Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Gwasanaethau maethu preifat yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem Data[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer plant o dan drefniadau maethu preifat ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer o gartrefi maethu preifat yn hysbys i'r awdurdod lleol ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer o hysbysiadau o'r diwedd y trefniant maethu preifat a ddaeth i law yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr ymweliadau a oedd o fewn 7 diwrnod gwaith ar ôl hysbysiad ar ddechrau'r trefniant maethu preifat
[Lleihau]Cymru28203218
CymruYnys Môn0011
Gwynedd0000
Conwy3200
Sir Ddinbych0000
Sir y Flint6635
Wrecsam5311
Powys0000
Ceredigion0000
Sir Benfro2211
Sir Gaerfyrddin2244
Abertawe0000
Castell-nedd Port Talbot0010
Pen-y-bont ar Ogwr0000
Bro Morgannwg0000
Caerdydd44102
Rhondda Cynon Taf0000
Merthyr Tudful0000
Caerffili0010
Blaenau Gwent0000
Torfaen1151
Sir Fynwy0000
Casnewydd5053

Metadata

Allweddeiriau

Maethu, Maethu Preifat, agregau Plant, Plant, Asesiadau, Amddiffyn Plant

Teitl

Gwasanaethau maethu preifat yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (cyfanredol)

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Mae maethu preifat yn digwydd pan fydd plentyn dan 16 oed (dan 18 os yw'n anabl) yn derbyn gofal gan oedolyn, nad yw'n berthynas, trwy drefniant preifat rhwng rhiant a gofalwr sy'n parhau am 28 diwrnod neu fwy. Gallai gofalwyr maeth preifat fod o deulu estynedig y plentyn, e.e. cefnder neu hen fodryb. Fodd bynnag, ni fydd unigolyn sy'n berthynas yn ôl diffiniad Deddf Plant 1989, h.y. nain neu daid, brawd, chwaer, modryb neu ewythr neu lys-riant yn ofalwr maeth preifat. Gall gofalwr maeth preifat fod yn ffrind i'r teulu, rhiant i ffrind i'r plentyn, neu'n rhywun nad oedd teulu'r plentyn yn ei adnabod yn flaenorol, sy'n barod i faethu plentyn yn breifat.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.