Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a pherthynas â’r dioddefwr honedig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Y sawl a'i cyflawnodd[Hidlo]
-
[Lleihau]Y sawl a'i cyflawnodd 1
-
Y sawl a'i cyflawnodd 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cyfanswm - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm - cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm - gwryw[Lleihau]Cyfanswm - benyw[Lleihau]Cyfanswm - anhysbys
[Lleihau]Staff y GIG - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliStaff y GIG - cyfanswm[Lleihau]Staff y sector annibynnol - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliStaff y sector annibynnol - cyfanswm[Lleihau]Staff gofal cymdeithasol - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliStaff gofal cymdeithasol - cyfanswm[Lleihau]Taliad uniongyrchol neu weithiwr ILF - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliTaliad uniongyrchol neu weithiwr ILF - cyfanswm[Lleihau]Gwirfoddolwr / gweithiwr di-dâl - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwr / gweithiwr di-dâl - cyfanswm[Lleihau]Defnyddiwr arall y gwasanaeth - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr arall y gwasanaeth - cyfanswm[Lleihau]Perthynas - priod - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliPerthynas - priod - cyfanswm[Lleihau]Perthynas - mab / merch / yng nghyfraith - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliPerthynas - mab / merch / yng nghyfraith - cyfanswm[Lleihau]Perthynas - rhiant - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliPerthynas - rhiant - cyfanswm[Lleihau]Perthynas - arall (nodwch) - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliPerthynas - arall (nodwch) - cyfanswm[Lleihau]Cyfaill neu rywun mae'n ei adnabod - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfaill neu rywun mae'n ei adnabod - cyfanswm[Lleihau]Cymydog - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliCymydog - cyfanswm[Lleihau]Person anhysbys - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliPerson anhysbys - cyfanswm[Lleihau]Arall - cyfanswmCliciwch yma i ddidoliArall - cyfanswm[Lleihau]Cyfanswm - gwryw[Lleihau]Cyfanswm - benyw[Lleihau]Cyfanswm - anhysbys
Cliciwch yma i ddidoliStaff y GIG - gwrywCliciwch yma i ddidoliStaff y GIG - benywCliciwch yma i ddidoliStaff y GIG - anhysbysCliciwch yma i ddidoliStaff y sector annibynnol - gwrywCliciwch yma i ddidoliStaff y sector annibynnol - benywCliciwch yma i ddidoliStaff y sector annibynnol - anhysbysCliciwch yma i ddidoliStaff gofal cymdeithasol - gwrywCliciwch yma i ddidoliStaff gofal cymdeithasol - benywCliciwch yma i ddidoliStaff gofal cymdeithasol - anhysbysCliciwch yma i ddidoliTaliad uniongyrchol neu weithiwr ILF - gwrywCliciwch yma i ddidoliTaliad uniongyrchol neu weithiwr ILF - benywCliciwch yma i ddidoliTaliad uniongyrchol neu weithiwr ILF - anhysbysCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwr / gweithiwr di-dâl - gwrywCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwr / gweithiwr di-dâl - benywCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwr / gweithiwr di-dâl - anhysbysCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr arall y gwasanaeth - gwrywCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr arall y gwasanaeth - benywCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr arall y gwasanaeth - anhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas - priod - gwrywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - priod - benywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - priod - anhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas - mab / merch / yng nghyfraith - gwrywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - mab / merch / yng nghyfraith - benywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - mab / merch / yng nghyfraith - anhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas - rhiant - gwrywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - rhiant - benywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - rhiant - anhysbysCliciwch yma i ddidoliPerthynas - arall (nodwch) - gwrywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - arall (nodwch) - benywCliciwch yma i ddidoliPerthynas - arall (nodwch) - anhysbysCliciwch yma i ddidoliCyfaill neu rywun mae'n ei adnabod - gwrywCliciwch yma i ddidoliCyfaill neu rywun mae'n ei adnabod - benywCliciwch yma i ddidoliCyfaill neu rywun mae'n ei adnabod - anhysbysCliciwch yma i ddidoliCymydog - gwrywCliciwch yma i ddidoliCymydog - benywCliciwch yma i ddidoliCymydog - anhysbysCliciwch yma i ddidoliPerson anhysbys - gwrywCliciwch yma i ddidoliPerson anhysbys - benywCliciwch yma i ddidoliPerson anhysbys - anhysbysCliciwch yma i ddidoliEraill - gwrywCliciwch yma i ddidoliEraill - benywCliciwch yma i ddidoliEraill - anhysbysCliciwch yma i ddidoliCyfanswm - gwrywCliciwch yma i ddidoliCyfanswm - benywCliciwch yma i ddidoliCyfanswm - anhysbys
[Lleihau]Cymru2804651959401,1052,5801,8555,540125345135605*30*45***25870415351,32063524525905705520301,250140160*315310210*540360250606759565*1801006570587018515010544013,6604,9355,5053,215
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6055701853006504651,4205011525185********325125*45019565*255215165*3853540*808550*14012575*21025**4540*651057030301353,6101,5201,415665
Gogledd CymruYnys Môn*****253070************60**6525**3535**65*******15***35************37519513050
Gwynedd****5095*175*35*50*********60*10525**40*55*85*******20***45*******35***25630240320*
Conwy**3055115270230615*35*65********55**655030*805550*110****30**4535**60*******2525**451,205435470300
Sir Ddinbych***35456030130************35**45********************************2701309045
Sir y Flint****3513075235***30***********5535**4030**45***20********************49518022590
Wrecsam***25507565185************90**12040**4545**65****20**40***50*******3015**35640340175125
[Lleihau]Dyfed-Powys8585552202404253501,025*55*85********8560*1507535*1159060*155***35*25*553540*85******14515515**402,160720835595
Dyfed-PowysPowys****2585225330************40**9030**4035**60******************140150***25785185190405
Ceredigion***35***50***30********************************************2251008540
Sir Benfro***454080*165*******************30****************************370130155*
Sir Gaerfyrddin5560*130170245*470***35********30**40****20**35************************78531040075
[Lleihau]De Cymru120295554703709307102,0055011080240***25****22090*31516560*235205160*3704040*858045*13010065*17025**4020252152604055301304,4951,4401,9101,145
De CymruAbertawe****100245245595**2070********8545*1405020*708565*150***25****4520*65******50702040*801,350460520365
Castell-nedd Port Talbot****25175125320***20****************20**40************************500105240155
Pen-y-bont ar Ogwr75240*32540125105270*25*50********35**4030**353525*55********30**40******2035****900275460160
Bro Morgannwg*****40*80************************************************2755095*
Caerdydd***3065100100260************25**45*******30***********25************475175165130
Rhondda Cynon Taf***7585185*285*30*45********40**4050**603525*60****20**30***20******3540****69028533075
Merthyr Tudful****50*95200************************************************3058590130
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru*3020701905753401,100*65*95********245145*39521085*305190140*3455560*12012580*21510075*2053525*75**2853356040*1353,4051,2601,340800
De-ddwyrain CymruCaerffili***256026555375*30*30********3040*6065**806030*90*15*255530*8030**50*******3525**3090035045590
Blaenau Gwent*****100*115*******************************15****************33075180*
Torfaen******90155****************65**9040**65*******35***40******5050****500185140175
Sir Fynwy****70110*225*15*30********16070*235***4530**65*******30***40*******60****805370345*
Casnewydd*****55160235************25**455015*705535*1053020*55***55*30*75******105125****870270225370

Metadata

Teitl
Nifer y rhai yr honnwyd iddynt gyflawni camdriniaeth, yn ôl rhyw a pherthynas â'r dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn