Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am absenoldeb staff y GIG wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos y ganran wythnosol ar gyfartaledd o absenoldeb staff y GIG yn sgil salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19, hunanynysu neu reswm arall yn ôl grŵp staff a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol.

None
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlo]
-
Grwp staff 1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Salwch yn ymwneud â COVID-19[Lleihau]Hunanynysu
[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff[Lleihau]Pob grwp staffCliciwch yma i ddidoliPob grwp staff
Cliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethCliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraillCliciwch yma i ddidoliMeddygol a deintyddolCliciwch yma i ddidoliNyrsio a bydwreigiaethCliciwch yma i ddidoliGrwpiau staff eraill
14 - 20 Ebrill1.93.72.02.52.75.65.15.0
21 - 27 Ebrill1.83.52.02.42.55.25.04.8
28 Ebrill - 04 Mai1.53.02.02.22.35.44.84.7
05 - 11 Mai1.22.51.61.82.14.94.74.5
12 - 18 Mai1.12.61.71.92.24.44.64.3
19 - 25 Mai1.12.61.71.92.44.54.54.3
26 Mai - 01 Mehefin0.92.21.41.62.44.44.44.2
02 - 08 Mehefin0.81.91.21.32.24.34.34.1
09 - 15 Mehefin0.61.50.91.02.24.34.34.1
16 - 22 Mehefin0.61.20.80.92.14.14.03.9
23 - 29 Mehefin0.41.00.70.72.14.14.03.8
30 Mehefin - 06 Gorffennaf0.30.90.60.62.03.83.83.6
07 - 13 Gorffennaf0.30.70.50.62.03.73.73.6
14 - 20 Gorffennaf0.30.70.50.52.13.63.63.5
21 - 27 Gorffennaf0.20.60.50.52.03.53.53.4
28 Gorffennaf - 03 Awst0.20.50.40.41.83.63.63.4
04 - 10 Awst0.10.50.40.41.53.53.53.3
17 Awst0.10.40.30.31.42.72.72.6
24 Awst0.10.30.30.31.22.42.22.1
31 Awst0.10.40.30.31.12.31.92.0
07 Medi0.20.40.30.31.22.21.91.9
14 Medi0.30.50.40.41.32.62.02.1
21 Medi0.40.60.50.51.32.51.92.0
28 Medi0.30.60.50.51.12.31.81.9
05 Hydref0.40.60.50.51.12.21.81.8
12 Hydref0.40.60.50.51.02.41.91.9

Metadata

Teitl
Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn ôl bwrdd iechyd, grwp staff a dyddiad

Diweddariad diwethaf
15 Hydref 2020 15 Hydref 2020

Diweddariad nesaf
22 Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Sefydliadau’r GIG

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am absenoldeb staff y GIG wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos y ganran wythnosol ar gyfartaledd o absenoldeb staff y GIG yn sgil salwch sy'n gysylltiedig â COVID-19, hunanynysu neu reswm arall yn ôl grwp staff a dyddiad. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ers 10 Awst, datganiad wythnosol gan pob sefydliad ar ddydd Llun. Cyn y dyddiad hwn, cafodd datganiadau dyddiol eu darparu a chafodd cyfartaleddau wythnosol o ddata dyddiol eu cofnodi, gyda rhai eithriadau a fanylir yn yr adran ansawdd ystadegau. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata ACCESS.

Amlder cyhoeddi
Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw
Mawrth 14 ymlaen, wythnosol a dyddiol

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff canrannau eu talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gellid diwygio data hanesyddol os yw sefydliadau yn nodi problem, ond nid ydynt yn debygol o gael eu diwygio'n aml.

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n dangos data o holl sefydliadau'r GIG yng Nghymru o 14 Mawrth, ac eithrio Bae Abertawe a fethodd i ddarparu data yn yr un modd â sefydliadau eraill tan 20 Mai. Ers 10 Awst, mae'r holl sefydliadau'n cyflwyno data unwaith yr wythnos ar ddydd Llun, gan roi cipolwg o'r wythnos flaenorol. Mae Caerdydd a'r Fro wedi cyflwyno data wythnosol ers 22 Mehefin. Cyn hynny, roedd Caerdydd a'r Fro yn cyflwyno data dyddiol, ond yn methu â chyflwyno data ar gyfer dydd Sadwrn a dydd Sul, felly roedd y cyfartaleddau wythnosol yn seiliedig ar ddata ar gyfer dydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Mae Felindre wedi bod yn cyflwyno data wythnosol ers 28 Gorffennaf, gyda sefydliadau eraill yn cyflwyno data yn ddyddiol. Arweiniodd newidiadau i'r ffordd y cafodd data eu casglu ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o 8 Mehefin at welliannau yng nghywirdeb data. O ganlyniad, gwelwyd gostyngiad yng nghyfanswm y staff yr adroddwyd eu bod yn absennol ac yn nifer y staff a oedd yn absennol oherwydd COVID-19. Cafodd y data ar gyfer ysbyty Felindre ar 30 Mehefin eu hailadrodd o'r wythnos 16 Mehefin. O 27 Gorffennaf, gwelwyd gostyngiad o fwy na 200 yn nifer y myfyrwyr (sy'n rhan o'r 'grwp staff eraill') ar draws byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf Bro Morgannwg wedi i'w hastudiaethau neu eu contractau tymor byr ddod i ben. Ar ôl i'r canllawiau ar warchod newid ar 16 Awst, gwelodd sefydliadau ostyngiad yn nifer y staff oedd yn hunanynysu er gyfer yr wythnos yn dechrau 11 Awst.

Allweddeiriau
GIG, COVID-19, Coronafeirws, Absenoldeb staff