Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru yng Nghymru. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol. Mae gwasanaeth 111 wedi cael ei gyflwyno i bob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19, ond mae galwadau'n dal i gael eu gwneud i Galw Iechyd Cymru.

None
Cod ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
14/08/20201,930
15/08/20203,848
16/08/20203,535
17/08/20202,028
18/08/20201,810
19/08/20201,694
20/08/20201,652
21/08/20201,863
22/08/20203,387
23/08/20202,962
24/08/20202,040
25/08/20201,741
26/08/20201,711
27/08/20201,686
28/08/20201,829
29/08/20203,304
30/08/20203,426
31/08/20203,832
01/09/20202,541
02/09/20202,366
03/09/20202,233
04/09/20202,219
05/09/20203,513
06/09/20203,418
07/09/20202,991
08/09/20202,415
09/09/20202,370
10/09/20202,440
11/09/20202,405
12/09/20203,665
13/09/20203,734
14/09/20203,134

Metadata

Teitl
Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf
10 Medi 2020 10 Medi 2020

Diweddariad nesaf
17 Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru yng Nghymru. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol. Mae gwasanaeth 111 wedi cael ei gyflwyno i bob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19, ond mae galwadau'n dal i gael eu gwneud i Galw Iechyd Cymru.

Mae llinell 111 wedi'i rhoi ar waith ym mhob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru oherwydd COVID-19

Wrth ffonio 111 neu Galw Iechyd Cymru clywir neges awtomatig sy’n cynnig dewisiadau eraill yn lle galwad 111/Galw Iechyd Cymru, megis y fferyllfa leol. Os yw'r galwr yn dal i fod ar y llinell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddewis yr opsiwn hwn ac fe hoffai siarad â rhywun.


Casgliad data a dull cyfrifo
Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi
Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw
Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’n bosibl y bydd data hanesyddol wedi'u diwygio ac na fyddant, felly, yn union yr un fath â'r hyn a gyhoeddwyd o’r blaen.

Allweddeiriau
COVID-19, Coronafeirws, 111, Galw Iechyd Cymru

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n cynnwys galwadau i 111 a Galw Iechyd Cymru sy'n cael eu hateb, neu eu gadael ar ôl 60 eiliad heb gael eu hateb. Caiff y galwadau sy'n cael eu gadael ar ôl 60 eiliad eu cynnwys, oherwydd mae'n debygol bod y person sy'n galw wedi gwrando ar y neges awtomatig ac wedi dewis dilyn opsiwn arall ee ffonio fferyllfa leol. Felly, mae'n rhoi darlun mwy cynhwysfawr o'r galw sydd ar 111/Galw Iechyd Cymru. Os yw'r person sy'n galw yn dal ar y linell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddilyn yr opsiwn hwn, ac mae'n dymuno siarad ag un o weithwyr 111 neu Galw Iechyd Cymru.