Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer oedd yn bresennol yn y cyfarfod strategaeth cyntaf yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Mynychwr[Hidlo]
-
Mynychwr 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Dim cyfarfod[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliDim cyfarfodCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr gwasanaethCliciwch yma i ddidoliGofalwr teuluolCliciwch yma i ddidoliCydgysylltydd amddiffyn oedolionCliciwch yma i ddidoliRheolwr arweiniol dynodedigCliciwch yma i ddidoliAdran gwasanaethau cymdeithasol (rheolwr gofal)Cliciwch yma i ddidoliAdran gwasanaethau cymdeithasol (contractau)Cliciwch yma i ddidoliAdran gwasanaethau cymdeithasol (darparwyr)Cliciwch yma i ddidoliIechyd (ysbyty)Cliciwch yma i ddidoliIechyd (sylfaenol / cymunedol / BILl)Cliciwch yma i ddidoliHeddluCliciwch yma i ddidoliTaiCliciwch yma i ddidoliRheolydd(ion) / arolygwr(wyr) CSSIW / HIWCliciwch yma i ddidoliAsiantaeth sy'n darparuCliciwch yma i ddidoliAdran Gwaith a Phensiynau (Asiantaeth Budd-daliadau)Cliciwch yma i ddidoliEiriolwr annibynnol o ran galluedd meddyliol (statudol)Cliciwch yma i ddidoliEiriolwr (arall)Cliciwch yma i ddidoliAddysg / addysg bellachCliciwch yma i ddidoliEraill
[Lleihau]Cymru3,4751001652,3354,7505,3852,1209701,3102,8402,3752351,9004,255*135240652,00531,200
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru550*307101,2701,7504203353108205801056001,200**95*8209,075
Gogledd CymruYnys Môn125**40175170*35201306030*75****185980
Gwynedd185****28060803512095*85110*****1,015
Conwy***255545825*13510527516525230530****2653,410
Sir Ddinbych***140*13575*557050*65145**20*70925
Sir y Flint***2407015014050*11590*130150****1901,385
Wrecsam175***3301901303050110120*80180****601,355
[Lleihau]Dyfed-Powys350**2851,0051,01542011523059542020395760*3035204955,895
Dyfed-PowysPowys300***37049070*3021095*75290****3602,105
Ceredigion****16511065*308060*6035*****665
Sir Benfro***225*155**7513585*100200****1251,235
Sir Gaerfyrddin****4202502405090175175*165230*****1,890
[Lleihau]De Cymru1,105*255851,8101,4306903454708801,085507151,250*7025*4159,905
De CymruAbertawe480***5153055012030175170*180320****1352,060
Castell-nedd Port Talbot***100*13520035*14070*95140****401,030
Pen-y-bont ar Ogwr185**33056023510570330140395*100195****352,535
Bro Morgannwg***95*7065**5070*******75550
Caerdydd145***275275***120120*125205****501,255
Rhondda Cynon Taf260***220175100503580110*70140*****1,005
Merthyr Tudful***4022523515045*185145*120200****751,475
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,47060907556751,190585175300540285601751,045**95*2756,330
De-ddwyrain CymruCaerffili3355080520*5002508045220903045395**70*1852,575
Blaenau Gwent155***26513516030*110**40130****30970
Torfaen..***,..*,..235*,..*,..**,..55*,..*190*****665
Sir Fynwy285**225*16580251459565*20195*****1,085
Casnewydd530***3601558540*10035*55140*****1,035

Metadata

Teitl
Y bobl a oedd yn bresennol yn y cyfarfod strategaeth cyntaf, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan yr holl awdurdodau lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn