Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a statws yr achos (cyn 2015-16
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Statws yr achos[Hidlo]
-
Statws yr achos 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliAr agor / ar waithCliciwch yma i ddidoliAgored, adolygiad yn unigCliciwch yma i ddidoliAr gauCliciwch yma i ddidoliDdim yn hysbys o’r blaenCliciwch yma i ddidoliSir arall
[Lleihau]Cymru6,0752,5251,81564576511,840
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,7205854502351453,145
Gogledd CymruYnys Môn165115***335
Gwynedd31511080**535
Conwy63095135125*,..980
Sir Ddinbych13020**70255
Sir y Flint175130140**490
Wrecsam315110554025550
[Lleihau]Dyfed-Powys785420240651201,630
Dyfed-PowysPowys375190853040725
Ceredigion904025**170
Sir Benfro12011060**305
Sir Gaerfyrddin1958065*60425
[Lleihau]De Cymru2,0607905952152353,900
De CymruAbertawe65533012040601,210
Castell-nedd Port Talbot255105***480
Pen-y-bont ar Ogwr345702556055785
Bro Morgannwg115****170
Caerdydd28055404535460
Rhondda Cynon Taf27590553035495
Merthyr Tudful14011030**305
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,5107355251302603,165
De-ddwyrain CymruCaerffili4902801253555980
Blaenau Gwent215753020*355
Torfaen3456045**460
Sir Fynwy210856565185605
Casnewydd255245260**765

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl statws yr achos, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan yr holl awdurdodau lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn