.81.71.81.70.51.20.70.8
28 Mawrth 20220.92.02.12.00.51.30.80.9
04 Ebrill 20221.22.42.12.10.51.10.70.8
11 Ebrill 20221.12.32.02.00.41.00.60.7
19 Ebrill 20220.92.01.71.70.40.90.60.6
25 Ebrill 20220.81.81.51.50.40.90.60.6
03 Mai 20220.71.31.11.10.40.70.40.5
09 Mai 20220.71.21.11.10.30.80.40.5
16 Mai 2022O 16 Mai 2022,  dechreuwyd cyhoeddi’r casgliad hwn bob pythefnos yn hytrach na bob wythnos.0.41.10.90.90.30.80.40.5
30 Mai 20220.30.80.70.70.30.60.40.4
13 Mehefin 2022O 13 Mehefin 2022, symudwyd y casgliad hwn o bob pythefnos I bob wythnos.0.41.00.90.80.30.60.40.5
20 Mehefin 20220.61.11.01.00.30.70.40.5
27 Mehefin 20220.81.81.51.50.40.70.50.6
04 Gorffennaf 20220.72.21.91.80.40.70.60.6
11 Gorffennaf 20220.92.31.81.90.30.80.50.6
18 Gorffennaf 20220.91.91.61.60.30.70.50.5
25 Gorffennaf 20220.81.61.31.30.30.60.40.5
01 Awst 20220.71.41.11.20.30.60.40.4
08 Awst 2022O 8 Awst 2022 bydd y data’n cael ei gasglu unwaith bob pythefnos.0.61.01.01.00.30.60.40.4
22 Awst 20220.30.90.80.80.30.50.30.4
05 Medi 20220.50.80.70.70.30.50.30.4
20 Hydref 2022Data ar gyfer dydd Mawrth 20 Medi yn dilyn gwyl y banc0.20.60.60.60.30.50.30.3
03 Hydref 20220.50.90.70.70.30.50.30.4
17 Hydref 20220.31.10.90.90.30.50.30.4
31 Hydref 20220.30.80.80.80.30.50.30.4
14 Tachwedd 20220.20.70.60.60.30.50.30.3
28 Tachwedd 2022Mae ailwerthusiad o staff sy\'n hunanynysu ond yn gweithio o adref wedi arwain at ostyngiad yn y niferoedd sy’n hunanynysu yr wythnos hon.0.20.70.60.60.00.20.20.2
12 Rhagfyr 20220.30.90.90.80.00.20.20.2
03 Ionawr 2023Data ar gyfer dydd Mawrth 3 Ionawr yn dilyn gwyl y banc0.41.00.90.90.00.10.10.1
16 Ionawr 20230.20.60.50.50.00.10.10.1
30 Ionawr 20230.10.40.40.40.00.10.10.1
13 Chewfror 20230.20.50.40.40.00.10.10.1
27 Chwefror 20230.20.50.40.40.00.10.10.1
13 Mawrth 20230.20.60.50.50.00.10.10.1
27 Mawrth 20230.20.60.50.50.00.10.10.1
17 Ebrill 2023Oedi o wythnos i gasglu data oherwydd y Pasg0.20.50.40.40.00.10.10.1
15 Mai 2023Oedi o bythefnos i gasglu data yn dilyn gwyliau banc ar 1 ac 8 Mai0.10.20.20.20.00.10.10.1
05 Mehefin 2023Oedi o wythnos I gasglu data yn dilyn gwyl banc ar 29 Mai0.10.20.20.20.00.00.10.1
19 Mehefin 20230.10.10.10.10.00.00.00.0

Metadata

Teitl

Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, grwp staff a dyddiad

Diweddariad diwethaf

22 Mehefin 2023 22 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

wedi ei archifo - nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Sefydliadau’r GIG

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth am absenoldeb staff y GIG wedi'i chyhoeddi i gynorthwyo â thrylowyder a dealltwriaeth o ran gweithgarwch a chapasiti'r GIG.

Mae'r ffigurau'n dangos cyfradd ganrannol staff y GIG sy'n absennol oherwydd salwch a hunanynysu sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn ôl grwp staff a dyddiad. Mae’r niferoedd hunanynysu yn cynnwys staff sy'n symptomatig ond sy'n gallu gweithio ac yn gweithio o adref.

