Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau i’r darparwr gwasanaeth yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Canlyniadau[Hidlo]
-
Canlyniadau 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn berthnasolCliciwch yma i ddidoliCynyddu’r monitroCliciwch yma i ddidoliRhybudd dan Ddeddf Safonau Gofal 2000Cliciwch yma i ddidoliErlyn o dan Deddf Safonau Gofal 2000Cliciwch yma i ddidoliAmrywiaeth o gofrestru o dan y Ddeddf Safonau GofalCliciwch yma i ddidoliDim camauCliciwch yma i ddidoliPolisïau wedi eu hadolyguCliciwch yma i ddidoliYn destun cyfarfodydd pryderon cynyddol / y cyd-banel monitro rhyngasiantaethol / perfformiad darparwrCliciwch yma i ddidoliEraill
[Lleihau]Cymru3,3502,660150**3,6451,5055551,33013,205
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru81580075**9654151653903,640
Gogledd CymruYnys Môn95120***55**20340
Gwynedd24580***165**55580
Conwy25525535**285210801551,285
Sir Ddinbych*****14560**265
Sir y Flint90155***140654535555
Wrecsam120175***16550*100625
[Lleihau]Dyfed-Powys400515***4001951101701,780
Dyfed-PowysPowys205195***150**135765
Ceredigion6545****40**180
Sir Benfro105****12055**335
Sir Gaerfyrddin25260***1005560*510
[Lleihau]De Cymru865930***1,2506552054804,450
De CymruAbertawe32585***510120*1501,220
Castell-nedd Port Talbot70160***13545*50495
Pen-y-bont ar Ogwr100450***15532050651,170
Bro Morgannwg*****100***170
Caerdydd13520***170505035485
Rhondda Cynon Taf165100***130504030510
Merthyr Tudful45100******135410
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,270405***1,035240752903,330
De-ddwyrain CymruCaerffili44060***36010525651,055
Blaenau Gwent6585***15030*35370
Torfaen130125***14520*35480
Sir Fynwy23550***19040*85610
Casnewydd40095***19545*70815

Metadata

Teitl
Canlyniad(au) i ddarparwr y gwasanaeth, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn