Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff meddygol a deintyddol yn ôl gradd a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Arbenigedd 1[Hidlo]
-
Arbenigedd 2[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Gradd[Hidlo]
-
-
Gradd 1
Cliciwch yma i ddidoli2009Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2018-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2019-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2019-MEHAr 30 MehefinCliciwch yma i ddidoli2019-MEDAr 30 MediCliciwch yma i ddidoli2019-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2020-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2020-MEH1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-MED1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2021-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2021-MEHAr 30 Mehefin
[Lleihau]Pob gradd1) Ar 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Yn cynnwys Practis Cyffredinol (Doctoriaid dan Hyfforddiant yn unig) o 2015.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pob gradd1) Ar 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Yn cynnwys Practis Cyffredinol (Doctoriaid dan Hyfforddiant yn unig) o 2015.Meddyg YmgynghorolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Meddyg ArbenigeddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Meddyg Graddfa StaffGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Arbenigwr CyswlltGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cofrestrydd ArbenigolYn cynnwys Practis Cyffredinol (Doctoriaid dan Hyfforddiant yn unig) o 2015. Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru bellach wedi dod yn gyflogwr arweiniol ar gyfer Deintyddion Sylfaen (hyfforddeion). Wrth i\'r trefniant cyflogwr arweiniol unigol gael ei gyflwyno ar gyfer graddau ac arbenigeddau eraill, yn debyg i\'r drefn ar gyfer hyfforddeion meddygon teulu, bydd mwy o hyfforddeion (meddygol a deintyddol) yn dod o dan Felindre.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Uwch-swyddog PreswylGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swyddog Preswyl Sylfaen 2GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swyddog Preswyl Sylfaen 1GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swyddog PreswylGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Uwch-swyddog DeintyddolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swyddog DeintyddolMae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru bellach wedi dod yn gyflogwr arweiniol ar gyfer Deintyddion Sylfaen (hyfforddeion). Wrth i\'r trefniant cyflogwr arweiniol unigol gael ei gyflwyno ar gyfer graddau ac arbenigeddau eraill, yn debyg i\'r drefn ar gyfer hyfforddeion meddygon teulu, bydd mwy o hyfforddeion (meddygol a deintyddol) yn dod o dan Felindre.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyfarwyddwr ClinigolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynorthwyydd ClinigolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Ymarferydd YsbytyGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Meddygol arallYn cynnwys myfyrwyr meddygol yn helpu yn ystod pandemig COVID-19.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Staff meddygol a deintyddol y GIG, yn ôl gradd ac arbenigedd

Diweddariad diwethaf

17 Tachwedd 2021 17 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

16 Chwefror 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2

Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.

O 2015 ymlaen, daeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (‘NWSSP’) yn y prif gyflogwr ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (Meddygon sy’n Hyfforddi yn unig). Yn flaenorol, cyflogwyd gan y feddygfa pan oeddynt yn cylchdroi i mewn i’r feddygfa ac oeddynt felly yn gadael cyflogres GIG Cymru. Ond nawr mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau’n cadw cyflogaeth barhaus ohonynt a dangosir yn y ffigurau yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy'n cynnal y Bartneriaeth Cydwasanaethau. Yn ogystal â hwn, cofnodir hyfforddeion Meddyg Teulu sydd yn cylchdroi’n ysbytai o dan arbenigedd eu rôl bresennol yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre o 2015 ymlaen. O'r blaen roedd yr hyfforddeion hyn yn cael eu cofnodi yn erbyn y bwrdd iechyd lleol a gynhaliodd. O ganlyniad mae’r nifer a gofnodwyd yn erbyn y byrddau iechyd lleol yn yr arbenigeddau perthnasol wedi gostwng.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol tan ddiwedd Medi 2018; chwarterol o ddiwedd Rhagfyr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi'u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid oes unrhyw ddiwygiadau ar y gweill.

Ansawdd ystadegol

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Allweddeiriau

Staff; GIG