Roedd y data’n cael eu casglu’n ddyddiol tan 10 Awst 2020, ac yna unwaith yr wythnos (data dydd Llun) rhwng 17 Awst 2020 a 7 Mehefin 2021.

O 21 Mehefin 2021, symudwyd y casgliad hwn o bob wythnos i bob pythefnos, ond oherwydd y galw cynyddol am wybodaeth ar absenoldeb staff y GIG, mae'r casgliad hwn wedi dychwelyd i fod yn wythnosol o 3 Ionawr 2022. O 8 Awst 2022 bydd y data’n cael ei gasglu unwaith bob pythefnos.

Daw'r data o wybodaeth reoli a gallant newid. Nid ydynt wedi bod drwy’r un prosesau dilysu â datganiadau ystadegau swyddogol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pob sefydliad yn cyflwyno data ar ddydd Mawrth, gan ddarparu data ar gyfer y diwrnod blaenorol (dydd Llun). Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata ACCESS.

Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

14 Ebrill 2020 ymlaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff canrannau eu talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gellid diwygio data hanesyddol os yw sefydliadau yn nodi problem, ond nid ydynt yn debygol o gael eu diwygio'n aml.

Allweddeiriau

GIG, COVID-19, Coronafeirws, Absenoldeb staff

Ansawdd ystadegol

O 1 Ebrill 2023 ymlaen, nid oes gofyniad bellach ar staff i brofi am COVID-19, felly nid yw'n bosibl bellach nodi gydag unrhyw sicrwydd unrhyw salwch y gellir ei briodoli i COVID-19.

O 17 Ionawr 2022, newidiodd Betsi Cadwaladr y ffordd mae data hunanynysu yn cael eu hadrodd. Er mwyn sicrhau bod ffigurau'n gyson â'r rhai a adroddwyd yn lleol, mae absenoldeb hunanynysu o fwy na 7 diwrnod wedi'i eithrio o ganlyniadau, gan y tybir bod staff wedi dychwelyd i'r gwaith ond nad yw systemau'r gweithlu wedi'u diweddaru eto.

Oherwydd y gwaith cynnal a chadw arfaethedig, ni dderbyniodd Llywodraeth Cymru ddata ar gyfer 30 Awst 2021 ac felly canslwyd cyhoeddiad 2 Medi 2021. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i gynnwys y data hwn mewn diweddariadau yn y dyfodol.

Mae ffigurau'n dangos data o holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru o 14 Mawrth 2020, ac eithrio Bae Abertawe a fethodd i ddarparu data yn yr un modd â sefydliadau eraill tan 20 Mai 2020. Ers 17 Awst 2020, mae pob sefydliad yn cyflwyno data ar ddydd Mawrth, gan ddarparu data ar gyfer y diwrnod blaenorol (dydd Llun). O 21 Mehefin 2021, symudwyd y casgliad hwn o bob wythnos i bob pythefnos, ond oherwydd y galw cynyddol am wybodaeth ar absenoldeb staff y GIG, mae'r casgliad hwn wedi dychwelyd i fod yn wythnosol o 3 Ionawr 2022.

Roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data wythnosol rhwng 22 Mehefin 2020 a 7 Mehefin 2021. Cyn hynny, roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data dyddiol, ond yn methu â chyflwyno data ar gyfer dydd Sadwrn a dydd Sul, felly roedd y cyfartaleddau wythnosol yn seiliedig ar ddata ar gyfer dydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Roedd Felindre yn cyflwyno data wythnosol rhwng 28 Gorffennaf 2020 a 17 Awst 2020.

Arweiniodd newidiadau i'r ffordd y cafodd data eu casglu ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o 8 Mehefin 2020 at welliannau yng nghywirdeb data. O ganlyniad, gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y staff yr adroddwyd eu bod yn absennol ac yn nifer y staff a oedd yn absennol oherwydd COVID-19.

O 27 Gorffennaf 2020, gwelwyd gostyngiad o fwy na 200 yn nifer y myfyrwyr (sy'n rhan o'r 'grwp staff eraill') ar draws byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf Morgannwg wedi i'w hastudiaethau neu eu contractau tymor byr ddod i ben.

Ar ôl i'r canllawiau ar warchod newid ar 16 Awst 2020, gwelodd sefydliadau ostyngiad yn nifer y staff oedd yn hunanynysu ar gyfer yr wythnos yn dechrau 11 Awst 2020.