Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd y dioddefwr honedig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliCymysg grwp ethnicCliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliDu, Affricanaidd, Caribiaidd neu Prydeinig DuCliciwch yma i ddidoliGrwp ethnic arallCliciwch yma i ddidoliDdim yn gwybod tarddiad EthnigCliciwch yma i ddidoliGwrthod rhoi gwybodaeth
[Lleihau]Cymru11,210308540301,24011012,765
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru3,090****225*3,355
Gogledd CymruYnys Môn330******340
Gwynedd575******575
Conwy900****95*1,005
Sir Ddinbych250******260
Sir y Flint385****90*485
Wrecsam640****35*685
[Lleihau]Dyfed-Powys1,795****220*2,050
Dyfed-PowysPowys700****220*935
Ceredigion175******180
Sir Benfro315******325
Sir Gaerfyrddin605******605
[Lleihau]De Cymru3,165*30**740804,045
De CymruAbertawe1,060****105501,240
Castell-nedd Port Talbot345****65*415
Pen-y-bont ar Ogwr280****510*795
Bro Morgannwg255******275
Caerdydd395******450
Rhondda Cynon Taf555******580
Merthyr Tudful275******295
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru3,160*45**65*3,320
De-ddwyrain CymruCaerffili810****40*865
Blaenau Gwent310******310
Torfaen470******490
Sir Fynwy750******785
Casnewydd820*25****870

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl ethnigrwydd y dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan yr holl awdurdodau lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn