Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y cam-drin honedig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad y gamdriniaeth[Hidlo]
-
Lleoliad y gamdriniaeth 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliEi gartref ei hun yn y gymunedCliciwch yma i ddidoliCartref perthnasauCliciwch yma i ddidoliLlety lloches (warden)Cliciwch yma i ddidoliTenantiaeth â chymorthCliciwch yma i ddidoliCartref gofal - preswylCliciwch yma i ddidoliCartref gofal - nyrsioCliciwch yma i ddidoliCartref gofal - seibiant preswylCliciwch yma i ddidoliYsbyty (GIG)Cliciwch yma i ddidoliYsbyty (annibynnol)Cliciwch yma i ddidoliHafan grwp ymddiriedolaeth GIGCliciwch yma i ddidoliHosbisCliciwch yma i ddidoliCartref y tramgwyddwr honedigCliciwch yma i ddidoliGofal dyddCliciwch yma i ddidoliSefydliad addysgolCliciwch yma i ddidoliMan cyhoeddusCliciwch yma i ddidoliCynllun Lleoli OedolionCliciwch yma i ddidoliEraill
[Lleihau]Cymru4,7951901206802,2152,290155910420**185170402953535512,875
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,18055201807955604022590**8035*85*503,430
Gogledd CymruYnys Môn150***7035*15***45*****385
Gwynedd205**45140110*40*********590
Conwy430***245190*45********251,015
Sir Ddinbych50***7055**25********260
Sir y Flint160**4511080**40********490
Wrecsam190**5516590*80******25**695
[Lleihau]Dyfed-Powys755**80405315*175***2030*45*1502,025
Dyfed-PowysPowys410**45125105*35*********895
Ceredigion70***4520***********190
Sir Benfro135***4555*45*********330
Sir Gaerfyrddin140***190140*80*********610
[Lleihau]De Cymru1,37075502456359457041560**2560*45*754,095
De CymruAbertawe48035*120240275***********1,260
Castell-nedd Port Talbot155***65130***********425
Pen-y-bont ar Ogwr170**4055140*320********15805
Bro Morgannwg115***6555***********275
Caerdydd155**503595*3025********455
Rhondda Cynon Taf225***115130*4025********580
Merthyr Tudful70***65135***********305
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,49540401753804753090260**6050*120*703,325
De-ddwyrain CymruCaerffili415**90105115**25*****40**865
Blaenau Gwent115***30110***********310
Torfaen275***7530**********25490
Sir Fynwy275**25*120*20215*******20785
Casnewydd415**3012595*40***25**50**870

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl lleoliad y gamdriniaeth honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn