Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwasanaethau i blant

Gwasanaethau i helpu ac i amddiffyn plant mewn angen, gan gynnwys plant ag anableddau, i sicrhau safonau rhesymol o ran iechyd neu ddatblygiad