Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Staff meddygol a deintyddol

Meddygon a deintyddion sy'n gweithio mewn ysbytai ac yn y gymuned (ac eithrio Ymarferwyr Meddygol Cyffredinol a Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol).