Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff meddygol a deintyddol yn ôl gradd a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Arbenigedd 1[Hidlo]
-
Arbenigedd 2[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Gradd[Hidlo]
-
-
Gradd 1
Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2018-RHACliciwch yma i ddidoli2019-MAWCliciwch yma i ddidoli2019-MEHCliciwch yma i ddidoli2019-MEDCliciwch yma i ddidoli2019-RHA
[Lleihau]Pob gradd5,637.46,539.56,568.66,507.76,439.26,692.66,741.2
Pob graddMeddyg Ymgynghorol2,035.62,546.92,566.12,561.52,562.62,598.02,612.2
Meddyg Arbenigedd275.4564.2570.9568.1541.9568.2588.8
Meddyg Graddfa Staff101.33.13.13.13.13.13.1
Arbenigwr Cyswllt377.2225.1219.3216.3212.5207.7207.8
Cofrestrydd Arbenigol1,778.22,194.82,169.92,121.52,081.92,272.02,293.4
Uwch-swyddog Preswyl277.2180.4188.7186.9192.2185.9181.2
Swyddog Preswyl Sylfaen 2251.0336.3337.3339.0337.4350.3343.6
Swyddog Preswyl Sylfaen 1313.5339.0336.4336.4339.6346.5343.5
Swyddog Preswyl27.6......
Uwch-swyddog Deintyddol22.225.123.725.825.624.624.2
Swyddog Deintyddol64.661.268.666.764.560.364.6
Cyfarwyddwr Clinigol14.323.323.423.923.124.525.2
Cynorthwyydd Clinigol22.95.35.35.15.05.15.1
Ymarferydd Ysbyty4.61.31.31.30.30.30.3
Meddygol arall71.933.554.852.149.446.148.3

Metadata

Teitl
Staff meddygol a deintyddol y GIG, yn ôl gradd ac arbenigedd

Diweddariad diwethaf
13 Mai 2020 13 Mai 2020

Diweddariad nesaf
Awst 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2
Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.

O 2015 ymlaen, daeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (‘NWSSP’) yn y prif gyflogwr ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (Meddygon sy’n Hyfforddi yn unig). Yn flaenorol, cyflogwyd gan y feddygfa pan oeddynt yn cylchdroi i mewn i’r feddygfa ac oeddynt felly yn gadael cyflogres GIG Cymru. Ond nawr mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau’n cadw cyflogaeth barhaus ohonynt a dangosir yn y ffigurau yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy'n cynnal y Bartneriaeth Cydwasanaethau. Yn ogystal â hwn, cofnodir hyfforddeion Meddyg Teulu sydd yn cylchdroi’n ysbytai o dan arbenigedd eu rôl bresennol yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre o 2015 ymlaen. O'r blaen roedd yr hyfforddeion hyn yn cael eu cofnodi yn erbyn y bwrdd iechyd lleol a gynhaliodd. O ganlyniad mae’r nifer a gofnodwyd yn erbyn y byrddau iechyd lleol yn yr arbenigeddau perthnasol wedi gostwng.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddol tan ddiwedd Medi 2018; chwarterol o ddiwedd Rhagfyr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi'u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Nid oes unrhyw ddiwygiadau ar y gweill.

Ansawdd ystadegol
Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Allweddeiriau
Staff; GIG