Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniadau i ddioddefwyr honedig yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Oedran[Hidlwyd]
-
Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Measure1
Canlyniadau[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1
-
-
Awdurdod lleol 2
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliDdim yn berthnasolCliciwch yma i ddidoliRisg wedi ei ddileuCliciwch yma i ddidoliMae’r risg wedi ei leihau / gwella amddiffyniadau ar gyfer y cleient / eiddoCliciwch yma i ddidoliCynllun amddiffyn oedolionCliciwch yma i ddidoliCynyddu’r monitro gan y rheolwr gofalCliciwch yma i ddidoliCymorth darparwrCliciwch yma i ddidoliWedi'i annog i dderbyn cyngorCliciwch yma i ddidoliCyfeiriwyd at wasanaeth cymorth i ddioddefwyrCliciwch yma i ddidoliWedi'i atgyfeirio at gynhadledd asesu risg aml-asiantaethCliciwch yma i ddidoliParatoi ar gyfer achos llysCliciwch yma i ddidoliGwneud cais am iawndal o ganlyniad i anafiadau troseddolCliciwch yma i ddidoliMae’r dioddefwr honedig wedi newid lletyCliciwch yma i ddidoliGwasanathau ychwanegol eraillCliciwch yma i ddidoliDim camauCliciwch yma i ddidoliGwrthod y weithred gan y dioddefwr honedigCliciwch yma i ddidoliAtgyfeirio ar gyfer eiriolwrCliciwch yma i ddidoliAtgyfeirio ar gyfer eiriolwr annibynnol o ran galluedd meddyliolCliciwch yma i ddidoliEraill
[Lleihau]Cymru
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru
Gogledd CymruYnys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Flint
Wrecsam
[Lleihau]Dyfed-Powys
Dyfed-PowysPowys
Ceredigion
Sir Benfro
Sir Gaerfyrddin
[Lleihau]De Cymru
De CymruAbertawe
Castell-nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Caerdydd
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru
De-ddwyrain CymruCaerffili
Blaenau Gwent
Torfaen
Sir Fynwy
Casnewydd

Metadata

Teitl
Canlyniad(au) i'r dioddefwr honedig, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Chwefror 2017 22 Chwefror 2017

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed (PVA2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ynglyn â honiadau o gamdriniaeth yn erbyn oedolion. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu adroddiadau blynyddol ar amddiffyn oedolion, gan gynnwys data sy'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt yn gyffredin ac a bennwyd trwy 'Mewn Dwylo Diogel', a gyhoeddwyd yn 2000. Er y gwnaed ymdrechion eang i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, nid yw'r data yn berffaith. O ganlyniad, bydd angen bod yn ofalus wrth ddod i gasgliadau o'r data os nad oes tystiolaeth arall i'w hategu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae mwy nag un ateb yn bosibl yn y tabl hwn. Nid yw'r cyfanswm felly yr un fath â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau a gwblhawyd.
Ar gyfer y flwyddyn 2012-13 ymlaen, defnyddir un ffurflen ar gyfer casglu data gan bob awdurdod lleol. Ategir hon gan y canllawiau gwell a ddatblygwyd ar y cyd â chydgysylltwyr amddiffyn oedolion awdurdod lleol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2012-13.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad cysylltiedig, yn y ddolen i'r we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o oedolion mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau
Camdriniaeth; Amddiffyn