Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru yng Nghymru. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol. Mae gwasanaeth 111 wedi cael ei gyflwyno i bob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19, ond mae galwadau'n dal i gael eu gwneud i Galw Iechyd Cymru.

None
Cod ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Measure1
Galwadau[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm galwadau
12/03/20211,663
13/03/20212,800
14/03/20212,311
15/03/20212,083
16/03/20211,683
17/03/20211,781
18/03/20211,810
19/03/20211,748
20/03/20212,949
21/03/20212,394
22/03/20211,915
23/03/20211,742
24/03/20211,658
25/03/20211,804
26/03/20211,649
27/03/20212,928
28/03/20212,626
29/03/20211,904
30/03/20211,510
31/03/20211,629
01/04/20211,715
02/04/20214,105
03/04/20213,864
04/04/20212,869
05/04/20213,443
06/04/20212,086
07/04/20211,953
08/04/20211,965
09/04/20211,889
10/04/20213,305
11/04/20212,765
12/04/20211,922

Metadata

Teitl

Galwadau a wnaed i 111 a Galw Iechyd Cymru, yn ôl dyddiad

Diweddariad diwethaf

15 Ebrill 2021 15 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

22 Ebrill 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae gwybodaeth ddyddiol am alwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru wedi cael eu cyhoeddi'n benodol er mwyn sicrhau tryloywder a meithrin dealltwriaeth o weithgarwch a chapasiti'r GIG. Mae ffigurau'n dangos nifer y galwadau a wneir i 111 a Galw Iechyd Cymru yng Nghymru. Daw'r data o wybodaeth reoli ac maent yn destun newid. Ni fuont yn destun i’r un prosesau dilysu a gynhaliwyd ar gyfer datganiadau ystadegau swyddogol. Dylai'r ystadegau swyddogol barhau i gael eu hystyried yn ffynhonnell ddata awdurdodol. Mae gwasanaeth 111 wedi cael ei gyflwyno i bob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru mewn ymateb i bandemig COVID-19, ond mae galwadau'n dal i gael eu gwneud i Galw Iechyd Cymru.

Mae llinell 111 wedi'i rhoi ar waith ym mhob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru oherwydd COVID-19

Wrth ffonio 111 neu Galw Iechyd Cymru clywir neges awtomatig sy’n cynnig dewisiadau eraill yn lle galwad 111/Galw Iechyd Cymru, megis y fferyllfa leol. Os yw'r galwr yn dal i fod ar y llinell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddewis yr opsiwn hwn ac fe hoffai siarad â rhywun.


Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad wythnosol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil EXCEL a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’n bosibl y bydd data hanesyddol wedi'u diwygio ac na fyddant, felly, yn union yr un fath â'r hyn a gyhoeddwyd o’r blaen.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, 111, Galw Iechyd Cymru

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n cynnwys galwadau i 111 a Galw Iechyd Cymru sy'n cael eu hateb, neu eu gadael ar ôl 60 eiliad heb gael eu hateb. Caiff y galwadau sy'n cael eu gadael ar ôl 60 eiliad eu cynnwys, oherwydd mae'n debygol bod y person sy'n galw wedi gwrando ar y neges awtomatig ac wedi dewis dilyn opsiwn arall ee ffonio fferyllfa leol. Felly, mae'r data'n rhoi darlun mwy cynhwysfawr o'r galw sydd ar 111/Galw Iechyd Cymru. Os yw'r person sy'n galw yn dal ar y linell ar ôl 60 eiliad, nid yw am ddilyn yr opsiwn hwn, ac mae'n dymuno siarad ag un o weithwyr 111 neu Galw Iechyd Cymru.