Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau i gyflawnwr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
Canlyniadau 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn berthnasolCliciwch yma i ddidoliDieuogCliciwch yma i ddidoliYmddiswyddo o gadaelCliciwch yma i ddidoliHyfforddiant ychwanegolCliciwch yma i ddidoliGoruchwyliaeth ychwanegolCliciwch yma i ddidoliDisgybluCliciwch yma i ddidoliWedi cael ei adleoliCliciwch yma i ddidoliDiswyddoCliciwch yma i ddidoliErlynCliciwch yma i ddidoliRhybuddiad gan yr heddluCliciwch yma i ddidoliCyfeiriwyd at Awdurdod Diogelu Annibynnol (ADA) / Datgelu a Gwasanaeth Gwahardd (DGG)Cliciwch yma i ddidoliCwyno i gorff proffesiynolCliciwch yma i ddidoliCymorth ychwanegol (os yw'n gofalwr)Cliciwch yma i ddidoliAstudio'r achos (os yw'n ddefnyddiwr gwasanaeth)Cliciwch yma i ddidoliDim camauCliciwch yma i ddidoliEraill
[Lleihau]Cymru2,1602653552,1251,9401,2601005752551453454255502152,7503,06516,535
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru655751255506153404020050556565165456258754,555
Gogledd CymruYnys Môn70***65*********11040375
Gwynedd175**7011035*40*****3012095750
Conwy215*65260200160*70**4530**1603851,665
Sir Ddinbych***706540*20******5545370
Sir y Flint653020859550*35****55*40*620
Wrecsam90**558055*25****40*135225770
[Lleihau]Dyfed-Powys1804550375305140*953520655070*2654052,125
Dyfed-PowysPowys30**45*35********80295595
Ceredigion30**40**********40*220
Sir Benfro60**3520**30****35*6550380
Sir Gaerfyrddin55**25523065*50**4535**80*935
[Lleihau]De Cymru71090125865720590451508540155285145*9501,0606,035
De CymruAbertawe325*3512512080*4520***40*3602751,505
Castell-nedd Port Talbot**201005575********8590500
Pen-y-bont ar Ogwr13030*330335305********1202851,885
Bro Morgannwg**************110*275
Caerdydd95*254015**25**55***11090525
Rhondda Cynon Taf8035*1307555*35****50*12590760
Merthyr Tudful***11510540*********190590
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru6205050340300185*120853070251751209157253,815
De-ddwyrain CymruCaerffili120**956570*5540*45*40252102601,070
Blaenau Gwent40**4530*********9570350
Torfaen****15*********27045490
Sir Fynwy265**7510040*******8080165895
Casnewydd180**1008545******80*2601851,020

Metadata

Teitl
Canlyniad(au) i'r sawl yr honnwyd iddo gyflawni camdriniaeth, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn