Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff meddygol a deintyddol yn ôl arbenigedd a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Gradd[Hidlwyd]
-
Gradd 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlo]
[Lleihau]Arbenigedd[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Arbenigedd 1
-
-
Arbenigedd 2
Cliciwch yma i ddidoli2009Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2010Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2011Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2012Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2013Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2014Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2015Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2016Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2017Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2018Ar 30 MediCliciwch yma i ddidoli2018-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2019-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2019-MEHAr 30 MehefinCliciwch yma i ddidoli2019-MEDAr 30 MediCliciwch yma i ddidoli2019-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2020-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2020-MEH1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-MED1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2021-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2021-MEHAr 30 MehefinCliciwch yma i ddidoli2021-MEDAr 30 MediCliciwch yma i ddidoli2021-RHAAr 31 Rhagfyr
[Lleihau]Pob arbenigeddO 2015 ymlaen, daeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (‘NWSSP’) yn y prif gyflogwr ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (Meddygon sy’n Hyfforddi yn unig). Yn flaenorol, cyflogwyd  gan y feddygfa pan oeddynt yn cylchdroi i mewn i’r feddygfa ac oeddynt felly yn gadael  cyflogres GIG Cymru. Ond nawr mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau’n cadw cyflogaeth barhaus ohonynt a dangosir yn y ffigurau yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy\'n cynnal  y Bartneriaeth Cydwasanaethau. Yn ogystal â hwn, cofnodir hyfforddeion Meddyg Teulu sydd yn cylchdroi’n ysbytai o dan arbenigedd eu rôl bresennol yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre o 2015 ymlaen. O\'r blaen roedd yr hyfforddeion hyn yn cael eu cofnodi yn erbyn y bwrdd iechyd lleol a gynhaliodd. O ganlyniad mae’r nifer a gofnodwyd yn erbyn y byrddau iechyd lleol yn yr arbenigeddau perthnasol wedi gostwng.5,637.45,731.55,851.25,917.56,082.76,027.76,136.36,249.46,383.26,539.56,568.66,507.76,439.26,692.66,741.26,801.77,016.07,210.97,244.87,294.17,278.17,505.17,576.9
Pob arbenigeddO 2015 ymlaen, daeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (‘NWSSP’) yn y prif gyflogwr ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (Meddygon sy’n Hyfforddi yn unig). Yn flaenorol, cyflogwyd  gan y feddygfa pan oeddynt yn cylchdroi i mewn i’r feddygfa ac oeddynt felly yn gadael  cyflogres GIG Cymru. Ond nawr mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau’n cadw cyflogaeth barhaus ohonynt a dangosir yn y ffigurau yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy\'n cynnal  y Bartneriaeth Cydwasanaethau. Yn ogystal â hwn, cofnodir hyfforddeion Meddyg Teulu sydd yn cylchdroi’n ysbytai o dan arbenigedd eu rôl bresennol yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre o 2015 ymlaen. O\'r blaen roedd yr hyfforddeion hyn yn cael eu cofnodi yn erbyn y bwrdd iechyd lleol a gynhaliodd. O ganlyniad mae’r nifer a gofnodwyd yn erbyn y byrddau iechyd lleol yn yr arbenigeddau perthnasol wedi gostwng.[Ehangu]Pob arbenigedd ysbytyAr 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19.5,453.35,537.55,651.05,705.05,880.85,818.75,929.86,040.36,180.36,361.56,375.96,323.26,255.16,516.16,560.96,618.76,831.16,967.37,002.37,048.67,036.97,261.57,337.0
[Ehangu]Pob arbenigedd iechyd cymunedol/iechyd y cyhoeddCyn 2018, nid oedd Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol (cod meddiannaeth 971) yn cael eu cynnwys yn y data hwn gan eu bod yn gontractwyr annibynnol. Fodd bynnag, yn ystod 2017, cafodd y cod meddiannaeth 970 (Gwasanaeth Iechyd Cymunedol Deintyddol) ei ddileu o lawlyfr codau meddiannaeth y GIG a chafodd staff eu hailgodio i\'r dewis amgen mwyaf priodol. Mewn llawer o achosion, cawsant eu hailgodio i 971 (Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol) ac felly ni chynhwyswyd hwy yn y tabl hwn yn 2017. Gwnaeth BILlau eraill yr un peth yn 2018 gan arwain at ostyngiad pellach yn nifer y deintyddion cymunedol / iechyd cyhoeddus. Fodd bynnag, gan eu bod i bob pwrpas yn gwneud yr un gwaith ag o\'r blaen, rydym wedi\'u hychwanegu\'n ôl at y data o 2009. Mae\'r tablau perthnasol wedi\'u diwygio\'n unol â hyn. Mae cod meddiannaeth 920 (gwasanaethau iechyd cymunedol meddygol) hefyd wedi cau yn ddiweddar. Fel y 970au, byddant yn cael eu hailgodio mewn mannau eraill.184.1194.0200.2212.5201.8209.1206.5209.1202.9178.0192.7184.5184.1176.5180.3183.0184.9243.6242.6245.5241.2243.7239.9

Metadata

Teitl

Staff meddygol a deintyddol y GIG, yn ôl gradd ac arbenigedd

Diweddariad diwethaf

18 Mai 2022 18 Mai 2022

Diweddariad nesaf

17 Awst 2022


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2

Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.

O 2015 ymlaen, daeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (‘NWSSP’) yn y prif gyflogwr ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (Meddygon sy’n Hyfforddi yn unig). Yn flaenorol, cyflogwyd gan y feddygfa pan oeddynt yn cylchdroi i mewn i’r feddygfa ac oeddynt felly yn gadael cyflogres GIG Cymru. Ond nawr mae’r Bartneriaeth Cydwasanaethau’n cadw cyflogaeth barhaus ohonynt a dangosir yn y ffigurau yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy'n cynnal y Bartneriaeth Cydwasanaethau. Yn ogystal â hwn, cofnodir hyfforddeion Meddyg Teulu sydd yn cylchdroi’n ysbytai o dan arbenigedd eu rôl bresennol yn erbyn Ymddiriedolaeth GIG Felindre o 2015 ymlaen. O'r blaen roedd yr hyfforddeion hyn yn cael eu cofnodi yn erbyn y bwrdd iechyd lleol a gynhaliodd. O ganlyniad mae’r nifer a gofnodwyd yn erbyn y byrddau iechyd lleol yn yr arbenigeddau perthnasol wedi gostwng.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol tan ddiwedd Medi 2018; chwarterol o ddiwedd Rhagfyr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi'u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid oes unrhyw ddiwygiadau ar y gweill.

Allweddeiriau

Staff; GIG

Ansawdd ystadegol

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.