Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach.

None
Cod ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
07/05/20211,697
08/05/20213,015
09/05/20212,885
10/05/20212,201
11/05/20211,922
12/05/20211,805
13/05/20211,763
14/05/20211,672
15/05/20213,071
16/05/20212,813
17/05/20212,019
18/05/20211,801
19/05/20211,714
20/05/20211,673
21/05/20211,697
22/05/20213,068
23/05/20212,599
24/05/20212,082
25/05/20211,758
26/05/20211,705
27/05/20211,583
28/05/20211,766
29/05/20213,329
30/05/20213,065
31/05/20213,117
01/06/20211,997
02/06/20211,936
03/06/20211,874
04/06/20211,828
05/06/20213,054
06/06/20212,867
07/06/20212,262

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru yng Nghymru. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol. Mae gwasanaeth 111 wedi cael ei gyflwyno i bob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19, ond mae galwadau'n dal i gael eu gwneud i Galw Iechyd Cymru.

Mae llinell 111 wedi'i rhoi ar waith ym mhob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru oherwydd COVID-19

Wrth ffonio 111 neu Galw Iechyd Cymru clywir neges awtomatig sy’n cynnig dewisiadau eraill yn lle galwad 111/Galw Iechyd Cymru, megis y fferyllfa leol. Os yw'r galwr yn dal i fod ar y llinell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddewis yr opsiwn hwn ac fe hoffai siarad â rhywun.


Casgliad data a dull cyfrifo

O 17 Mehefin 2021, ni fyddwn yn diweddaru’r data yma mwyach.

Mae galwadau i 111 a Galw Iechyd Cymru'n cael eu cyhoeddi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ei Ddangosfwrdd gwyliadwriaeth gyflym COVID-19. Mae gwybodaeth ar gael am bob galwad a chyfran y galwadau sydd ar gyfer symptomau COVID-19. Mae'r wybodaeth ar gael ar lefel byrddau iechyd lleol.

Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

O fis 1 Chwefror 2020 I 7 Mehefin 2021

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’n bosibl y bydd data hanesyddol wedi'u diwygio ac na fyddant, felly, yn union yr un fath â'r hyn a gyhoeddwyd o’r blaen.

Teitl

Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Wedi ei archifo – Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n cynnwys galwadau i 111 a Galw Iechyd Cymru sy'n cael eu hateb, neu eu gadael ar ôl 60 eiliad heb gael eu hateb. Caiff y galwadau sy'n cael eu gadael ar ôl 60 eiliad eu cynnwys, oherwydd mae'n debygol bod y person sy'n galw wedi gwrando ar y neges awtomatig ac wedi dewis dilyn opsiwn arall ee ffonio fferyllfa leol. Felly, mae'r data'n rhoi darlun mwy cynhwysfawr o'r galw sydd ar 111/Galw Iechyd Cymru. Os yw'r person sy'n galw yn dal ar y linell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddilyn yr opsiwn hwn, ac mae'n dymuno siarad ag un o weithwyr 111 neu Galw Iechyd Cymru.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, 111, Galw Iechyd Cymru