Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y cyflawnwyr trosedd honedig yn ôl awdurdod lleol a rhyw (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
[Lleihau]Cyfanswm y tramgwyddwyr[Lleihau]O'r rhain, nifer sydd â chofnod o gam-drin cyfredol / blaenorol
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliAnhysbysCliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]Cymru4,4655,0003,27012,740640485.1,115
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru1,3351,3257703,43514565.210
Gogledd CymruYnys Môn1751157536530*..35
Gwynedd210300*56015*..40
Conwy4104253701,205........
Sir Ddinbych1058560250**..*
Sir y Flint16522011050045*..60
Wrecsam2701701155604520..70
[Lleihau]Dyfed-Powys5857505301,8706060.120
Dyfed-PowysPowys230255335820**..*
Ceredigion756560195**..20
Sir Benfro115140*360**..45
Sir Gaerfyrddin175285*500**..*
[Lleihau]De Cymru1,4051,8101,0904,305210185.390
De CymruAbertawe4555103551,330*90..165
Castell-nedd Port Talbot120230200550*,..*,....*,..
Pen-y-bont ar Ogwr27046516590025*..40
Bro Morgannwg4560*170**..*
Caerdydd195180105485**..60
Rhondda Cynon Taf2302557556035*..60
Merthyr Tudful80105125310**..*
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,1351,1158803,130220180.400
De-ddwyrain CymruCaerffili4154851301,03010065..160
Blaenau Gwent90190*375*20..35
Torfaen110**340*,..*,....*,..
Sir Fynwy295200130620*50..120
Casnewydd2201653807655045..90

Metadata

Teitl
Nifer y rhai yr honnwyd iddynt gyflawni camdriniaeth, yn ôl rhyw, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn