Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl statws yr honiad ac awdurdod lleol
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Statws[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliHoniad wedi ei dynnu’n ôlCliciwch yma i ddidoliCyfaddefCliciwch yma i ddidoliWedi'i brofiCliciwch yma i ddidoliWedi'i wrthbrofiCliciwch yma i ddidoliAmhendantCliciwch yma i ddidoliOnd yn debygol yn ôl pob tebygCliciwch yma i ddidoliOnd yn annhebygol yn ôl pob tebyg
[Lleihau]Cymru34,6902,0802,6157,0404,1959,3654,9954,405
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru3,145150265590435850570285
Gogledd CymruYnys Môn335**755070100*
Gwynedd53540*100752105530
Conwy985*120105125275215120
Sir Ddinbych255**5540603045
Sir y Flint490*55105551206050
Wrecsam55025351508012011525
[Lleihau]Dyfed-Powys1,5607095280260365295195
Dyfed-PowysPowys65550301156517515075
Ceredigion170***3555**
Sir Benfro305*35**659065
Sir Gaerfyrddin425*251101257535*
[Lleihau]De Cymru3,9001853051,030500915610350
De CymruAbertawe1,2104080265185350185115
Castell-nedd Port Talbot480*45150*10512040
Pen-y-bont ar Ogwr7854565375601156565
Bro Morgannwg170**25*6520*
Caerdydd46035301251259540*
Rhondda Cynon Taf4955530555510011085
Merthyr Tudful305*4035508570*
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru3,165360265670365775520215
De-ddwyrain CymruCaerffili98011011029513517011555
Blaenau Gwent35530351203010035*
Torfaen4601104075*12575*
Sir Fynwy60560*805516515570
Casnewydd765606010510521514070

Metadata

Teitl
Nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd, yn ôl statws yr honiad a rhyw'r dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Hyd at 2011-12, mae'r awdurdodau lleol wedi bod yn casglu data trwy ddefnyddio un o ddau ddull.
•Defnyddiodd y rhan fwyaf o'r awdurdodau system cronfa ddata i gofnodi manylion atgyfeiriadau unigol, a rhannwyd y rhain gyda Llywodraeth Cymru ar ddiwedd pob blwyddyn.
•Darparodd yr awdurdodau sy'n weddill y data ar ffurflen a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Ym mhob blwyddyn, mae'r ffurflen hon wedi gofyn am nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer cyfres o agweddau (e.e. categori nodweddion sy'n gwneud unigolyn yn agored i niwed, y math o gamdriniaeth, statws yr honiad ac yn y blaen), yn aml wedi eu rhannu fesul oedran a rhyw.

Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdodau lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn