Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed: Cyn Ebrill 2016

Yn dilyn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), mae coladu data ar gyfer Amddiffyn oedolion agored i niwed (PVA2) wedi ei ddisodli gan ddata a goladir yng nghyfres newydd o gyhoeddiadau Diogelu Oedolion.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol, rhyw'r dioddefwr honedig ac oedran (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl prif gategori perygl, rhyw ac oedran y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl ffynhonnell yr atgyfeiriad cyntaf a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a statws yr achos (cyn 2015-16
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer oedd yn bresennol yn y cyfarfod strategaeth cyntaf yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y cam-drin honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a math o ymchwiliad (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl statws yr honiad ac awdurdod lleol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a rhyw (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a pherthynas â’r dioddefwr honedig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i ddioddefwyr honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i gyflawnwr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i’r darparwr gwasanaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau i’r pwrcaswr gwasanaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr atgyfeiriadau neu bryderon a dderbyniwyd yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y cyfarfodydd strategaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynychwyr y gynhadledd achos yn ôl awdurdod a mesur (cyn 2015-16)

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau ymchwilio
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyfraddau atgyfeirio